fanga fisken: Sindre Moe sitt bilete av fem pukkellaksar han har fått til no.
            (Foto: Privat)

fanga fisken: Sindre Moe sitt bilete av fem pukkellaksar han har fått til no.Foto: Privat

– Pukkellaksen må vekk frå Ørstaelva

– Pukkellaksen har ingenting her å gjere, så me gjer det me kan for å unngå at han etablerer seg i elva.

Det seier Sindre Moe, styremedlem i Ørstaelva Elveeigarlag.

– Problemet er at me veit lite om pukkellaksen, og forskarane veit nesten like lite. Det me veit, er at når hannen gyt, døyr han etterpå. Teorien går då ut på at den døde fisken kanskje spreier sjukdomar til villaksen, noko me er redde for. Me har funne mistenkelege døde småfiskar i elva, som kan bety at teorien stemmer.

– Han har brukt å vore i Finnmark, men aldri har han gått så langt sør. I alle fall ikkje i slike førekomstar som no.

– Dessutan er han er i alle elvane. Både Vartdal, Sæbø, Kile og Syvde fortel at dei har fått han.

Moe seier at dei prøvar å få has på han, og at dei har fått åtte pukkellaksar sidan torsdag i førre veke.

– Me har prøvd med kastenot, men straumen er altfor sterk. Det er umogleg å få til. Trollgarn er det som fungerer.

– Løyvet vårt gjenge ut i dag (måndag), så me skal søkje til fylkesmannen om å få minimum ei veke til. Det løyvet reknar me med å få, for dette er ein svartelista art som må vekk.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

Tolv år og kyrkjeorganist

Eirik Stave er berre tolv år, men spelar kyrkjeorgel som om han ikkje skulle ha gjort anna.

Per Inge ryddar Ørsta

På 150 meter på Mosflata, samla Per Inge Rebbestad 14 sekkar med bos, isoporrestar, bildelar, oljetønner og restane av ei gatelykt.

Ny flyrute til Oslo

Widerøe aukar kapasiteten på Ørsta–Volda lufthamn, Hovden.

Takkar for gjevargleda

Leiaren for tv-aksjonen i Ørsta, varaordførar Karen Høydal, er sværet takksam for gjevargleda,

Ørsta legesenter skårar lågt

Ørsta Legesenter skårar lågt på Forbrukarrådet si rangering av informasjonsflyten og sørvisen hos landets fastlegekontor.

Skaut over 10.000 hjortar i Møre og Romsdal

Det er mange som likar hjortejakt i fylket vårt.