Mobildekning: SKjåstaddalen får mobildekning innan 1. september 2018.

Mobildekning: SKjåstaddalen får mobildekning innan 1. september 2018.

Får mobildekning i løpet av eitt år

Innan 1. september 2018 skal mobildekninga vere på plass i Skjåstaddalen.

Det går fram av avtalen som er teikna mellom Telenor og Ørsta kommune om dette.

Telenor vann i mai tilbodet om å byggje ut mobiltelefonsambandet i Skjåstaddalen og i Bjørke-området. Delar av Skjåstaddalen er heilt utan dekning, medan ho andre stader er svært dårleg.

Kontrakten med Telenor gjeld utbygging av ei mobilmast på Raudstad som skal gje dekning i sjølve Skjåstaddalen, der det no ikkje er dekning.

Vidare omfattar avtalen opsjonar på oppgradering av ei eksisterande mast på Saure og utbygging av samband i Leiratunnelen. Desse opsjonane er gjeldande til inntil seks månader etter at mobilstasjonen på Raudstad er sett i drift.

Budsjettert

Ørsta kommune har sett av ein million kroner i budsjettet for 2017 til å dekkje utgiftene til mobildekning i Skjåstaddalen. Kontrakten om utbygginga av mobilmasta på Raudstad er på 1,05 millionar kroner.

Dersom opsjonane for Saure og Leiratunnelen skal verte realiserte, vil det medføre ei utgift på 1,5 millionar kroner for kommunen.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Sokneprestane svarar Hans Reite

- I våre auge forkludrar Reite den heilt grunnleggande kristne tanken om at menneska er skapte i Guds bilete, sjølvsagt heilt uavhengig av til dømes seksuell legning.

Black Friday

Økonomen Thomas sparte 11.500

- Men gå ikkje inn og dra kredittkortet blindt

Må kutte 300-450 millionar

Dramatisk situasjon for sjukehusa i fylket.

Hans Reite og homofili

Homo-aksjon mot Nytt Livs senter

- Dei skal ikkje buse fram slik, seier Hans Reite.

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Håper på gangveg til Vatne

– For ti år sidan byrja eg å sykle frå Vatne til Ørsta. På desse ti åra har trafikken auka mykje. No vert eg engsteleg av å sykle denne strekninga.