Vikingfunn frå Bjørke
            (Foto: Universitetet i Bergen)

Vikingfunn frå BjørkeFoto: Universitetet i Bergen

På sporet av vikingskattane

Politiet har sikra seg spor etter gjerningspersonane som står bak tjuveriet av vikingskattar.

Det er avisa Fjordingen som skriv dette.

Lab-analysene etter innbrotet på Universitetsmuseet i Bergen er klare, og politiet opplyser i følgje UiB at dei har fått resultat dei ønskjer å sjå nærare på.

Det var 12. august at tjuvar tok seg opp på eit stillas og inn gjennom eit vindauge og stal 400 gjenstandar, mange av desse frå Bjørke. Gjenstandane stamma i hovudsak frå vikingtida, og publikum er  bedne om å melde frå om dei ser nokre av gjenstandane lagde ut for sal på internett.


Lokalhistorikar fortvilar

Uvurderleg Bjørke-skatt stole

Eit unikt bronsebeslag frå eit funn på Bjørke er mellom gjenstandane som er stolne frå Bergen Universitet. – Beslaget er eit av dei viktigaste vikingfunna på Vestlandet, seier lokalhistorikar Lars Ørstavik.

 

Vikingskatt-tjuveriet

Endå fleire vikingsaker frå Ørsta vekke

Det er endå fleire vikingsaker frå Ørsta som er vekke frå Universitetsmuseet i Bergen

 

To personar

Fjordingen skriv at politiet har funne DNA etter to personar frå inne i museet. Profilane vil verte sendt vidare til Kripos som vil undersøke dei i DNA-registeret.

Rektor ved Universitet i Bergen, Dag Rune Olsen, er forsiktig optimist etter den nye utviklinga.

– Det er gledeleg at politiet har konkrete spor i saka. No håpar eg den vidare etterforskinga fører til at vi får ei oppklaring av kven som stod bak innbrotet, og at museet får gjenstandane tilbake, seier Olsen til UiB.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

Sokneprestane svarar Hans Reite

- I våre auge forkludrar Reite den heilt grunnleggande kristne tanken om at menneska er skapte i Guds bilete, sjølvsagt heilt uavhengig av til dømes seksuell legning.

Black Friday

Økonomen Thomas sparte 11.500

- Men gå ikkje inn og dra kredittkortet blindt

Må kutte 300-450 millionar

Dramatisk situasjon for sjukehusa i fylket.

Hans Reite og homofili

Homo-aksjon mot Nytt Livs senter

- Dei skal ikkje buse fram slik, seier Hans Reite.

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Håper på gangveg til Vatne

– For ti år sidan byrja eg å sykle frå Vatne til Ørsta. På desse ti åra har trafikken auka mykje. No vert eg engsteleg av å sykle denne strekninga.