Barstadvik: Profunda i Barstadvik søkjer om utvida produksjon av stamlaks.
(Foto: Rune Sæbønes)

Barstadvik: Profunda i Barstadvik søkjer om utvida produksjon av stamlaks. Foto: Rune Sæbønes

Skeptisk til utslepp

Ørsta kommune er skeptiske til ein søknad frå Profunda AS om å få sleppe ureinsa avløpsvatn ut i Vartdalsfjorden.

Det er i ein merknad til søknaden som Fylkesmannen i Møre og Romsdal har ute til høyring, at dette kjem fram.

Profunda AS har søkt om løyve til utvida produksjon av stamlaks på området: det er snakk om ei dobling av produksjonsvolumet.

Kommune slår fast at søknaden om utviding er i samsvar med reguleringsplanen, der reguleringsføremålet er industri/landbasert fiskeoppdrett.

– Vi les grunngjevinga i søknaden slik at det er valt eit gjennomstraumingsanlegg utan resirkulering av vatnet av omsyn til smitterisiko internt i anlegget. Det vert likevel synt til at bedrifta i eit lenge perspektiv ser for seg ei løysing med filtrering og oppsamling av forpestar og ekskrement, heiter det frå kommunen.

Det vert mint om at poenget med landbaserte anlegg nettopp er høvet til å samle opp avfall og næringsstoff, og unngå utslepp av dette i fjordsystema.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

Omorganiseringar ved AV-senteret

Nettskule frå Volda til Aurskog

Norsk Nettskole og Pedit flyttar frå Volda til Aurskog.

Satsar på ny utekino

I fjor haust kom det over hundre for å sjå grøssaren «De dødes tjern». Til hausten satsar Hjørundfjord filmteater på utekino nok ein gong.

Synnøve er ny formidlar i Aasen-tunet

– Eg er oppteken av å spreie kunnskap om nynorsk og forklare kva som var bakgrunnen for at han kom. Som formidlar i Aasen-tunet får eg drive med det eg brenn for, seier ho.

Lause hestar i Ørsta

- Mann med gulrøter observert springande etter.

– Vil samle bygdefolket på Vartdal

Frå torsdag 24. august til og med søndag 27. august vert årets Vartdalsstranddagar halde.

Den nye hotelleigaren ser eit stort potensial i Hotell Ivar Aasen

– Dess meir eg har vore på Hotell Ivar Aasen, dess meir smiler eg. Dette hotellet har enormt potensial!

Cupkamp framskunda til onsdag

Volda møter neste hinder i NM allereie onsdag kveld, når Førde kjem til Voldahallen.

Kranseskål for det nye legesenteret

- Dette vert eit fantastisk bygg

Bygginga av det nye legesenteret er i rute.

Håskjold Nyland ute av landslaget

Voldingen Ørjan Håskjold Nyland er vraka frå landslaget i fotball.

Har fått første avling av økologiske grønsaker

Kål i mange variantar, bønner, erter, gulrot, fennikel og salat. Det bognar av økologiske godbitar i grønsaksåkeren til Ørsta andelsgard for tida.