Betre grunnlag: Formannskapet i Ørsta vil ha eit meir nøyaktig kostnadsoverslag for utvidinga av Velle skule før saka vert handsama politisk.
(Foto: Joachim Åsebø)

Betre grunnlag: Formannskapet i Ørsta vil ha eit meir nøyaktig kostnadsoverslag for utvidinga av Velle skule før saka vert handsama politisk. Foto: Joachim Åsebø

– Treng meir nøyaktig pris

Ørsta formannskap ber om utarbeiding av forprosjekt og meir nøyaktig pris før saka om utviding av Velle skule vert handsama.

Eit samrøystes formannskap gjekk inn for å utsette handsaming av utvidinga av Velle skule. Formannskapet ber administrasjonen om å utarbeide eit forprosjekt for utvidinga som m.a. er meir nøyaktig på kostnadssida. Kostnadsramma som låg inn i tilrådinga i saka var på 24,9 millionar kroner inklusiv moms, men i diskusjonen under møtet kom det fram signal om at ein meir realistisk kostnad er rundt 20 millionar kroner pluss moms. Forslaget som formannskapet gjekk inn for vart lagt fram av ordførar Stein Aam. Fleire av politikarane peika på pengebruken, men at situasjonen i skulen er prekær og at det må setjast i verk tiltak.

I vedtaket frå formannskapet heiter det at saka skal handsamast så snart som mogleg i levekårsutvalet og kommunestyret. Truleg vil dette skje på møta i slutten av august eller i slutten av september.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Omorganiseringar ved AV-senteret

Nettskule frå Volda til Aurskog

Norsk Nettskole og Pedit flyttar frå Volda til Aurskog.

Satsar på ny utekino

I fjor haust kom det over hundre for å sjå grøssaren «De dødes tjern». Til hausten satsar Hjørundfjord filmteater på utekino nok ein gong.

Synnøve er ny formidlar i Aasen-tunet

– Eg er oppteken av å spreie kunnskap om nynorsk og forklare kva som var bakgrunnen for at han kom. Som formidlar i Aasen-tunet får eg drive med det eg brenn for, seier ho.

Lause hestar i Ørsta

- Mann med gulrøter observert springande etter.

– Vil samle bygdefolket på Vartdal

Frå torsdag 24. august til og med søndag 27. august vert årets Vartdalsstranddagar halde.

Den nye hotelleigaren ser eit stort potensial i Hotell Ivar Aasen

– Dess meir eg har vore på Hotell Ivar Aasen, dess meir smiler eg. Dette hotellet har enormt potensial!

Cupkamp framskunda til onsdag

Volda møter neste hinder i NM allereie onsdag kveld, når Førde kjem til Voldahallen.

Kranseskål for det nye legesenteret

- Dette vert eit fantastisk bygg

Bygginga av det nye legesenteret er i rute.

Håskjold Nyland ute av landslaget

Voldingen Ørjan Håskjold Nyland er vraka frå landslaget i fotball.

Har fått første avling av økologiske grønsaker

Kål i mange variantar, bønner, erter, gulrot, fennikel og salat. Det bognar av økologiske godbitar i grønsaksåkeren til Ørsta andelsgard for tida.