Veg: På strekninga Molvikneset-Masdal skal nokre svingar utbetrast.
(Foto: Statens vegvesen)

Veg: På strekninga Molvikneset-Masdal skal nokre svingar utbetrast. Foto: Statens vegvesen

Godkjende plan for E39 Moldvikneset–Masdal

Ørsta kommunestyre har samrøystes vedteke detaljreguleringsplanen for E39 Moldvikneset–Masdal.

Det er Statens vegvesen som har utarbeidd framlegg til detaljreguleringsplan for E39 Molvikneset– Masdal. Føremålet med planarbeidet er å betre trafikktryggleiken på strekninga gjennom m.a. å rette ut spesielt to kurver, auke breidda på vegen og betre samsvaret mellom horisontal- og vertikalgeometri. I tillegg vert det lagt opp til å justere busslommene og avkøyrsler.

Det er utført støyberekning for strekninga som syner at eitt hus ligg innanfor raud støysone, og to hus (i eitt tun) ligg i gul støysone. Vegvesenet vurderer lokal støyskjerming som aktuelt tiltak.

Kulturminne

Det er også gjennomført arkeologisk registrering i området, og det er gjort funn av to automatisk freda kulturminne ved busslommene. Fylkeskommunen har gitt dispensasjon frå kulturminnelova for dei delane av kulturminna som er i konflikt med utbygginga.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Omorganiseringar ved AV-senteret

Nettskule frå Volda til Aurskog

Norsk Nettskole og Pedit flyttar frå Volda til Aurskog.

Satsar på ny utekino

I fjor haust kom det over hundre for å sjå grøssaren «De dødes tjern». Til hausten satsar Hjørundfjord filmteater på utekino nok ein gong.

Synnøve er ny formidlar i Aasen-tunet

– Eg er oppteken av å spreie kunnskap om nynorsk og forklare kva som var bakgrunnen for at han kom. Som formidlar i Aasen-tunet får eg drive med det eg brenn for, seier ho.

Lause hestar i Ørsta

- Mann med gulrøter observert springande etter.

– Vil samle bygdefolket på Vartdal

Frå torsdag 24. august til og med søndag 27. august vert årets Vartdalsstranddagar halde.

Den nye hotelleigaren ser eit stort potensial i Hotell Ivar Aasen

– Dess meir eg har vore på Hotell Ivar Aasen, dess meir smiler eg. Dette hotellet har enormt potensial!

Cupkamp framskunda til onsdag

Volda møter neste hinder i NM allereie onsdag kveld, når Førde kjem til Voldahallen.

Kranseskål for det nye legesenteret

- Dette vert eit fantastisk bygg

Bygginga av det nye legesenteret er i rute.

Håskjold Nyland ute av landslaget

Voldingen Ørjan Håskjold Nyland er vraka frå landslaget i fotball.

Har fått første avling av økologiske grønsaker

Kål i mange variantar, bønner, erter, gulrot, fennikel og salat. Det bognar av økologiske godbitar i grønsaksåkeren til Ørsta andelsgard for tida.