Krokedalen: Barnehagen på Engeset er for stor for området han ligg i, meiner naboar.

Krokedalen: Barnehagen på Engeset er for stor for området han ligg i, meiner naboar.

– Uuthaldeleg støynivå, trafikkaos og parkeringskaos

– Naboane til Krokedalen barnehage synest det var hyggeleg å ha ein barnehage i området, då drift og storleik var tilpassa området. Etter den enorme utbygginga har det vorte eit uuthaldeleg støynivå, trafikkaos og parkeringskaos. Når mange titals foreldre som «skal berre» hente/levere barn, parkerer i hytt og ver, kombinert med barn som spring rundt, så går det ut over naboane sine stikkvegar og plenar, men det er også livsfarleg for barna, skriv ein nabo til barnehagen i eit brev til Ørsta kommune.

I brevet står det at mange av naboane føler seg førte bak lyset.

– Det vart bygt kjempestort med dispensasjonar. Støy, parkeringsplager og trafikkaos er no langt over det som er akseptabelt i eit buområde. Det er på tide å minne kommunen om at det er ein grunn til at det finst reglar, og denne saka har vist at dispensasjonar ikkje bør godkjennast, då det berre fører til varige problem.

Dei bed kommunen ta grep.

– Må eit barn verte påkøyrd før nokon forstår alvoret i dette? Kommunen må ta ansvar og terminere alle dispensasjonar. Barnehagen må halde seg til sin eigen utvida eigedom. Kommunen bør pålegge å rive det gamle huset på nyerverva tomt med tidsfrist for å kunne bruke deler av dette arealet til å bygge skikkeleg og trygg åtkomst med trygge trafikkløysingar. Barnehagen bør også påleggast å sette i verk støydempande tiltak med kort tidsfrist, skriv naboen.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Omorganiseringar ved AV-senteret

Nettskule frå Volda til Aurskog

Norsk Nettskole og Pedit flyttar frå Volda til Aurskog.

Satsar på ny utekino

I fjor haust kom det over hundre for å sjå grøssaren «De dødes tjern». Til hausten satsar Hjørundfjord filmteater på utekino nok ein gong.

Lause hestar i Ørsta

- Mann med gulrøter observert springande etter.

Synnøve er ny formidlar i Aasen-tunet

– Eg er oppteken av å spreie kunnskap om nynorsk og forklare kva som var bakgrunnen for at han kom. Som formidlar i Aasen-tunet får eg drive med det eg brenn for, seier ho.

– Vil samle bygdefolket på Vartdal

Frå torsdag 24. august til og med søndag 27. august vert årets Vartdalsstranddagar halde.

Den nye hotelleigaren ser eit stort potensial i Hotell Ivar Aasen

– Dess meir eg har vore på Hotell Ivar Aasen, dess meir smiler eg. Dette hotellet har enormt potensial!

Cupkamp framskunda til onsdag

Volda møter neste hinder i NM allereie onsdag kveld, når Førde kjem til Voldahallen.

Kranseskål for det nye legesenteret

- Dette vert eit fantastisk bygg

Bygginga av det nye legesenteret er i rute.

Håskjold Nyland ute av landslaget

Voldingen Ørjan Håskjold Nyland er vraka frå landslaget i fotball.

Har fått første avling av økologiske grønsaker

Kål i mange variantar, bønner, erter, gulrot, fennikel og salat. Det bognar av økologiske godbitar i grønsaksåkeren til Ørsta andelsgard for tida.