Kritisk: Professor Peder Haug er kritisk til Reform 97.
            (Foto: Ivar Lid Riise)

Kritisk: Professor Peder Haug er kritisk til Reform 97.Foto: Ivar Lid Riise

– Gi seksåringane førskulen tilbake

– Konklusjonen ut frå det vi veit etter 20 år, er at Reform 97 ikkje har hatt nokon konsekvensar i det heile for barns læring.

Det seier pedagogikkprofessor Peder Haug ved Høgskulen i Volda i eit intervju med barnehage.no1 , ein journalistisk nettstad som er eigd av Private Barnehagers Landsforbund.

Skulereforma Reform 97 medførte mellom anna at skulestarten vart senka frå sju år til seks år. Førsteklasse skulle ha eit klart førskulepreg, leseopplæringa skulle ikkje starte før i andre klasse og barnehagepedagogikken skulle vere med heilt til fjerde klasse.

Haug seier at den tidlegare skulestarten ikkje har vorte evaluert i det heile, og at internasjonale undersøkingar ikkje dokumenterer nokon effekt av Reform 97.

Haug meiner det er urealistisk at seksåringane skal gå i barnehagen att, fordi det vil krevje ei massiv utbygging av barnehageplassar. Haug meiner i staden at leikande aktivitetar må bli sidestilt med norsk og matematikk i førsteklasse.

- Borna som er fødde etter 1. august er trass alt berre fem år når dei set seg på skulebenken, seier han til Barnehage.no.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Sokneprestane svarar Hans Reite

- I våre auge forkludrar Reite den heilt grunnleggande kristne tanken om at menneska er skapte i Guds bilete, sjølvsagt heilt uavhengig av til dømes seksuell legning.

Black Friday

Økonomen Thomas sparte 11.500

- Men gå ikkje inn og dra kredittkortet blindt

Må kutte 300-450 millionar

Dramatisk situasjon for sjukehusa i fylket.

Hans Reite og homofili

Homo-aksjon mot Nytt Livs senter

- Dei skal ikkje buse fram slik, seier Hans Reite.

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Håper på gangveg til Vatne

– For ti år sidan byrja eg å sykle frå Vatne til Ørsta. På desse ti åra har trafikken auka mykje. No vert eg engsteleg av å sykle denne strekninga.