Flaum: Hausten 2016 skapte flaum store skadar i Barstadvik. Arkiv

Flaum: Hausten 2016 skapte flaum store skadar i Barstadvik. Arkiv

– Nye flaumskadar kan skje i Ørsta i framtida

– Flaumskadane i Utvik, Breim og Sandane har sett ein støkk i mange, også meg.

Det skriv ordførar Stein Aam i ein e-post til beredskapskontakt i kommunen, Per Ivar Lied.

– Vi som på nært hald såg skadane i Barstadvik er sikre på at nye flaumskadar kan skje i Ørsta i framtida. Det er eit tungt ansvar for kommunen, og vi må gjere ein innsats for å få kartlagt/oppdatert potensiell flaumfare, skriv ordføraren.

Han varslar at han ønskjer å kalle inn sentrale personar i kommunen til samtale/møte for å få oversikt over farane i elvar og vassdrag.

Møtet er sett til 16. august. Per Ivar Lied kallar inn til eit delberedskapsmøte, der lokalt politi og Ørsta Røde Kors også er invitert. På dagsorden står mellom anna gjennomgang av risiko- og sårbarheitsanalyse (ROS) når det gjeld flaum, i tillegg til drøfting av status når det gjeld større og mindre elvar/flaumfare, planlegging, bustadfelt, avløp/dimensjonering, ev. tiltak.

– I ROS-analysen er faren for ras og flaum omtalt som høg risiko. Flaumskadar er altså noko vi må vere godt budde på, skriv Lied i innkallinga.

– Korleis er vi budde på dette?

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Omorganiseringar ved AV-senteret

Nettskule frå Volda til Aurskog

Norsk Nettskole og Pedit flyttar frå Volda til Aurskog.

Satsar på ny utekino

I fjor haust kom det over hundre for å sjå grøssaren «De dødes tjern». Til hausten satsar Hjørundfjord filmteater på utekino nok ein gong.

Synnøve er ny formidlar i Aasen-tunet

– Eg er oppteken av å spreie kunnskap om nynorsk og forklare kva som var bakgrunnen for at han kom. Som formidlar i Aasen-tunet får eg drive med det eg brenn for, seier ho.

Lause hestar i Ørsta

- Mann med gulrøter observert springande etter.

– Vil samle bygdefolket på Vartdal

Frå torsdag 24. august til og med søndag 27. august vert årets Vartdalsstranddagar halde.

Den nye hotelleigaren ser eit stort potensial i Hotell Ivar Aasen

– Dess meir eg har vore på Hotell Ivar Aasen, dess meir smiler eg. Dette hotellet har enormt potensial!

Cupkamp framskunda til onsdag

Volda møter neste hinder i NM allereie onsdag kveld, når Førde kjem til Voldahallen.

Kranseskål for det nye legesenteret

- Dette vert eit fantastisk bygg

Bygginga av det nye legesenteret er i rute.

Håskjold Nyland ute av landslaget

Voldingen Ørjan Håskjold Nyland er vraka frå landslaget i fotball.

Har fått første avling av økologiske grønsaker

Kål i mange variantar, bønner, erter, gulrot, fennikel og salat. Det bognar av økologiske godbitar i grønsaksåkeren til Ørsta andelsgard for tida.