Kritisk: Professor Peder Haug er kritisk til Reform 97.
(Foto: Ivar Lid Riise)

Kritisk: Professor Peder Haug er kritisk til Reform 97. Foto: Ivar Lid Riise

– Gi seksåringane førskulen tilbake

– Konklusjonen ut frå det vi veit etter 20 år, er at Reform 97 ikkje har hatt nokon konsekvensar i det heile for barns læring.

Det seier pedagogikkprofessor Peder Haug ved Høgskulen i Volda i eit intervju med barnehage.no1 , ein journalistisk nettstad som er eigd av Private Barnehagers Landsforbund.

Skulereforma Reform 97 medførte mellom anna at skulestarten vart senka frå sju år til seks år. Førsteklasse skulle ha eit klart førskulepreg, leseopplæringa skulle ikkje starte før i andre klasse og barnehagepedagogikken skulle vere med heilt til fjerde klasse.

Haug seier at den tidlegare skulestarten ikkje har vorte evaluert i det heile, og at internasjonale undersøkingar ikkje dokumenterer nokon effekt av Reform 97.

Haug meiner det er urealistisk at seksåringane skal gå i barnehagen att, fordi det vil krevje ei massiv utbygging av barnehageplassar. Haug meiner i staden at leikande aktivitetar må bli sidestilt med norsk og matematikk i førsteklasse.

- Borna som er fødde etter 1. august er trass alt berre fem år når dei set seg på skulebenken, seier han til Barnehage.no.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Dei fleste ser heilt friske ut, og det er vanskeleg for andre å sjå og forstå at dei er sjuke

Oddhill var ei energibombe. Så sa det stopp

Det var ingenting som kunne stoppe Oddhill Sætre (51). Ho var ei energibombe. Alltid på farta. Så sa det stopp. Bom stopp.

Dalegubben opp

Under timen på Dalegubben

Andreas Skylstad frå Øye var førstemann på Dalegubben opp søndag.

Søkjer byggjeløyve for tømmerkaia

Tømmerdal Consult har no søkt byggjeløyve for den nye tømmerkaia ved Ørstaterminalen.

Tilseth Blomster er 15 år

- Målet er å ha landets beste blomsterbutikk

Tilseth Blomster på Amfi i Ørsta feirar i desse dagar 15 år.

Sommaren er ikkje over

Ørsta får tjue varmegrader i morgon

Det vert dagar med kjempevêr i Ørsta neste veke

Tok til tårene i kjensleladd innlegg

Marit Aklestad (SV) heldt eit kjensleladd innlegg då ho fekk kommunestyret med seg på å halde barnetrygda utanfor når sosialhjelp skal bereknast i Ørsta kommune.

– Inge Kolås var ugild i saka om bustadfelt på Legene

– Leiar i samfunnsutvalet og kommunestyremedlem Inge Kolås har vore ugild med å førebu og å treffe avgjerder som gjeld bustadfeltet Legene på Åmås i tidsrommet mars 2013 til desember 2016.

Mattilsynet:

- Har vorte strengare mot dyreeigarane

Mattilsynet har i år politimeldt fleire dyreeigarar enn tidlegare. Talet på bekymringsmeldingar aukar også, viser ein rapport frå tilsynet.

Vidundermedisin mot hudsjukdom?

Frisk av silderogn

Håvard Vartdal vart frisk av silderogn-produkt frå Ørsta-bedrift

Sjå stort bildegalleri

1000 opplevde fartsshow på Mosflata

Med kring tusen tilskodarar var det reine folkevandringa til dragrace-showet på Mosflata laurdag.