I Ørstaelva: Fire pukkellaksar har vorte fiska i Ørstaelva i år.
(Foto: Svein Aam)

I Ørstaelva: Fire pukkellaksar har vorte fiska i Ørstaelva i år. Foto: Svein Aam

Pukkellaks i Ørstaelva

– Vi kallar dei spionar, og desse vil vi ikkje ha i elva, seier styremedlem Sindre Moe i Ørstaelva elveeigarlag til Sunnmørsposten.

Han siktar til er pukkellaks, som det er fiska fire av til no i sesongen.

Pukkellaks er ein russisk laks som kjem nedover norskekysten og går opp i elvane. Sidan tidleg 2000-tal har fleire eksemplar vorte fanga i elver i Finnmark, og i 2013 vart det fanga ein så langt sør som i Drammenselva.

Laksesesongen i juni var bra i Ørstaelva. Det vart fanga om lag 200 fisk, der den største var 12 kg.

Dei siste dagane har også Ørstaelva vore stor, men det har ikkje kome like mykje regn i nedbørsfeltet som i Bondalen. Det gjer at det er optimisme, og det er observert laks som ventar på å kome seg opp i elva.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Timålssiger

Braksiger for Ørsta på heimebane.

Framtida for Bjørke

Stiller på møte

Både Hornindal og Volda kommune kjem til å stille på folkemøtet på Bjørke 27. september, sjølv om dei meiner Ørsta går feil fram i saka.

Delte meiningar om kommunetilhøyrsle Stryn/Volda:

Men fleirtalet meiner Kjøs skal til nye Volda

– Prioriterer Vartdal i risikoanalyse

– Vi jobbar med ein risikoanalyse, og etter det som skjedde på Vartdal, vil vi prioritere dette området først.

PP-tenesta i Ørsta og Volda kollapsa

Skal ha vore lamma av konfliktar i minst to år.

Kinoen stengd

Må stenge kinoen i Ørsta

Ørsta kino opna dørene etter ombygging fredag. No er kinoen stengd.

- Ordbruken frå sakshandsamaren burde vore moderert

Rådmannen meiner sakshandsamar i kommunen brukte for harde ord i korrespondanse med Yngve Dale.