må fjerne: Inge Kolås kan ikkje lagre material på eigedommen.

må fjerne: Inge Kolås kan ikkje lagre material på eigedommen.

Får ikkje lagre material

Ørsta kommune presiserer overfor Inge Kolås at han ikkje får lagre material til næringsverksemda si på eigedommen i Follestaddalen.

Nyleg fekk Kolås varsel om eit pålegg om å fjerne avfall frå eigedommen, i samband med at det vart brent jonsokbål der.

Kolås la seg heilt flat, og bad om orsaking for at det vart fyrt på eit jonsokbål uløyves på eigedommen. Han presiserte overfor kommunen at noko av det som vert skildra som rivingsavfall er material som firmaet hans nyttar i ymse restaureringsprosjekt.

Ørsta kommune presiserer overfor Kolås at garden hans i Follestaddalen er definert som landbrukseigedom, og at det då berre er lov til å lagre material frå vedlikehald av eigne bygningar.

Han må altså finne ein annan stad for lagring av slikt material.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Timålssiger

Braksiger for Ørsta på heimebane.

Framtida for Bjørke

Stiller på møte

Både Hornindal og Volda kommune kjem til å stille på folkemøtet på Bjørke 27. september, sjølv om dei meiner Ørsta går feil fram i saka.

Delte meiningar om kommunetilhøyrsle Stryn/Volda:

Men fleirtalet meiner Kjøs skal til nye Volda

– Prioriterer Vartdal i risikoanalyse

– Vi jobbar med ein risikoanalyse, og etter det som skjedde på Vartdal, vil vi prioritere dette området først.

PP-tenesta i Ørsta og Volda kollapsa

Skal ha vore lamma av konfliktar i minst to år.

Kinoen stengd

Må stenge kinoen i Ørsta

Ørsta kino opna dørene etter ombygging fredag. No er kinoen stengd.

- Ordbruken frå sakshandsamaren burde vore moderert

Rådmannen meiner sakshandsamar i kommunen brukte for harde ord i korrespondanse med Yngve Dale.