Ørsta Indremisjon: Alternativet til å endre driftsforma ville vere å leggje heilt ned, og det ville i så fall vere beklageleg, seier styreleiar Hjørdis Almelid Vikenes i indremisjonen. Studiar gjer at ho må redusere aktiviteten i indremisjonen.

Ørsta Indremisjon: Alternativet til å endre driftsforma ville vere å leggje heilt ned, og det ville i så fall vere beklageleg, seier styreleiar Hjørdis Almelid Vikenes i indremisjonen. Studiar gjer at ho må redusere aktiviteten i indremisjonen.

Får ikkje folk til å sitje i styret. No reduserer Ørsta Indremisjon aktiviteten

Redusert drift på bedehuset

Mangel på folk til å sitje i styret byr på utfordringar for Ørsta Indremisjon.

No reduserer dei aktiviteten, og framover vil ikkje indremisjonen ta initiativ til vanlege møte, festar og andre arrangement på Ørsta Bedehus.

– Dette er ikkje dramatisk for Ørsta Indremisjon. Eg må berre rydde plass til å vere student neste skuleår og ingen ville vere leiar. Så eg er framleis valt som leiar for indremisjonen, men har litt færre oppgåver enn tidlegare, fortel leiar Hjørdis Almelid Vikenes.

Ho fortel at endringane nærast er berre «interne og organisasjonsmessige».

Ikkje nedlagt

– Og vi er ikkje nedlagt, men vi har no eit forvaltningsstyre og ikkje eit driftsstyre. Dette botnar i at eg skal vere student på deltid til hausten, og difor ryddar meg tid til å studere, og ingen av medlemene i indremisjonen ville ta over leiarvervet, fortel Vikenes.

Ho gjer det klart at husstyret framleis er i full drift, og at dei har ansvar for bedehuset og Sportskapellet på Bondalseidet.

– Slik vil folk kunne leige begge desse husa som før, og lag- og organisasjonar kan ha sine faste arrangement og leggje nye arrangement til husa våre, som dåp, konfirmasjon, minnesamvær, bryllaup, konsertar, møteveker og meir. Husstyret vil arrangere bedehusbasarar haust og vår, og også konsertar, slik dei også har gjort tidlegare, seier styreleiaren.

Aktiviteten i regi av indremisjonen går likevel kraftig ned. Indremisjonen har sendt brev til medlemmene for å orientere om endringane. Der går det fram at det på årsmøtet i vår var berre ein kandidat til eit normalt arbeidande indremisjonsstyre. Årsmøtet vedtok difor – i tråd med styret si tilslutning til framlegg frå Vidar Mørk – å velje eit reint forvaltningsstyre for neste år. Dette vil truleg innebere at indremisjonsstyret ikkje tek initiativ til vanlege møte, festar og andre arrangement. Indremisjonen avsluttar sin del av samarbeidet med Soknerådet om Måndagsklubben og PitStop. Indremisjonen avsluttar også samarbeidet sitt i Ørsta kristelege samarbeidsutval (ØKS). Indremisjonsstyret deltek ikkje på Formiddagstreffa. Styret tek heller ikkje opp utfordringar frå Sunnmøre Indremisjon, IMF eller andre om nye

initiativ, kurs, samarbeid, dugnader o.l.

– Så må vi vone at andre organisasjonar vil bruke Bedehuset flittig, og at andre meir frie grupperingar ser dette som eit høve til å realisere idéar og tiltak som kan byggje Guds rike ut frå Ørsta Bedehus, heiter det i brevet til medlemmene.

– Den nye ordninga vil i alle fall vare til årsmøtet neste år. Eg har ikkje fått nokon negative reaksjonar på reduksjonen. I realiteten er det snakk om nokre møte i indremisjonsregi som no ikkje vil gå som møte i regi av oss. Truleg vil Sunnmøre Indremisjon og andre organisasjonar og folk ta nokre ekstra møte så kanskje enda på visa vert at fleire tek tak når andre ikkje er i full drift, reflekterer Almelid.

Alternativet er nedlegging

– Alternativet til denne driftsforma ville vere å leggje heilt ned, og det ville i så fall vere beklageleg. No får vi prøve eit driftsår med tilpassa drift og evaluere korleis året har vore. Elles vil husstyret vårt arrangere basardagar to gonger i året og konsertar slik dei har gjort, så heilt utan indremisjonspunkt vert ørstingane ikkje. Vi har plass til fleire nye medlemar, så viss nokon eventuelt vil engasjere seg må dei ta kontakt med oss i styret, oppmodar Hjørdis Almelid Vikenes.

Roy-Arne Folkestad

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

Omorganiseringar ved AV-senteret

Nettskule frå Volda til Aurskog

Norsk Nettskole og Pedit flyttar frå Volda til Aurskog.

Satsar på ny utekino

I fjor haust kom det over hundre for å sjå grøssaren «De dødes tjern». Til hausten satsar Hjørundfjord filmteater på utekino nok ein gong.

Synnøve er ny formidlar i Aasen-tunet

– Eg er oppteken av å spreie kunnskap om nynorsk og forklare kva som var bakgrunnen for at han kom. Som formidlar i Aasen-tunet får eg drive med det eg brenn for, seier ho.

Lause hestar i Ørsta

- Mann med gulrøter observert springande etter.

– Vil samle bygdefolket på Vartdal

Frå torsdag 24. august til og med søndag 27. august vert årets Vartdalsstranddagar halde.

Den nye hotelleigaren ser eit stort potensial i Hotell Ivar Aasen

– Dess meir eg har vore på Hotell Ivar Aasen, dess meir smiler eg. Dette hotellet har enormt potensial!

Cupkamp framskunda til onsdag

Volda møter neste hinder i NM allereie onsdag kveld, når Førde kjem til Voldahallen.

Kranseskål for det nye legesenteret

- Dette vert eit fantastisk bygg

Bygginga av det nye legesenteret er i rute.

Håskjold Nyland ute av landslaget

Voldingen Ørjan Håskjold Nyland er vraka frå landslaget i fotball.

Har fått første avling av økologiske grønsaker

Kål i mange variantar, bønner, erter, gulrot, fennikel og salat. Det bognar av økologiske godbitar i grønsaksåkeren til Ørsta andelsgard for tida.