Mobildekning: SKjåstaddalen får mobildekning innan 1. september 2018.

Mobildekning: SKjåstaddalen får mobildekning innan 1. september 2018.

Får mobildekning i løpet av eitt år

Innan 1. september 2018 skal mobildekninga vere på plass i Skjåstaddalen.

Det går fram av avtalen som er teikna mellom Telenor og Ørsta kommune om dette.

Telenor vann i mai tilbodet om å byggje ut mobiltelefonsambandet i Skjåstaddalen og i Bjørke-området. Delar av Skjåstaddalen er heilt utan dekning, medan ho andre stader er svært dårleg.

Kontrakten med Telenor gjeld utbygging av ei mobilmast på Raudstad som skal gje dekning i sjølve Skjåstaddalen, der det no ikkje er dekning.

Vidare omfattar avtalen opsjonar på oppgradering av ei eksisterande mast på Saure og utbygging av samband i Leiratunnelen. Desse opsjonane er gjeldande til inntil seks månader etter at mobilstasjonen på Raudstad er sett i drift.

Budsjettert

Ørsta kommune har sett av ein million kroner i budsjettet for 2017 til å dekkje utgiftene til mobildekning i Skjåstaddalen. Kontrakten om utbygginga av mobilmasta på Raudstad er på 1,05 millionar kroner.

Dersom opsjonane for Saure og Leiratunnelen skal verte realiserte, vil det medføre ei utgift på 1,5 millionar kroner for kommunen.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Drukningsulykka i Volda

- Dette må ikkje skje igjen

- To gongar er to gongar for mykje, seier Peter Hasfjord Bjørneset. Ungdomspolitikaren var ein av dei som var vitne til drukningsulykka ved Rotevatnet onsdag kveld.

Rotevatnet i Volda

Same ulykke for andre gong

Ein bevisstlaus mann vart henta opp av Rotevetnet i kveld. Ulykka er nesten identisk med ei hending i fjor.

Gullår for fiskebåtane «Granit» og «Sæbjørn»

Vartdal-båten «Sæbjørn» og den tidlegare Vartdal-båten «Granit» gjorde det godt i fjor.

Mann i ulykke i Rotevatnet

Politiet melder at ein mann er henta opp frå Rotevatnet.

I Ørsta og Volda

Villeiande infoskilt

Informasjonsskilta som skal helse folk velkomne til Ørsta og Volda er utdaterte. Mellom anna er verken Eiksundsambandet eller Kvivsvegen på kartet.

- I barndomen skein sola på sætra kvar dag

Audun Ellingsen er gjest i sommarpraten.

Godt opptak for Høgskulen i Volda

1.442 søkjarar har fått tilbod.

Volda Golfklubb

Deltek i NM

Volda GK skal delta i Lag NM i Stavanger 21. til 23. juli. Fire medlemer reiser nedover for å representere klubben. Det er første gong den lokale klubben stiller lag.

Kommunen må handsame Sætre-saka på nytt

Ørsta kommune må handsame konsesjonssaka til Endre Sætre på Sætre i Hjørundfjorden på nytt. Det har Fylkesmannen i Møre og Romsdal bestemt.