Veg: Det kan verte eit spennande prosjekt å få bygt veg opp til Eitrefjell.
            (Foto: Pressefoto)

Veg: Det kan verte eit spennande prosjekt å få bygt veg opp til Eitrefjell.Foto: Pressefoto

Ordføraren hyllar vegplanar for Bondalseidet

Ordførar Stein Aam og andre i kommunestyret hyllar ideen til Idar Vatne om heilårsveg til Eitrefjell.

Ordføraren svarte i kommunestyret torsdag på ein interpellasjon frå Vatne som spurde om veg til Eitrefjell på Bondalseidet kunne byggjast for å få til aktivitet og heilårsdrift ved

Ørsta skisenter.

– Eg er heilt samd i dei tankane Idar Vatne gjer seg. Bondalseidet har potensial. Og alle gode krefter må setje seg saman for å kartlegge kva og korleis vi kan vidareutvikle Bondalseidet som aktivitetsområde. Her må vi tenke breidde og variasjon i tiltak og aktivitetar. Veg til Eitrefjell kan vere éin konkret del – og truleg ei føresetnad – i ein slik utviklingsplan der målet er jamn aktivitet, heilårsdrift og fleire arbeidsplassar, svara Aam.

Han meiner veg til Eitrefjell neppe er nok.

Infrastruktur

– Skal vegen kome til Eitrefjell må vi samtidig arbeide knallhardt med å legge til rette andre aktivitetar, tilbod og infrastruktur som gjer det attraktivt for mange å kome dit. Dette kan vere utbetringar av eksisterande tilbod. Altså lengre og betre skiløyper, det må vere variasjon, m.a sykkelløyper, tilrettelagde turløyper og meir aktive arrangement for store og små på Bondalseidet, det må vere nye tilbod. Fleire anlegg i alpane har sommarkjelkebane, ein enkel kjelke som blir dratt opp av eksisterande heis, der mor eller far kan køyre saman med born på eit sikra metallrøyr i doserte svingar. Det kan vere moderniserte kassebilar som kan køyre på vegen til Eitrefjell i visse tidsrom når trafikken er stengt, sa Aam vidare.

– Ein veg opp vil kunne gi kaféen eit løft. Då kan ein ha samlingar, lunsjar, middagar og ulike arrangement. Og ein kan tenkje seg at dersom vi får Ørsta på kartet som cruisedestinasjon – og då tenkjer eg Ørsta sentrum – ville Eitrefjell vere superaktuelt som utflukt med mat. Det ville tilføre langt fleire gjestar som må til for å sikre full og sikker drift. Men då må også god logistikk vere på plass.

Stein Aam lova å følgje opp saka med skisenteret, men understreka at kommunen åleine ikkje kan ta alt ansvaret for å vidareutvikle skisenteret.

– Vi må ha andre støttespelarar med oss, sa Stein Aam.

Idar Vatne hadde von om at kommunestyret allereie no vedtok oppretting av eit styre for heilårsveg til Bondalseidet. Men prosessen må modnast litt meir. Det ser uansett ut til å vere noko på gong i denne saka.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Sjå bildeserie:

Storkonsert for fullsett sal

78 elevar frå Ørsta kulturskule viste fram talenta sine på scena onsdag.

Slutt for Amine

Har meldt oppbod.

– Det er eit nytt stort steg for oss

Budsjettforlik med ny satsing på nynorsk.

Vil gjere Ørsta til eit meir demensvennleg samfunn

Alle slag sørvisverksemder kan no få opplæring i korleis dei skal gå fram overfor demente kundar og brukarar. I Ørsta har dei fyrste verksemdene no hatt kurs.

Frå kritisk til betre ved Velle skule

– Vi hadde ein situasjon ved Velle skule som var kritisk ille. No er det betre, seier assisterande rådmann Eldar Rune Øye.

– Sett pris på – reint bokstaveleg

– Å vinne Brageprisen igjen – det kjennest - heilt bokstaveleg – å verte sett pris på!

Nær tusen hos Ørsta Skisenter

– Det vart den beste opningsdagen vi nokon gong har hatt. Og det viser behovet for eit godt fungerande skisenter.