Dalane: Det er planar om utviding av barnehagen for å få plass til fleire barn.

Dalane: Det er planar om utviding av barnehagen for å få plass til fleire barn.

146 nye barn startar i barnehage i Ørsta

146 nye barn skal starte i barnehage i Ørsta.

Det melder Ørsta kommune på sine heimesider.

– Nokre har kanskje gått i andre barnehagar før, men dei aller fleste er heilt nye i barnehagen, skriv seksjon barnehage.

I Ørsta vert det gitt barnehagetilbod til om lag 600 barn. Ved årets hovudopptak det 137 søkjarar. 102 barn fekk tilbod om 1. valet sitt. 31 barn fekk tilbod om barnehageplass i andre barnehagar og ni av desse fekk 2. valet sitt.

– Per 1/8-17 har vi totalt gitt nytt barnehagetilbod til 146 barn. Talet er endra mellom anna fordi vi etter hovudopptaket har fått fleire nye søkarar, og endringar gjennom sommaren gjer at vi kan gi tilbod også til desse.

Ørsta kommunestyre vedtok å opprette eit midlertidig barnehagetilbod på Sæbø. Formalitetar kring godkjenning av lokala er ikkje klar, men det vert arbeidd med å få dette på plass. Fire barn ventar på å få ta til her. Det er ikkje venteliste på Sæbø ut over dette, men lokala kommunen skal leige gir høve til å utvide gruppa litt om det skulle vere behov for det.

Ørsta kommune har i fleire år hatt full barnehagedekning, men ikkje til ei kvar tid der foreldre ynskjer barnehageplass.

– Dalane krins er ein som siste åra har hatt for lite kapasitet. Dette håpar vi endrar seg med planlagt utviding. Også i dei andre barnehagane i sentrum er det per i dag fullt.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Tolv år og kyrkjeorganist

Eirik Stave er berre tolv år, men spelar kyrkjeorgel som om han ikkje skulle ha gjort anna.

Per Inge ryddar Ørsta

På 150 meter på Mosflata, samla Per Inge Rebbestad 14 sekkar med bos, isoporrestar, bildelar, oljetønner og restane av ei gatelykt.

Ny flyrute til Oslo

Widerøe aukar kapasiteten på Ørsta–Volda lufthamn, Hovden.

Takkar for gjevargleda

Leiaren for tv-aksjonen i Ørsta, varaordførar Karen Høydal, er sværet takksam for gjevargleda,

Ørsta legesenter skårar lågt

Ørsta Legesenter skårar lågt på Forbrukarrådet si rangering av informasjonsflyten og sørvisen hos landets fastlegekontor.

Skaut over 10.000 hjortar i Møre og Romsdal

Det er mange som likar hjortejakt i fylket vårt.