Ørstaheimen: Mattilsynet har gitt dispensasjon for to års vidare drift av kjøkkenet ved Ørstaheimen.

Ørstaheimen: Mattilsynet har gitt dispensasjon for to års vidare drift av kjøkkenet ved Ørstaheimen.

Treng nytt kjøkken ved Ørstaheimen

Mattilsynet gir dispensasjon i to år for vidare drift av kjøkkenet ved Ørstaheimen. Då vert kjøkkenet stengt.

– Det må verte lagt planar for eit nytt kjøkken for å oppretthalde kjøkkendrift i framtida. Om eit nytt storkjøkken kan sjåast i samanheng med skular eller andre driftseiningar, vil det mogleg gje ei betre synergieffekt med omsyn til kostnader, drift, opplæring og rekruttering, skriv prosjektutviklar/prosjektleiar eigedom Ivar-Otto Kristiansen i eit internt notat til Ørsta kommune.

Det var i ein rapport frå Mattilsynet gitt eit vedtak som kunne føre til stening av kjøkkenet ved Ørstaheimen. Nokre av avvika vart løyste med ein gong, men tilstanden på kjøkkenet og tilhøva løyste også ut krav om bygningsmessige tiltak. Dei bygningsmessige tiltaka har vorte vurdert til å ikkje la seg løyse grunna manglande høve til utbygging og kostnadsvurderingar.

– Kjøkkenet er i ein slik tilstand at det vil verte naudsynt med skifte av kjøler, golv, garderobar, toalett med vidare om kort tid. Dette sjølv om det hadde vore mogleg å byggje på eksisterande kjøkken, skildrar Kristiansen, som vurderer følgjekostnaden ved tiltak på staden til å gå langt utover forsvarlege rammer.

– Eg vurderer det som lite føremålstenleg og framtidsretta å nytte meir midlar på kjøkkenet enn det som skal til for å stette kortsiktige krav.

Det er gitt ein dispensasjon for drift av kjøkkenet i to år, men då må det ligge føre ei løysing av permanent art.

– Det er naudsynt å sjå på andre lokalitetar for kjøkkenet, noko som er mogleg ut frå funksjonen til eit storkjøkken og art av produksjon. Utbygging av eksisterande kjøkken er ikkje mogleg innan gitte rammer.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Omorganiseringar ved AV-senteret

Nettskule frå Volda til Aurskog

Norsk Nettskole og Pedit flyttar frå Volda til Aurskog.

Satsar på ny utekino

I fjor haust kom det over hundre for å sjå grøssaren «De dødes tjern». Til hausten satsar Hjørundfjord filmteater på utekino nok ein gong.

Synnøve er ny formidlar i Aasen-tunet

– Eg er oppteken av å spreie kunnskap om nynorsk og forklare kva som var bakgrunnen for at han kom. Som formidlar i Aasen-tunet får eg drive med det eg brenn for, seier ho.

Lause hestar i Ørsta

- Mann med gulrøter observert springande etter.

– Vil samle bygdefolket på Vartdal

Frå torsdag 24. august til og med søndag 27. august vert årets Vartdalsstranddagar halde.

Den nye hotelleigaren ser eit stort potensial i Hotell Ivar Aasen

– Dess meir eg har vore på Hotell Ivar Aasen, dess meir smiler eg. Dette hotellet har enormt potensial!

Cupkamp framskunda til onsdag

Volda møter neste hinder i NM allereie onsdag kveld, når Førde kjem til Voldahallen.

Kranseskål for det nye legesenteret

- Dette vert eit fantastisk bygg

Bygginga av det nye legesenteret er i rute.

Håskjold Nyland ute av landslaget

Voldingen Ørjan Håskjold Nyland er vraka frå landslaget i fotball.

Har fått første avling av økologiske grønsaker

Kål i mange variantar, bønner, erter, gulrot, fennikel og salat. Det bognar av økologiske godbitar i grønsaksåkeren til Ørsta andelsgard for tida.