må fjerne: Inge Kolås kan ikkje lagre material på eigedommen.

må fjerne: Inge Kolås kan ikkje lagre material på eigedommen.

Får ikkje lagre material

Ørsta kommune presiserer overfor Inge Kolås at han ikkje får lagre material til næringsverksemda si på eigedommen i Follestaddalen.

Nyleg fekk Kolås varsel om eit pålegg om å fjerne avfall frå eigedommen, i samband med at det vart brent jonsokbål der.

Kolås la seg heilt flat, og bad om orsaking for at det vart fyrt på eit jonsokbål uløyves på eigedommen. Han presiserte overfor kommunen at noko av det som vert skildra som rivingsavfall er material som firmaet hans nyttar i ymse restaureringsprosjekt.

Ørsta kommune presiserer overfor Kolås at garden hans i Follestaddalen er definert som landbrukseigedom, og at det då berre er lov til å lagre material frå vedlikehald av eigne bygningar.

Han må altså finne ein annan stad for lagring av slikt material.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Drukningsulykka i Volda

- Dette må ikkje skje igjen

- To gongar er to gongar for mykje, seier Peter Hasfjord Bjørneset. Ungdomspolitikaren var ein av dei som var vitne til drukningsulykka ved Rotevatnet onsdag kveld.

Rotevatnet i Volda

Same ulykke for andre gong

Ein bevisstlaus mann vart henta opp av Rotevetnet i kveld. Ulykka er nesten identisk med ei hending i fjor.

Gullår for fiskebåtane «Granit» og «Sæbjørn»

Vartdal-båten «Sæbjørn» og den tidlegare Vartdal-båten «Granit» gjorde det godt i fjor.

Mann i ulykke i Rotevatnet

Politiet melder at ein mann er henta opp frå Rotevatnet.

I Ørsta og Volda

Villeiande infoskilt

Informasjonsskilta som skal helse folk velkomne til Ørsta og Volda er utdaterte. Mellom anna er verken Eiksundsambandet eller Kvivsvegen på kartet.

- I barndomen skein sola på sætra kvar dag

Audun Ellingsen er gjest i sommarpraten.

Godt opptak for Høgskulen i Volda

1.442 søkjarar har fått tilbod.

Volda Golfklubb

Deltek i NM

Volda GK skal delta i Lag NM i Stavanger 21. til 23. juli. Fire medlemer reiser nedover for å representere klubben. Det er første gong den lokale klubben stiller lag.

Kommunen må handsame Sætre-saka på nytt

Ørsta kommune må handsame konsesjonssaka til Endre Sætre på Sætre i Hjørundfjorden på nytt. Det har Fylkesmannen i Møre og Romsdal bestemt.