Paviljong: Paviljongen ved nye Øyra skule er pussa opp. Foto: Volda kommune/Anne Mari Falkevik
            (Foto: Volda kommune)

Paviljong: Paviljongen ved nye Øyra skule er pussa opp. Foto: Volda kommune/Anne Mari FalkevikFoto: Volda kommune

Klart til skulestart

Paviljongen ved Øyra skule er pussa opp og er klar til skulestart.

Etter at skulen tok i bruk nybygget, har entreprenøren i løpet av våren og sommaren renovert paviljongbygget fullstendig både innvendig og utvendig, skriv Volda kommune.

I samsvar med kontrakt tok kommunen over paviljongen frå entreprenør den 01.08. Paviljongen framstår med ny planløysing, nye tekniske installasjonar og oppgraderte konstruksjonar både i veggar og yttertak. Sambandet frå paviljongen over til nybygget er også etablert i løpet av sommaren.

Små etterarbeid går føre seg akkurat no, men paviljongen vil vere klar slik at skulen kan ta den i bruk ved skulestart.

Paviljongen inneheld lokale for Kunst & Handverk og helsesøster.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Nytt utspel i Bjørke-debatten

I eit brev underskrive av 25 personar på Bjørke vert det reist kritikk mot «unge vaksne » sitt utspel om grensejustering.

Portrett

Brødrene Øyehaug - ved to av dei

For brørne Einar og Per Øyehaug er nøysemd, gründerånd og skepsis til banklån noko dei har i blodet.

75 års-jubileum

Ein siste skanse i møbelbygda

Denne hausten feirar Brødr. Øyehaug 75-årsjubileum. Dei har ei historie å vere stolte av.

Siste dans for Marna

Marna Haugen Burøe er ute av "Skal vi danse"

Tatt for fyllekøyring

Politiet stoppa bilførar i Hovdebygda. Mistanke om promille.

- Ein pris mange fortener ein bit av

Per Oddvar «Prots» Hildre om å ha fått St. Olavs Orden.

Høgtideleg seremoni

Prots fekk St. Olav

Kordirigenten Per Oddvar "Prots" Hildre fekk overrekt St. Olavs orden laurdag.