– Stort behov for trafikktrygging

Ynskjer nye fotgjengarovergangar

Ørsta kommune ynskjer fleire nye fotgjengarovergangar i sentrumsområdet i Ørsta. I eit møte med Statens vegvesen vart det lansert fleire slike på E39 og fv. 655.

Det ber ynskjeleg med fotgjengarovergangar ved krysset E39/Garvargata, og vidare i krysset med Mosmarkvegen og fylkesveg 655.

Overfor vegvesenet vert det frå kommune si side understreka at det i det sistnemnde krysset er eit stort behov for trafikktrygging fordi dette er skuleveg både for barneskule, ungdomsskule og vidaregåande skule. Det vart også peika på at dette vert tilkomst til den nye fleirbrukshallen.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Populært kurs i Brudavolltunet

Kunsten å lage potetkaker

– Dette er mykje betre enn lompene som du får kjøpt på butikken. Potetkakene består berre av potet, litt salt og mjøl. Det skal ikkje meir til.

Nytt utspel i Bjørke-debatten

I eit brev underskrive av 25 personar på Bjørke vert det reist kritikk mot «unge vaksne » sitt utspel om grensejustering.

Portrett

Brødrene Øyehaug - ved to av dei

For brørne Einar og Per Øyehaug er nøysemd, gründerånd og skepsis til banklån noko dei har i blodet.

75 års-jubileum

Ein siste skanse i møbelbygda

Denne hausten feirar Brødr. Øyehaug 75-årsjubileum. Dei har ei historie å vere stolte av.

Siste dans for Marna

Marna Haugen Burøe er ute av "Skal vi danse"

Tatt for fyllekøyring

Politiet stoppa bilførar i Hovdebygda. Mistanke om promille.

- Ein pris mange fortener ein bit av

Per Oddvar «Prots» Hildre om å ha fått St. Olavs Orden.