Mobildekning: SKjåstaddalen får mobildekning innan 1. september 2018.

Mobildekning: SKjåstaddalen får mobildekning innan 1. september 2018.

Får mobildekning i løpet av eitt år

Innan 1. september 2018 skal mobildekninga vere på plass i Skjåstaddalen.

Det går fram av avtalen som er teikna mellom Telenor og Ørsta kommune om dette.

Telenor vann i mai tilbodet om å byggje ut mobiltelefonsambandet i Skjåstaddalen og i Bjørke-området. Delar av Skjåstaddalen er heilt utan dekning, medan ho andre stader er svært dårleg.

Kontrakten med Telenor gjeld utbygging av ei mobilmast på Raudstad som skal gje dekning i sjølve Skjåstaddalen, der det no ikkje er dekning.

Vidare omfattar avtalen opsjonar på oppgradering av ei eksisterande mast på Saure og utbygging av samband i Leiratunnelen. Desse opsjonane er gjeldande til inntil seks månader etter at mobilstasjonen på Raudstad er sett i drift.

Budsjettert

Ørsta kommune har sett av ein million kroner i budsjettet for 2017 til å dekkje utgiftene til mobildekning i Skjåstaddalen. Kontrakten om utbygginga av mobilmasta på Raudstad er på 1,05 millionar kroner.

Dersom opsjonane for Saure og Leiratunnelen skal verte realiserte, vil det medføre ei utgift på 1,5 millionar kroner for kommunen.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Dei fleste ser heilt friske ut, og det er vanskeleg for andre å sjå og forstå at dei er sjuke

Oddhill var ei energibombe. Så sa det stopp

Det var ingenting som kunne stoppe Oddhill Sætre (51). Ho var ei energibombe. Alltid på farta. Så sa det stopp. Bom stopp.

Dalegubben opp

Under timen på Dalegubben

Andreas Skylstad frå Øye var førstemann på Dalegubben opp søndag.

Søkjer byggjeløyve for tømmerkaia

Tømmerdal Consult har no søkt byggjeløyve for den nye tømmerkaia ved Ørstaterminalen.

Tilseth Blomster er 15 år

- Målet er å ha landets beste blomsterbutikk

Tilseth Blomster på Amfi i Ørsta feirar i desse dagar 15 år.

Sommaren er ikkje over

Ørsta får tjue varmegrader i morgon

Det vert dagar med kjempevêr i Ørsta neste veke

Tok til tårene i kjensleladd innlegg

Marit Aklestad (SV) heldt eit kjensleladd innlegg då ho fekk kommunestyret med seg på å halde barnetrygda utanfor når sosialhjelp skal bereknast i Ørsta kommune.

– Inge Kolås var ugild i saka om bustadfelt på Legene

– Leiar i samfunnsutvalet og kommunestyremedlem Inge Kolås har vore ugild med å førebu og å treffe avgjerder som gjeld bustadfeltet Legene på Åmås i tidsrommet mars 2013 til desember 2016.

Mattilsynet:

- Har vorte strengare mot dyreeigarane

Mattilsynet har i år politimeldt fleire dyreeigarar enn tidlegare. Talet på bekymringsmeldingar aukar også, viser ein rapport frå tilsynet.

Vidundermedisin mot hudsjukdom?

Frisk av silderogn

Håvard Vartdal vart frisk av silderogn-produkt frå Ørsta-bedrift

Sjå stort bildegalleri

1000 opplevde fartsshow på Mosflata

Med kring tusen tilskodarar var det reine folkevandringa til dragrace-showet på Mosflata laurdag.