brot: Norrøna pub får ein reaksjon etter brot på skjenkjeføresegnene.

brot: Norrøna pub får ein reaksjon etter brot på skjenkjeføresegnene.

Norrøna pub får prikkar

Skjenkjestaden Norrøna Pub er tildelt tre prikkar som reaksjon frå Ørsta kommune etter brot på skjenkjeføresegnene.

Det var ein skjenkjekontroll som tidlegare i sommar avdekte to forhold. Det eine at openbert rusa personar fekk kjøpe alkoholhaldig drikke, og det andre at folk fekk ta med seg alkoholhaldig drikke til verksemda sitt uteområde, sjølv om skjenkjetida der var over.

Prikksystemet for skjenkjestader vart innført i fjor, og viss ei verksemd får meir enn tolv prikkar, misser vedkomande løyvet for ei veke. Prikkane vert hengande ved verksemda i to år.

Rådmannen vurderte om det skulle vere ein strengare reaksjon, men då føregåande kontrollar ikkje har avdekt liknande brot på føresegnene, vel rådmannen å sjå på brota som eit einskildhende.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

Tolv år og kyrkjeorganist

Eirik Stave er berre tolv år, men spelar kyrkjeorgel som om han ikkje skulle ha gjort anna.

Per Inge ryddar Ørsta

På 150 meter på Mosflata, samla Per Inge Rebbestad 14 sekkar med bos, isoporrestar, bildelar, oljetønner og restane av ei gatelykt.

Ny flyrute til Oslo

Widerøe aukar kapasiteten på Ørsta–Volda lufthamn, Hovden.

Takkar for gjevargleda

Leiaren for tv-aksjonen i Ørsta, varaordførar Karen Høydal, er sværet takksam for gjevargleda,

Ørsta legesenter skårar lågt

Ørsta Legesenter skårar lågt på Forbrukarrådet si rangering av informasjonsflyten og sørvisen hos landets fastlegekontor.

Skaut over 10.000 hjortar i Møre og Romsdal

Det er mange som likar hjortejakt i fylket vårt.