I Ørstaelva: Fire pukkellaksar har vorte fiska i Ørstaelva i år.
            (Foto: Svein Aam)

I Ørstaelva: Fire pukkellaksar har vorte fiska i Ørstaelva i år.Foto: Svein Aam

Pukkellaks i Ørstaelva

– Vi kallar dei spionar, og desse vil vi ikkje ha i elva, seier styremedlem Sindre Moe i Ørstaelva elveeigarlag til Sunnmørsposten.

Han siktar til er pukkellaks, som det er fiska fire av til no i sesongen.

Pukkellaks er ein russisk laks som kjem nedover norskekysten og går opp i elvane. Sidan tidleg 2000-tal har fleire eksemplar vorte fanga i elver i Finnmark, og i 2013 vart det fanga ein så langt sør som i Drammenselva.

Laksesesongen i juni var bra i Ørstaelva. Det vart fanga om lag 200 fisk, der den største var 12 kg.

Dei siste dagane har også Ørstaelva vore stor, men det har ikkje kome like mykje regn i nedbørsfeltet som i Bondalen. Det gjer at det er optimisme, og det er observert laks som ventar på å kome seg opp i elva.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Sjå bildeserie:

Storkonsert for fullsett sal

78 elevar frå Ørsta kulturskule viste fram talenta sine på scena onsdag.

Slutt for Amine

Har meldt oppbod.

– Det er eit nytt stort steg for oss

Budsjettforlik med ny satsing på nynorsk.

Vil gjere Ørsta til eit meir demensvennleg samfunn

Alle slag sørvisverksemder kan no få opplæring i korleis dei skal gå fram overfor demente kundar og brukarar. I Ørsta har dei fyrste verksemdene no hatt kurs.

Frå kritisk til betre ved Velle skule

– Vi hadde ein situasjon ved Velle skule som var kritisk ille. No er det betre, seier assisterande rådmann Eldar Rune Øye.

– Sett pris på – reint bokstaveleg

– Å vinne Brageprisen igjen – det kjennest - heilt bokstaveleg – å verte sett pris på!

Nær tusen hos Ørsta Skisenter

– Det vart den beste opningsdagen vi nokon gong har hatt. Og det viser behovet for eit godt fungerande skisenter.