må fjerne: Inge Kolås kan ikkje lagre material på eigedommen.

må fjerne: Inge Kolås kan ikkje lagre material på eigedommen.

Får ikkje lagre material

Ørsta kommune presiserer overfor Inge Kolås at han ikkje får lagre material til næringsverksemda si på eigedommen i Follestaddalen.

Nyleg fekk Kolås varsel om eit pålegg om å fjerne avfall frå eigedommen, i samband med at det vart brent jonsokbål der.

Kolås la seg heilt flat, og bad om orsaking for at det vart fyrt på eit jonsokbål uløyves på eigedommen. Han presiserte overfor kommunen at noko av det som vert skildra som rivingsavfall er material som firmaet hans nyttar i ymse restaureringsprosjekt.

Ørsta kommune presiserer overfor Kolås at garden hans i Follestaddalen er definert som landbrukseigedom, og at det då berre er lov til å lagre material frå vedlikehald av eigne bygningar.

Han må altså finne ein annan stad for lagring av slikt material.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Sokneprestane svarar Hans Reite

- I våre auge forkludrar Reite den heilt grunnleggande kristne tanken om at menneska er skapte i Guds bilete, sjølvsagt heilt uavhengig av til dømes seksuell legning.

Black Friday

Økonomen Thomas sparte 11.500

- Men gå ikkje inn og dra kredittkortet blindt

Må kutte 300-450 millionar

Dramatisk situasjon for sjukehusa i fylket.

Hans Reite og homofili

Homo-aksjon mot Nytt Livs senter

- Dei skal ikkje buse fram slik, seier Hans Reite.

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Håper på gangveg til Vatne

– For ti år sidan byrja eg å sykle frå Vatne til Ørsta. På desse ti åra har trafikken auka mykje. No vert eg engsteleg av å sykle denne strekninga.