Trafikkulykke i Hjartåbygda

Motorsyklist skadd i ulykke med fleire køyretøy.

Laurdag føremiddag melde politiet om ei trafikkulykke i Hjartåbygda. 110-sentralen opplyser at to bilar og ein motorsykkel er involverte i ulykka. Motorsyklisten er skadd, og vert henta med ambulansehelikopter. Politiet rapporterer om mindre personskade på dei andre involverte i ulykka.

E39 vart stengt i ei lengre periode, men klokka 11.30 opplyste Statens vegvesen at vegen no er opna att.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Tolv år og kyrkjeorganist

Eirik Stave er berre tolv år, men spelar kyrkjeorgel som om han ikkje skulle ha gjort anna.

Per Inge ryddar Ørsta

På 150 meter på Mosflata, samla Per Inge Rebbestad 14 sekkar med bos, isoporrestar, bildelar, oljetønner og restane av ei gatelykt.

Ny flyrute til Oslo

Widerøe aukar kapasiteten på Ørsta–Volda lufthamn, Hovden.

Takkar for gjevargleda

Leiaren for tv-aksjonen i Ørsta, varaordførar Karen Høydal, er sværet takksam for gjevargleda,

Ørsta legesenter skårar lågt

Ørsta Legesenter skårar lågt på Forbrukarrådet si rangering av informasjonsflyten og sørvisen hos landets fastlegekontor.