Skadeverk: Ein mann er sett under tiltale i Søre Sunnmøre tingrett for m.a. skadeverk på Eid kyrkje. Saka skal opp i tingretten i september.
(Foto: Janne-Marit M. Falch)

Skadeverk: Ein mann er sett under tiltale i Søre Sunnmøre tingrett for m.a. skadeverk på Eid kyrkje. Saka skal opp i tingretten i september. Foto: Janne-Marit M. Falch

Tiltalt for skadeverk i Eid kyrkje

Skade for 1 millon kroner

Ein mann i 20-åra, busett i Volda kommune, er sett under tiltale i Søre Sunnmøre tingrett for skadeverk i Eid kyrkje og ei rekkje andre lovbrot.

Tiltalen mot mannen i 20-åra inneheld ni hovudpunkt. I november i fjor skal ha teke seg inn i ein privatbustad i Volda kommune og stal ein forsterkar medan familien låg og sov. Nokre dagar seinare skal mannen ha teke seg inn i Eid kyrkje ved å knuse eit vindauge. Inne i kyrkja tømte han eit brannsløkkingsapparat slik at store delar av kyrkja vart dekt i pulver. Fleire av pipene i kyrkja sitt orgel vart bøygde eller knekt, i tillegg til at ei oljeliknande veske vart sølt fleire stadar i orgelrommet og på sjølve orgelet. Ifølgje tiltalen er kostnadane på skadeverket stipulert til ein million kroner.

Mannen er tiltalt for å ha rasert to leilegheiter i Volda kommune i mars i år. Vindauge og dører skal ha blitt knust i tillegg til at sikringsskap og inventar vart øydelagt. Kostnaden for skadeverket er stipulert til 100.000 kroner.

I samband med arrestasjonar er mannen tiltalt for å forsøke å skalle til og sparke ein politibetjent. Ved eit anna høve sparka mannen ein politibetjent i kneet i tillegg til han kom med ei rekkje trugslar, inkludert drapstrugslar, mot to politibetjentar.

Ved tre høve i Volda er mannen tiltalt for vinningskriminalitet. Mannen skal ha stole varer frå to daglegvarebutikkar, i tillegg til at han skal ha stole medisinar frå Volda sjukehus.

I oktober i fjor skal mannen ifølgje tiltalen ha oppbevart 15,22 gram med hasj.

Mannen er tiltalt for tre brot på straffelova paragraf 271. I november i fjor skal han teke tak i ein vektar som var i ferd med å stoppe ein slåstkamp og skubba han bakover mot ein vegg. Mannen skal ha klora ein tilsett i ein butikk på overarmen og på halsen. Dette skjedde i samband med at den tilsette prøve å stoppe den tiltalte frå å gjere eit tjuveri i butikken.

Mannen er og tiltalt for å ha oppbevart mindre mengder narkotika i august 2016, for å vere utagerande og skremmande overfor gjestar på ein utestad og for å ha tilsmussa ein politibil i mars i år.

Den tiltalte mannen sit no i varetekt. Saka skal handsamast i Søre Sunnmøre tingrett i september. Det vil bli lagt ned påstand om erstatning frå ulike partar i saka på i overkant av 1.250.000 kroner.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Drukningsulykka i Volda

- Dette må ikkje skje igjen

- To gongar er to gongar for mykje, seier Peter Hasfjord Bjørneset. Ungdomspolitikaren var ein av dei som var vitne til drukningsulykka ved Rotevatnet onsdag kveld.

Rotevatnet i Volda

Same ulykke for andre gong

Ein bevisstlaus mann vart henta opp av Rotevetnet i kveld. Ulykka er nesten identisk med ei hending i fjor.

Gullår for fiskebåtane «Granit» og «Sæbjørn»

Vartdal-båten «Sæbjørn» og den tidlegare Vartdal-båten «Granit» gjorde det godt i fjor.

Mann i ulykke i Rotevatnet

Politiet melder at ein mann er henta opp frå Rotevatnet.

I Ørsta og Volda

Villeiande infoskilt

Informasjonsskilta som skal helse folk velkomne til Ørsta og Volda er utdaterte. Mellom anna er verken Eiksundsambandet eller Kvivsvegen på kartet.

- I barndomen skein sola på sætra kvar dag

Audun Ellingsen er gjest i sommarpraten.

Godt opptak for Høgskulen i Volda

1.442 søkjarar har fått tilbod.

Volda Golfklubb

Deltek i NM

Volda GK skal delta i Lag NM i Stavanger 21. til 23. juli. Fire medlemer reiser nedover for å representere klubben. Det er første gong den lokale klubben stiller lag.

Kommunen må handsame Sætre-saka på nytt

Ørsta kommune må handsame konsesjonssaka til Endre Sætre på Sætre i Hjørundfjorden på nytt. Det har Fylkesmannen i Møre og Romsdal bestemt.