– Stort behov for trafikktrygging

Ynskjer nye fotgjengarovergangar

Ørsta kommune ynskjer fleire nye fotgjengarovergangar i sentrumsområdet i Ørsta. I eit møte med Statens vegvesen vart det lansert fleire slike på E39 og fv. 655.

Det ber ynskjeleg med fotgjengarovergangar ved krysset E39/Garvargata, og vidare i krysset med Mosmarkvegen og fylkesveg 655.

Overfor vegvesenet vert det frå kommune si side understreka at det i det sistnemnde krysset er eit stort behov for trafikktrygging fordi dette er skuleveg både for barneskule, ungdomsskule og vidaregåande skule. Det vart også peika på at dette vert tilkomst til den nye fleirbrukshallen.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene

Bøstrand på storhandel

Handlar 30 lastebilar i eitt jafs

- Historisk avtale, seier Yngve Bøstrand i Bøstrand Transport.

Høgtideleg sermemoni

Fekk medaljen på brystet

Reidar Øye fekk laurdag tildelt Kongens fortenestemdalje i ein høgtideleg seremoni

– La borna få gle seg til jul

– Jula skal vere ei kjekk tid for familien, men det er ikkje alle born som gler seg like mykje.

Bompengedebatten kokar

Det er høg temperatur i debatten om bompengar mellom Ørsta og Volda.

Nervedrama om idrettsanlegg

Jubel for Vartdal -til slutt

Det vart ei nervepirrande stund i kommunestyret for representantane frå Vartdal TIL torsdag.

Slo lens - blir anmeldt

Blir anmeldt etter å ha urinert i Volda

Vert ein av landets største

Kontrakta for den nye sikringsvollen over Vallabøen i Ørsta er underteikna.