Nøgd: Ottar Grepstad er godt nøgd med nynorsktiltaka i statsbudsjettet.
            (Foto: Jørund Hessevik)

Nøgd: Ottar Grepstad er godt nøgd med nynorsktiltaka i statsbudsjettet.Foto: Jørund Hessevik

Val 2017

Nynorsk er valvinnar

Ottar Grepstad er nøgd med valet - når det gjeld nynorsken.

- Valresultatet kan styrkje nynorsken, meiner direktør Ottar Grepstad i Nynorsk Kultursentrum.

Han meiner framgangen for dei fleste opposisjonspartia, og Venstre og KrF over sperregrensa, gir grunn til optimsime.

- Dei partia som har programfesta den beste nynorskpolitikken for åra 2018–2021, står samla sterkare no. Nynorsk kultursentrum ønskjer eit godt samarbeid med alle partia i Stortinget, og det arbeidet tek til med statsbudsjettet for 2018, seier Ottar Grepstad i ei pressemelding.

Nynorsk kultursentrum har identifisert 21 nynorskbrukarar i det nye Stortinget, like mange som blei refererte på nynorsk 2013–2017. Dei er valde inn frå åtte fylke frå Troms i nord til Telemark og Rogaland i sør.

Skryt

I alle stortingsgrupper med meir enn ein representant blir minst ein referert på nynorsk.

– Nynorskbrukarane landet rundt treng tydelege representantar som Terje Breivik (V), Tore Storehaug (KrF), Liv Signe Navarsete (Sp), Torgeir Knag Fylkesnes (SV), Hadia Tajik (Ap), Helge André Njåstad (Frp) og Solveig Abrahamsen (H), seier Grepstad.

– Det er viktig at både statsrådar og mange stortingsrepresentantar bruker nynorsk. Norsk språkpolitikk treng også nøkkelpersonar i ulike parti som brenn for tiltak som kan fremje språkleg jamstilling, meiner Grepstad.

– Vi vonar dei vil samarbeide på tvers av partigrenser på ein slik måte at det blir fleirtal for tiltak som gjer det lettare å vere nynorskbrukar.


Regjeringa har svikta

Direktøren er kritisk til den språkpolitikken regjeringa Solberg har ført 2013–2017. – Den elles så reformvillige regjeringa prioriterte aldri kulturpolitikk og fremja ikkje sjølv ei einaste sak som kunne gi nynorskbrukarane betre vilkår, seier Ottar Grepstad. – Dei positive vedtaka som kom, dreiv Venstre og Kristeleg Folkeparti fram med støtte frå nøkkelpersonar i Høgre. For 2018–2021 har Høgre heldigvis moderert sin eigen språkpolitikk.

Meldinga til det nye Stortinget frå Nynorsk kultursentrum er klar: – Stortinget bør ikkje sitje stille i fire år til og la regjeringa sjå bort frå det lovfesta kravet om ei stortingsmelding kvart fjerde år om bruken av nynorsk i offentleg forvaltning. Valresultatet inviterer Stortinget til å ta tilbake styringa over norsk språkpolitikk, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum.


Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Sokneprestane svarar Hans Reite

- I våre auge forkludrar Reite den heilt grunnleggande kristne tanken om at menneska er skapte i Guds bilete, sjølvsagt heilt uavhengig av til dømes seksuell legning.

Black Friday

Økonomen Thomas sparte 11.500

- Men gå ikkje inn og dra kredittkortet blindt

Må kutte 300-450 millionar

Dramatisk situasjon for sjukehusa i fylket.

Hans Reite og homofili

Homo-aksjon mot Nytt Livs senter

- Dei skal ikkje buse fram slik, seier Hans Reite.

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Håper på gangveg til Vatne

– For ti år sidan byrja eg å sykle frå Vatne til Ørsta. På desse ti åra har trafikken auka mykje. No vert eg engsteleg av å sykle denne strekninga.