Årets Sunkoster: Janne Moe er Årets Sunkoster. Foto: privat
(Foto: privat)

Årets Sunkoster: Janne Moe er Årets Sunkoster. Foto: privat Foto: privat

Janne Moe frå Ørsta vann gjev pris

– Årets Sunkoster

Janne Moe (26) frå Ørsta er kåra til Årets Sunkoster for drifta av Sunkost Volda på Mylna.

Janne Moe er den yngste eigaren i Sunkostkjeda som har eigen butikk. Butikken vart opna for snart tre år sidan.

– Janne viser at det er liv laga på bygda. Janne har ikkje butikken på eit kjøpesenter, slik som dei andre sunkost-butikkane i landet har, og har difor ingen draghjelp av tilfeldige forbigåande kundar, vert det sagt frå juryen.

Janne Moe fortel at ho difor må stå på, marknadsføre og arbeide hardt for å nå ut til kundar, med sterk konkurranse frå andre butikkar og frå netthandel.

– Eg valde sjølv å gå inn i Sunkost-kjeda og fekk pressa meg inn på ein marknad ingen trudde kunne gå. Eg er oppteken av å hjelpe andre, gjere Volda litt sunnare, og «living the brand» ved å bruke produkta sjølv.

Prisen Årets Sunkoster vart delt ut under Sunkost si kjedesamling som vart arrangert i Sandefjord denne helga. Prisen vart delt ut av konsernsjef Leif Terje Hansen. Utdelinga skjedde i åsynet til alle dei 100 helsekostbutikkane i landet, og alle leverandørane under festmiddagen.

Grunngjevinga: Prisen Årets Sunkoster går til ein person som lever og åndar for helse, kosthald og Sunkost. Er eit bilde av Sunkost som merkevare. Er ein god kollega. Kan vise til vekst, utvikling og gode resultat. Bidreg til fellesskapet sitt beste. Årets Sunkoster byr på seg sjølv og butikken sin. Ho er langt over snittet aktiv på marknadsføring som treff den yngre kundegruppa via film og foto. Ho har eit sterkt engasjement og veit kva som gjeld. Ho er ei inspirasjonskjelde for mange i kjeda sine butikkar, og er ein person som alltid seier ja og har eit oppkome av idear. Dette er ein person som er godt likt og alltid stiller med godt humør og ei positiv innstilling. Dette er ein person som klarer å kombinere kundane sine ønskjer og behov med butikken si utvikling på ein fabelaktig måte. I tillegg imponerer Janne med å nå den veganske målgruppa i vesle Volda.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Dei fleste ser heilt friske ut, og det er vanskeleg for andre å sjå og forstå at dei er sjuke

Oddhill var ei energibombe. Så sa det stopp

Det var ingenting som kunne stoppe Oddhill Sætre (51). Ho var ei energibombe. Alltid på farta. Så sa det stopp. Bom stopp.

Dalegubben opp

Under timen på Dalegubben

Andreas Skylstad frå Øye var førstemann på Dalegubben opp søndag.

Søkjer byggjeløyve for tømmerkaia

Tømmerdal Consult har no søkt byggjeløyve for den nye tømmerkaia ved Ørstaterminalen.

Tilseth Blomster er 15 år

- Målet er å ha landets beste blomsterbutikk

Tilseth Blomster på Amfi i Ørsta feirar i desse dagar 15 år.

Sommaren er ikkje over

Ørsta får tjue varmegrader i morgon

Det vert dagar med kjempevêr i Ørsta neste veke

Tok til tårene i kjensleladd innlegg

Marit Aklestad (SV) heldt eit kjensleladd innlegg då ho fekk kommunestyret med seg på å halde barnetrygda utanfor når sosialhjelp skal bereknast i Ørsta kommune.

– Inge Kolås var ugild i saka om bustadfelt på Legene

– Leiar i samfunnsutvalet og kommunestyremedlem Inge Kolås har vore ugild med å førebu og å treffe avgjerder som gjeld bustadfeltet Legene på Åmås i tidsrommet mars 2013 til desember 2016.

Mattilsynet:

- Har vorte strengare mot dyreeigarane

Mattilsynet har i år politimeldt fleire dyreeigarar enn tidlegare. Talet på bekymringsmeldingar aukar også, viser ein rapport frå tilsynet.

Vidundermedisin mot hudsjukdom?

Frisk av silderogn

Håvard Vartdal vart frisk av silderogn-produkt frå Ørsta-bedrift

Sjå stort bildegalleri

1000 opplevde fartsshow på Mosflata

Med kring tusen tilskodarar var det reine folkevandringa til dragrace-showet på Mosflata laurdag.