Dalane: Det er planar om utviding av barnehagen for å få plass til fleire barn.

Dalane: Det er planar om utviding av barnehagen for å få plass til fleire barn.

146 nye barn startar i barnehage i Ørsta

146 nye barn skal starte i barnehage i Ørsta.

Det melder Ørsta kommune på sine heimesider.

– Nokre har kanskje gått i andre barnehagar før, men dei aller fleste er heilt nye i barnehagen, skriv seksjon barnehage.

I Ørsta vert det gitt barnehagetilbod til om lag 600 barn. Ved årets hovudopptak det 137 søkjarar. 102 barn fekk tilbod om 1. valet sitt. 31 barn fekk tilbod om barnehageplass i andre barnehagar og ni av desse fekk 2. valet sitt.

– Per 1/8-17 har vi totalt gitt nytt barnehagetilbod til 146 barn. Talet er endra mellom anna fordi vi etter hovudopptaket har fått fleire nye søkarar, og endringar gjennom sommaren gjer at vi kan gi tilbod også til desse.

Ørsta kommunestyre vedtok å opprette eit midlertidig barnehagetilbod på Sæbø. Formalitetar kring godkjenning av lokala er ikkje klar, men det vert arbeidd med å få dette på plass. Fire barn ventar på å få ta til her. Det er ikkje venteliste på Sæbø ut over dette, men lokala kommunen skal leige gir høve til å utvide gruppa litt om det skulle vere behov for det.

Ørsta kommune har i fleire år hatt full barnehagedekning, men ikkje til ei kvar tid der foreldre ynskjer barnehageplass.

– Dalane krins er ein som siste åra har hatt for lite kapasitet. Dette håpar vi endrar seg med planlagt utviding. Også i dei andre barnehagane i sentrum er det per i dag fullt.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Omorganiseringar ved AV-senteret

Nettskule frå Volda til Aurskog

Norsk Nettskole og Pedit flyttar frå Volda til Aurskog.

Satsar på ny utekino

I fjor haust kom det over hundre for å sjå grøssaren «De dødes tjern». Til hausten satsar Hjørundfjord filmteater på utekino nok ein gong.

Synnøve er ny formidlar i Aasen-tunet

– Eg er oppteken av å spreie kunnskap om nynorsk og forklare kva som var bakgrunnen for at han kom. Som formidlar i Aasen-tunet får eg drive med det eg brenn for, seier ho.

Lause hestar i Ørsta

- Mann med gulrøter observert springande etter.

– Vil samle bygdefolket på Vartdal

Frå torsdag 24. august til og med søndag 27. august vert årets Vartdalsstranddagar halde.

Den nye hotelleigaren ser eit stort potensial i Hotell Ivar Aasen

– Dess meir eg har vore på Hotell Ivar Aasen, dess meir smiler eg. Dette hotellet har enormt potensial!

Cupkamp framskunda til onsdag

Volda møter neste hinder i NM allereie onsdag kveld, når Førde kjem til Voldahallen.

Kranseskål for det nye legesenteret

- Dette vert eit fantastisk bygg

Bygginga av det nye legesenteret er i rute.

Håskjold Nyland ute av landslaget

Voldingen Ørjan Håskjold Nyland er vraka frå landslaget i fotball.

Har fått første avling av økologiske grønsaker

Kål i mange variantar, bønner, erter, gulrot, fennikel og salat. Det bognar av økologiske godbitar i grønsaksåkeren til Ørsta andelsgard for tida.