Barstadvik: Profunda i Barstadvik søkjer om utvida produksjon av stamlaks.
            (Foto: Rune Sæbønes)

Barstadvik: Profunda i Barstadvik søkjer om utvida produksjon av stamlaks.Foto: Rune Sæbønes

Skeptisk til utslepp

Ørsta kommune er skeptiske til ein søknad frå Profunda AS om å få sleppe ureinsa avløpsvatn ut i Vartdalsfjorden.

Det er i ein merknad til søknaden som Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ute til høyring, at dette kjem fram.

Profunda AS har søkt om løyve til utvida produksjon av stamlaks på området: det er snakk om ei dobling av produksjonsvolumet.

Kommune slår fast at søknaden om utviding er i samsvar med reguleringsplanen, der reguleringsføremålet er industri/landbasert fiskeoppdrett.

– Vi les grunngjevinga i søknaden slik at det er valt eit gjennomstraumingsanlegg utan resirkulering av vatnet av omsyn til smitterisiko internt i anlegget. Det vert likevel synt til at bedrifta i eit lenge perspektiv ser for seg ei løysing med filtrering og oppsamling av forpestar og ekskrement, heiter det frå kommunen.

Det vert mint om at poenget med landbaserte anlegg nettopp er høvet til å samle opp avfall og næringsstoff, og unngå utslepp av dette i fjordsystema.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

Tolv år og kyrkjeorganist

Eirik Stave er berre tolv år, men spelar kyrkjeorgel som om han ikkje skulle ha gjort anna.

Per Inge ryddar Ørsta

På 150 meter på Mosflata, samla Per Inge Rebbestad 14 sekkar med bos, isoporrestar, bildelar, oljetønner og restane av ei gatelykt.

Ny flyrute til Oslo

Widerøe aukar kapasiteten på Ørsta–Volda lufthamn, Hovden.

Takkar for gjevargleda

Leiaren for tv-aksjonen i Ørsta, varaordførar Karen Høydal, er sværet takksam for gjevargleda,

Ørsta legesenter skårar lågt

Ørsta Legesenter skårar lågt på Forbrukarrådet si rangering av informasjonsflyten og sørvisen hos landets fastlegekontor.

Skaut over 10.000 hjortar i Møre og Romsdal

Det er mange som likar hjortejakt i fylket vårt.