Drosje-for-buss: 21. august i år vert det oppstart for drosje-for-buss (Ørsta-Sæbø). Ørsta kommune tek på seg ein kostnad på 20.000 kroner i år, og finansiering frå 2018 vert lagt inn i driftsbudsjettet.

Drosje-for-buss: 21. august i år vert det oppstart for drosje-for-buss (Ørsta-Sæbø). Ørsta kommune tek på seg ein kostnad på 20.000 kroner i år, og finansiering frå 2018 vert lagt inn i driftsbudsjettet.

– Drosjetilbod må gjelde alle

Eit samla formannskap i Ørsta er positive til oppstart av drosje-for-buss mellom Ørsta og Sæbø, men understrekar at tilbodet ikkje må vere ekskluderande.

– Det er få kommunar som er med i denne ordningar, og det er eit initiativ som er positivt, sa ordførar Stein Aam.

Karen Høydal (Ap) understreka at tilbodet må gjelde for alle, også på laurdagar.

– Og alle må kunne bestille drosje på same måte, sa Høydal.

– For at eit slikt tilbod skal fungere må det vere tilgjengeleg og ikkje så lang bestillingstid. Dette er eit viktig tilbod for ungdomen, men også for andre. Vi manglar offentleg kommunikasjon mot Sæbø, og det er eit behov som byrjar å melde seg, sa Odd Magne Vinjevoll (Frp).

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Monterer kamera etter skadeverk

Ørsta småbåtlag set no opp overvakingskamera i området småbåthamna etter skadeverk.

Opna marina-anlegg i Harstad

Torsdag opna Harstad havn det nye marinaanlegget i Harstadsjøen. Det er levert av Marina Solutions, som har kontor i Ørsta.

Kunstgata opnar neste torsdag

– God pågang

Komande torsdag er det offisiell opning av Kunstgata i Vikegata, og initiativtakarane har von om ein liten folkefest.

– Eg er nøgd med jobben du gjer , Kåre

– Eg er godt nøgd med jobben du har gjort for Grøvik Verk, Kåre. Det ser bra ut, seier Kåre Liadal senior.

Senterpartiet ligg an til rekordval i vårt fylke

Sjølv om oppslutnaden til Sp fell på fleire nasjonale målingar, stormar partiet fram i Møre og Romsdal.

– Det gode fisket har halde seg oppe

Bondalselva hadde ein eventyrleg start på årets laksesesong og har hatt godt fiske den første veka. I Ørstaelva har laksen blitt litt mindre bitevillig etter at elva vaks seg stor grunn nedbøren.

Ny hovudsponsor for golfklubben

Sparebanken Møre er ny hovudsponsor for Volda Golfklubb.