Får fiber: Dalane skule.
            (Foto: Webjørn Yksnøy Bergmann)

Får fiber: Dalane skule.Foto: Webjørn Yksnøy Bergmann

Får fiber til hausten

Tussa IKT er i ferd med å levere fiber til fleire kommunale bygningar. Målet er å få fibernettet på plass til hausten.

Tussa IKT er i kontakt med grunneigarar om graveløyve til fibernettet. Det er planar om å få etablert fibernett til Sæbø skule, Hjørundfjordheimen på Sæbø og Dalane skule på Brautaset.

Det må hentast inn løyve til garving både frå private grunneigarar, kommunen som grunneigar og Statens vegvesen.

Tussa IKT håper at søknadene om graveløyve vert handsama raskt, då det er hast om ¨få dette på plass. Det er eit mål både på Sæbø og på Brautaset å få fiberkablane på plass til skulestart.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Sjå bildeserie:

Storkonsert for fullsett sal

78 elevar frå Ørsta kulturskule viste fram talenta sine på scena onsdag.

Slutt for Amine

Har meldt oppbod.

– Det er eit nytt stort steg for oss

Budsjettforlik med ny satsing på nynorsk.

Vil gjere Ørsta til eit meir demensvennleg samfunn

Alle slag sørvisverksemder kan no få opplæring i korleis dei skal gå fram overfor demente kundar og brukarar. I Ørsta har dei fyrste verksemdene no hatt kurs.

Frå kritisk til betre ved Velle skule

– Vi hadde ein situasjon ved Velle skule som var kritisk ille. No er det betre, seier assisterande rådmann Eldar Rune Øye.

– Sett pris på – reint bokstaveleg

– Å vinne Brageprisen igjen – det kjennest - heilt bokstaveleg – å verte sett pris på!

Nær tusen hos Ørsta Skisenter

– Det vart den beste opningsdagen vi nokon gong har hatt. Og det viser behovet for eit godt fungerande skisenter.