Auke: Medan trafikken ved Ørsta Volda lufthamn, Hovden, auka med sju prosent i april samanlikna med april i fjor, er auken på ein prosent så langt i år samanlikna med same periode i fjor.
            (Foto: Kjell-Arne Steinsvik)

Auke: Medan trafikken ved Ørsta Volda lufthamn, Hovden, auka med sju prosent i april samanlikna med april i fjor, er auken på ein prosent så langt i år samanlikna med same periode i fjor.Foto: Kjell-Arne Steinsvik

Vekst i julitrafikken

Ørsta–Volda lufthamn, Hovden, opplevde vekst i passasjertrafikken også i juli.

Tala frå Avinor syner at 7.884 passasjerar reiste til og frå Hovden i siste månad. Det er ein vekst på 3,1 prosent.

Samla for Avinor sine flyplassar var det ein vekst på 5,2 prosent.

Til no i år har 62.197 passasjerar reist til og frå Hovden, og det er ein vekst på 4,4 prosent.

Hovden har no hatt vekst i fleire månader på rad, etter at det nokre år, etter at krisa i offshorenæringa kom, var nedgang i trafikktala.

Veksten på Hovden er litt større enn den samla trafikkveksten på Avinor sine flyplassar. Han er på 3,0 prosent i løpet av dei sju fyrste månadene i året.

Av kortbaneflyplassane på Vestlandet er det Hovden som har den største veksten. Flyplassane i Sogn og Fjordane ligg rundt nullvekst, eller har nedgang i passasjertrafikken.

Ålesund lufthamn, Vigra, har hatt ein vekst på 1,3 prosent i innanlandstrafikken så langt i år.

For utanlandstrafikken har det vore ein nedgang for Vigra. Til og med juli var nedgangen på 4,6 prosent. Samla for inn- og utland er det ein liten vekst på 0,2 prosent.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene