Klokksegga: Her skal Saksa Turstiforeining å byggje ein gapahuk i stein.
(Foto: Rune Sæbønes)

Klokksegga: Her skal Saksa Turstiforeining å byggje ein gapahuk i stein. Foto: Rune Sæbønes

Får byggje gapahuk på Klokksegga

– Vi har no fått beskjed frå Ørsta kommune om at søknaden om bygging av gapahuk er godkjent.

Det seier leiar Jens Arve Forbord i Saksa Turstiforeining.

– Vi fekk telefon frå Ørsta kommune fredag med beskjed om at søknaden no er godkjent frå kommunen si side. Det var veldig positivt og vi må skryte litt av Ørsta kommune for ein rask og effektiv prosess, seier Forbord.

Gapahuken skal byggjast i stein, ha torvtak, og skal stå nær varden på Klokksegga. Gapahuken skal plasserast slik at han fell fint inn i terrenget og vert lite synleg. Storleiken på gapahuken er 2,5x4 meter, og høgda er 2,2 meter på det høgste. Klokksegga er ein del av råsa «Urkeegga», som vart opna 3. september i fjor.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Dei fleste ser heilt friske ut, og det er vanskeleg for andre å sjå og forstå at dei er sjuke

Oddhill var ei energibombe. Så sa det stopp

Det var ingenting som kunne stoppe Oddhill Sætre (51). Ho var ei energibombe. Alltid på farta. Så sa det stopp. Bom stopp.

Dalegubben opp

Under timen på Dalegubben

Andreas Skylstad frå Øye var førstemann på Dalegubben opp søndag.

Søkjer byggjeløyve for tømmerkaia

Tømmerdal Consult har no søkt byggjeløyve for den nye tømmerkaia ved Ørstaterminalen.

Tilseth Blomster er 15 år

- Målet er å ha landets beste blomsterbutikk

Tilseth Blomster på Amfi i Ørsta feirar i desse dagar 15 år.

Sommaren er ikkje over

Ørsta får tjue varmegrader i morgon

Det vert dagar med kjempevêr i Ørsta neste veke

Tok til tårene i kjensleladd innlegg

Marit Aklestad (SV) heldt eit kjensleladd innlegg då ho fekk kommunestyret med seg på å halde barnetrygda utanfor når sosialhjelp skal bereknast i Ørsta kommune.

– Inge Kolås var ugild i saka om bustadfelt på Legene

– Leiar i samfunnsutvalet og kommunestyremedlem Inge Kolås har vore ugild med å førebu og å treffe avgjerder som gjeld bustadfeltet Legene på Åmås i tidsrommet mars 2013 til desember 2016.

Mattilsynet:

- Har vorte strengare mot dyreeigarane

Mattilsynet har i år politimeldt fleire dyreeigarar enn tidlegare. Talet på bekymringsmeldingar aukar også, viser ein rapport frå tilsynet.

Vidundermedisin mot hudsjukdom?

Frisk av silderogn

Håvard Vartdal vart frisk av silderogn-produkt frå Ørsta-bedrift

Sjå stort bildegalleri

1000 opplevde fartsshow på Mosflata

Med kring tusen tilskodarar var det reine folkevandringa til dragrace-showet på Mosflata laurdag.