Kritisk til toalett: Harald Olsvik i Ørsta og Volda handikaplag meiner at toalettilhøva ved kulturhuset må bli betre.
            (Foto: Joachim Åsebø)

Kritisk til toalett: Harald Olsvik i Ørsta og Volda handikaplag meiner at toalettilhøva ved kulturhuset må bli betre.Foto: Joachim Åsebø

– Toalettilhøva må betrast

Harald Olsvik i Ørsta og Volda Handikaplag meiner at handikaptoaletta på kulturhuset i Ørsta må betrast.

– Då toaletta kom på plass i si tid vart handikaptoalettet pressa inn i det vanlege toalettet. Du må gjennom to dumme dører før du kjem fram til målet. Det var sørgjeleg å sjå kor dårleg det var då eg var på eit arrangement førre helg.

Olsvik meiner at det no må setjast av pengar til gjere utbetringar.

– No vert det brukt mykje pengar på å ruste opp kinosalen i kulturhuset. Kvifor ikkje samtidig fiksa tilgangen til toaletta. Det er ikkje så mykje som skal til for å få det i orden. Slik som situasjonen er i dag er toaletta så dårleg at det ikkje er verdt å presentere til nokon, seier Olsvik.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Sokneprestane svarar Hans Reite

- I våre auge forkludrar Reite den heilt grunnleggande kristne tanken om at menneska er skapte i Guds bilete, sjølvsagt heilt uavhengig av til dømes seksuell legning.

Black Friday

Økonomen Thomas sparte 11.500

- Men gå ikkje inn og dra kredittkortet blindt

Må kutte 300-450 millionar

Dramatisk situasjon for sjukehusa i fylket.

Hans Reite og homofili

Homo-aksjon mot Nytt Livs senter

- Dei skal ikkje buse fram slik, seier Hans Reite.

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Håper på gangveg til Vatne

– For ti år sidan byrja eg å sykle frå Vatne til Ørsta. På desse ti åra har trafikken auka mykje. No vert eg engsteleg av å sykle denne strekninga.