I Ørstaelva: Fire pukkellaksar har vorte fiska i Ørstaelva i år.
(Foto: Svein Aam)

I Ørstaelva: Fire pukkellaksar har vorte fiska i Ørstaelva i år. Foto: Svein Aam

Pukkellaks i Ørstaelva

– Vi kallar dei spionar, og desse vil vi ikkje ha i elva, seier styremedlem Sindre Moe i Ørstaelva elveeigarlag til Sunnmørsposten.

Han siktar til er pukkellaks, som det er fiska fire av til no i sesongen.

Pukkellaks er ein russisk laks som kjem nedover norskekysten og går opp i elvane. Sidan tidleg 2000-tal har fleire eksemplar vorte fanga i elver i Finnmark, og i 2013 vart det fanga ein så langt sør som i Drammenselva.

Laksesesongen i juni var bra i Ørstaelva. Det vart fanga om lag 200 fisk, der den største var 12 kg.

Dei siste dagane har også Ørstaelva vore stor, men det har ikkje kome like mykje regn i nedbørsfeltet som i Bondalen. Det gjer at det er optimisme, og det er observert laks som ventar på å kome seg opp i elva.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Drukningsulykka i Volda

- Dette må ikkje skje igjen

- To gongar er to gongar for mykje, seier Peter Hasfjord Bjørneset. Ungdomspolitikaren var ein av dei som var vitne til drukningsulykka ved Rotevatnet onsdag kveld.

Rotevatnet i Volda

Same ulykke for andre gong

Ein bevisstlaus mann vart henta opp av Rotevetnet i kveld. Ulykka er nesten identisk med ei hending i fjor.

Gullår for fiskebåtane «Granit» og «Sæbjørn»

Vartdal-båten «Sæbjørn» og den tidlegare Vartdal-båten «Granit» gjorde det godt i fjor.

Mann i ulykke i Rotevatnet

Politiet melder at ein mann er henta opp frå Rotevatnet.

I Ørsta og Volda

Villeiande infoskilt

Informasjonsskilta som skal helse folk velkomne til Ørsta og Volda er utdaterte. Mellom anna er verken Eiksundsambandet eller Kvivsvegen på kartet.

- I barndomen skein sola på sætra kvar dag

Audun Ellingsen er gjest i sommarpraten.

Godt opptak for Høgskulen i Volda

1.442 søkjarar har fått tilbod.

Volda Golfklubb

Deltek i NM

Volda GK skal delta i Lag NM i Stavanger 21. til 23. juli. Fire medlemer reiser nedover for å representere klubben. Det er første gong den lokale klubben stiller lag.

Kommunen må handsame Sætre-saka på nytt

Ørsta kommune må handsame konsesjonssaka til Endre Sætre på Sætre i Hjørundfjorden på nytt. Det har Fylkesmannen i Møre og Romsdal bestemt.