Flaum: Hausten 2016 skapte flaum store skadar i Barstadvik. Arkiv

Flaum: Hausten 2016 skapte flaum store skadar i Barstadvik. Arkiv

– Nye flaumskadar kan skje i Ørsta i framtida

– Flaumskadane i Utvik, Breim og Sandane har sett ein støkk i mange, også meg.

Det skriv ordførar Stein Aam i ein e-post til beredskapskontakt i kommunen, Per Ivar Lied.

– Vi som på nært hald såg skadane i Barstadvik er sikre på at nye flaumskadar kan skje i Ørsta i framtida. Det er eit tungt ansvar for kommunen, og vi må gjere ein innsats for å få kartlagt/oppdatert potensiell flaumfare, skriv ordføraren.

Han varslar at han ønskjer å kalle inn sentrale personar i kommunen til samtale/møte for å få oversikt over farane i elvar og vassdrag.

Møtet er sett til 16. august. Per Ivar Lied kallar inn til eit delberedskapsmøte, der lokalt politi og Ørsta Røde Kors også er invitert. På dagsorden står mellom anna gjennomgang av risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) når det gjeld flaum, i tillegg til drøfting av status når det gjeld større og mindre elvar/flaumfare, planlegging, bustadfelt, avløp/dimensjonering, ev. tiltak.

– I ROS-analysen er faren for ras og flaum omtalt som høg risiko. Flaumskadar er altså noko vi må vere godt budde på, skriv Lied i innkallinga.

– Korleis er vi budde på dette?

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene