Auke: Medan trafikken ved Ørsta Volda lufthamn, Hovden, auka med sju prosent i april samanlikna med april i fjor, er auken på ein prosent så langt i år samanlikna med same periode i fjor.
            (Foto: Kjell-Arne Steinsvik)

Auke: Medan trafikken ved Ørsta Volda lufthamn, Hovden, auka med sju prosent i april samanlikna med april i fjor, er auken på ein prosent så langt i år samanlikna med same periode i fjor.Foto: Kjell-Arne Steinsvik

Vekst i julitrafikken

Ørsta–Volda lufthamn, Hovden, opplevde vekst i passasjertrafikken også i juli.

Tala frå Avinor syner at 7.884 passasjerar reiste til og frå Hovden i siste månad. Det er ein vekst på 3,1 prosent.

Samla for Avinor sine flyplassar var det ein vekst på 5,2 prosent.

Til no i år har 62.197 passasjerar reist til og frå Hovden, og det er ein vekst på 4,4 prosent.

Hovden har no hatt vekst i fleire månader på rad, etter at det nokre år, etter at krisa i offshorenæringa kom, var nedgang i trafikktala.

Veksten på Hovden er litt større enn den samla trafikkveksten på Avinor sine flyplassar. Han er på 3,0 prosent i løpet av dei sju fyrste månadene i året.

Av kortbaneflyplassane på Vestlandet er det Hovden som har den største veksten. Flyplassane i Sogn og Fjordane ligg rundt nullvekst, eller har nedgang i passasjertrafikken.

Ålesund lufthamn, Vigra, har hatt ein vekst på 1,3 prosent i innanlandstrafikken så langt i år.

For utanlandstrafikken har det vore ein nedgang for Vigra. Til og med juli var nedgangen på 4,6 prosent. Samla for inn- og utland er det ein liten vekst på 0,2 prosent.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Nytt utspel i Bjørke-debatten

I eit brev underskrive av 25 personar på Bjørke vert det reist kritikk mot «unge vaksne » sitt utspel om grensejustering.

Portrett

Brødrene Øyehaug - ved to av dei

For brørne Einar og Per Øyehaug er nøysemd, gründerånd og skepsis til banklån noko dei har i blodet.

75 års-jubileum

Ein siste skanse i møbelbygda

Denne hausten feirar Brødr. Øyehaug 75-årsjubileum. Dei har ei historie å vere stolte av.

Siste dans for Marna

Marna Haugen Burøe er ute av "Skal vi danse"

Tatt for fyllekøyring

Politiet stoppa bilførar i Hovdebygda. Mistanke om promille.

- Ein pris mange fortener ein bit av

Per Oddvar «Prots» Hildre om å ha fått St. Olavs Orden.

Høgtideleg seremoni

Prots fekk St. Olav

Kordirigenten Per Oddvar "Prots" Hildre fekk overrekt St. Olavs orden laurdag.