fairtrade: Hans O. Myklebust kom med utsetjingsframlegg.
(Foto: Joachim Åsebø)

fairtrade: Hans O. Myklebust kom med utsetjingsframlegg. Foto: Joachim Åsebø

Vil opne for KrF og V i regjering

Lokallagsleiar Hans Olav Myklebust ynskjer Venstre og KrF velkomne i regjeringsdrøftingar.

– Viss det er det som må til for å sikre ei stabil borgarleg regjering i fire nye år, bør Høgre og Frp opne for regjeringssamarbeid med KrF og Venstre.

Det seier leiar i Ørsta Framstegsparti, Hans-Olav Myklebust.

Han gler seg stort over valresultatet i Ørsta – og heile Sunnmøre.

- Gode kandidatar

– Vi har gjort eit svært godt val. Hovudårsakene er at vi hadde to gode lokale kandidatar som også er solide statsrådar. Jon Georg Dale har nok plukka ekstra røyster i Ørsta og Volda og på Søre Sunnmøre, og Sylvi Listhaug er også ein god kandidat, sjølvsagt, seier Myklebust.

Dessutan trur han at veljarane har sett pris på innsatsen til Framstegspartiet i regjeringa.

– Regjeringa har greidd å få fram sakene vi har levert på, seier Myklebust.

Han vedgår at det parlamentariske grunnlaget for Høgre/Frp-regjeringa ikkje er like sterkt som før valet.

Sigrar

– Eg er overtydd om at Venstre og KrF sin tilbakegang kjem av at dei ikkje har vore flinke nok til å framheve signe eigne sigrar. For desse partia har gjennom samarbeidsavtalen greidd å påverke regjeringa sin politikk. Og eg meiner i alle fall at Høgre og Frp skal vere innstilte på å ta med KrF og Venstre i regjeringsdrøftingar. Det vil sikre ei fleirtalsregjering som kan sitje trygt i fire år, seier Myklebust.

Han takkar veljarane for røystene, og han takkar alle lokalt som har stått på for Frp i valkampen.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Dei fleste ser heilt friske ut, og det er vanskeleg for andre å sjå og forstå at dei er sjuke

Oddhill var ei energibombe. Så sa det stopp

Det var ingenting som kunne stoppe Oddhill Sætre (51). Ho var ei energibombe. Alltid på farta. Så sa det stopp. Bom stopp.

Dalegubben opp

Under timen på Dalegubben

Andreas Skylstad frå Øye var førstemann på Dalegubben opp søndag.

Søkjer byggjeløyve for tømmerkaia

Tømmerdal Consult har no søkt byggjeløyve for den nye tømmerkaia ved Ørstaterminalen.

Tilseth Blomster er 15 år

- Målet er å ha landets beste blomsterbutikk

Tilseth Blomster på Amfi i Ørsta feirar i desse dagar 15 år.

Sommaren er ikkje over

Ørsta får tjue varmegrader i morgon

Det vert dagar med kjempevêr i Ørsta neste veke

Tok til tårene i kjensleladd innlegg

Marit Aklestad (SV) heldt eit kjensleladd innlegg då ho fekk kommunestyret med seg på å halde barnetrygda utanfor når sosialhjelp skal bereknast i Ørsta kommune.

– Inge Kolås var ugild i saka om bustadfelt på Legene

– Leiar i samfunnsutvalet og kommunestyremedlem Inge Kolås har vore ugild med å førebu og å treffe avgjerder som gjeld bustadfeltet Legene på Åmås i tidsrommet mars 2013 til desember 2016.

Mattilsynet:

- Har vorte strengare mot dyreeigarane

Mattilsynet har i år politimeldt fleire dyreeigarar enn tidlegare. Talet på bekymringsmeldingar aukar også, viser ein rapport frå tilsynet.

Vidundermedisin mot hudsjukdom?

Frisk av silderogn

Håvard Vartdal vart frisk av silderogn-produkt frå Ørsta-bedrift

Sjå stort bildegalleri

1000 opplevde fartsshow på Mosflata

Med kring tusen tilskodarar var det reine folkevandringa til dragrace-showet på Mosflata laurdag.