Klokksegga: Her skal Saksa Turstiforeining å byggje ein gapahuk i stein.
            (Foto: Rune Sæbønes)

Klokksegga: Her skal Saksa Turstiforeining å byggje ein gapahuk i stein.Foto: Rune Sæbønes

Får byggje gapahuk på Klokksegga

– Vi har no fått beskjed frå Ørsta kommune om at søknaden om bygging av gapahuk er godkjent.

Det seier leiar Jens Arve Forbord i Saksa Turstiforeining.

– Vi fekk telefon frå Ørsta kommune fredag med beskjed om at søknaden no er godkjent frå kommunen si side. Det var veldig positivt og vi må skryte litt av Ørsta kommune for ein rask og effektiv prosess, seier Forbord.

Gapahuken skal byggjast i stein, ha torvtak, og skal stå nær varden på Klokksegga. Gapahuken skal plasserast slik at han fell fint inn i terrenget og vert lite synleg. Storleiken på gapahuken er 2,5x4 meter, og høgda er 2,2 meter på det høgste. Klokksegga er ein del av råsa «Urkeegga», som vart opna 3. september i fjor.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Sokneprestane svarar Hans Reite

- I våre auge forkludrar Reite den heilt grunnleggande kristne tanken om at menneska er skapte i Guds bilete, sjølvsagt heilt uavhengig av til dømes seksuell legning.

Black Friday

Økonomen Thomas sparte 11.500

- Men gå ikkje inn og dra kredittkortet blindt

Må kutte 300-450 millionar

Dramatisk situasjon for sjukehusa i fylket.

Hans Reite og homofili

Homo-aksjon mot Nytt Livs senter

- Dei skal ikkje buse fram slik, seier Hans Reite.

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Håper på gangveg til Vatne

– For ti år sidan byrja eg å sykle frå Vatne til Ørsta. På desse ti åra har trafikken auka mykje. No vert eg engsteleg av å sykle denne strekninga.