Kino: Kinosjef Janne Grytten ser fram til å få skifta stolane og få på plass lyd av topp klasse i kinosalen på kulturhuset.
            (Foto: Janne-Marit M. Falch)

Kino: Kinosjef Janne Grytten ser fram til å få skifta stolane og få på plass lyd av topp klasse i kinosalen på kulturhuset.Foto: Janne-Marit M. Falch

Lyd av topp kvalitet på Ørsta kino

Det vert kinolyd av beste sort på kulturhuset.

Kommunestyret vedtok torsdag samrøystes ei ekstraløyving på 980.000 kroner i samband med renoveringa som no er i gang på kulturhuset.

– Vi må ha skikkeleg kinolyd for å nå ungdommen. Og vi kan ikkje stoppe prosessen no, sa ordførar Stein Aam.

Det mangla pengar mellom anna til kinolyden. Når finansieringa no er på plass, kan ørstingane vente seg den beste kinolyden som er å oppdrive:

– Ifølgje leiande rådgjevar i bransjeorganisasjonen Film og Kino, Rolv Gjestland, er tilbodet vi har fått det beste han har sett i si 30 år lange karriere i kinobransjen. Christie sitt lydoppsett med Vive er det fremste i si klasse, og blir nytta på Dolby sine kinoar i utlandet. Det er såleis eit eksklusivt tilbod, melder Liv Bente Viddal, Janne Skarstein og Irene Graskopf som har utarbeidd saka.

Fjerna

Karen Høydal (Ap) er oppteken av å tale dei svake si sak. Ho reagerte på at det i opprustingsprosessen i kinosalen no er fjerna tiltak for universell utforming av scena. – Dette er ikkje greitt i 2017, sa ho. Stein Aam meinte dette må ordnast.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Tolv år og kyrkjeorganist

Eirik Stave er berre tolv år, men spelar kyrkjeorgel som om han ikkje skulle ha gjort anna.

Per Inge ryddar Ørsta

På 150 meter på Mosflata, samla Per Inge Rebbestad 14 sekkar med bos, isoporrestar, bildelar, oljetønner og restane av ei gatelykt.

Ny flyrute til Oslo

Widerøe aukar kapasiteten på Ørsta–Volda lufthamn, Hovden.

Takkar for gjevargleda

Leiaren for tv-aksjonen i Ørsta, varaordførar Karen Høydal, er sværet takksam for gjevargleda,

Ørsta legesenter skårar lågt

Ørsta Legesenter skårar lågt på Forbrukarrådet si rangering av informasjonsflyten og sørvisen hos landets fastlegekontor.

Skaut over 10.000 hjortar i Møre og Romsdal

Det er mange som likar hjortejakt i fylket vårt.