Auke: Trafikken ved Ørsta Volda lufthamn, Hovden, aukar.
            (Foto: Arkivfoto)

Auke: Trafikken ved Ørsta Volda lufthamn, Hovden, aukar.Foto: Arkivfoto

Fleire flyg

Stor trafikkauke over Hovden

Trafikken over Ørsta Volda lufthamn aukar for sjette månad på rad.

Ørsta Volda lufthamn – Hovden hadde i august 2017 ei betring i passasjertalet på 18,5 prosent i forhold til august  2016.

–Det er sjette måneden på rad med vekst i passasjertala, opplyser lufthamnsjef Sverre Bae.

Så langt i år har 70 549 passasjerar reist over lufthamna, mot 66 570 passasjerar for same tidsrom i 2016. Det er ein auke på seks prosent.

–Dette er vi meget godt nøgde med, seier Sverre Bae.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Sokneprestane svarar Hans Reite

- I våre auge forkludrar Reite den heilt grunnleggande kristne tanken om at menneska er skapte i Guds bilete, sjølvsagt heilt uavhengig av til dømes seksuell legning.

Black Friday

Økonomen Thomas sparte 11.500

- Men gå ikkje inn og dra kredittkortet blindt

Må kutte 300-450 millionar

Dramatisk situasjon for sjukehusa i fylket.

Hans Reite og homofili

Homo-aksjon mot Nytt Livs senter

- Dei skal ikkje buse fram slik, seier Hans Reite.

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Håper på gangveg til Vatne

– For ti år sidan byrja eg å sykle frå Vatne til Ørsta. På desse ti åra har trafikken auka mykje. No vert eg engsteleg av å sykle denne strekninga.