Krokedalen: Barnehagen på Engeset er for stor for området han ligg i, meiner naboar.

Krokedalen: Barnehagen på Engeset er for stor for området han ligg i, meiner naboar.

– Uuthaldeleg støynivå, trafikkaos og parkeringskaos

– Naboane til Krokedalen barnehage synest det var hyggeleg å ha ein barnehage i området, då drift og storleik var tilpassa området. Etter den enorme utbygginga har det vorte eit uuthaldeleg støynivå, trafikkaos og parkeringskaos. Når mange titals foreldre som «skal berre» hente/levere barn, parkerer i hytt og ver, kombinert med barn som spring rundt, så går det ut over naboane sine stikkvegar og plenar, men det er også livsfarleg for barna, skriv ein nabo til barnehagen i eit brev til Ørsta kommune.

I brevet står det at mange av naboane føler seg førte bak lyset.

– Det vart bygt kjempestort med dispensasjonar. Støy, parkeringsplager og trafikkaos er no langt over det som er akseptabelt i eit buområde. Det er på tide å minne kommunen om at det er ein grunn til at det finst reglar, og denne saka har vist at dispensasjonar ikkje bør godkjennast, då det berre fører til varige problem.

Dei bed kommunen ta grep.

– Må eit barn verte påkøyrd før nokon forstår alvoret i dette? Kommunen må ta ansvar og terminere alle dispensasjonar. Barnehagen må halde seg til sin eigen utvida eigedom. Kommunen bør pålegge å rive det gamle huset på nyerverva tomt med tidsfrist for å kunne bruke deler av dette arealet til å bygge skikkeleg og trygg åtkomst med trygge trafikkløysingar. Barnehagen bør også påleggast å sette i verk støydempande tiltak med kort tidsfrist, skriv naboen.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene