Seljefløyte: Jonas Brautaset lukkast med å lage ei skikkeleg seljefløyte. Her saman med lærar Hilde Sandvik. (Foto: Einar Myrold)

Seljefløyte: Jonas Brautaset lukkast med å lage ei skikkeleg seljefløyte. Her saman med lærar Hilde Sandvik.Foto: Einar Myrold

God stemning: Framme: Sjur Weider, Herman Gottfried Mayer, Sondre Bolli Austrheim, Torvald Aarsæther Storli og Jakob Fischer Blichfeldt. (Foto: Einar Myrold)

God stemning: Framme: Sjur Weider, Herman Gottfried Mayer, Sondre Bolli Austrheim, Torvald Aarsæther Storli og Jakob Fischer Blichfeldt.Foto: Einar Myrold

Hjarte- og lungeredning: Truls Bjørdal og Daniel Opsal Dvergsdal i gang med å teste ferdigheitene i hjarte- og lungeredning. (Foto: Einar Myrold)

Hjarte- og lungeredning: Truls Bjørdal og Daniel Opsal Dvergsdal i gang med å teste ferdigheitene i hjarte- og lungeredning.Foto: Einar Myrold

Aktivitetsdag: Tora Ose, Ada Hovde, Silje Fosse Ryste og Lea Hanebrekke Lefdal i gang med naturstien under aktivitetsdagen til åttandeklassingane ved Ørsta ungdomsskule tysdag. Alle foto: Einar Myrold (Foto: Gunnar Festøy)

Aktivitetsdag: Tora Ose, Ada Hovde, Silje Fosse Ryste og Lea Hanebrekke Lefdal i gang med naturstien under aktivitetsdagen til åttandeklassingane ved Ørsta ungdomsskule tysdag. Alle foto: Einar MyroldFoto: Gunnar Festøy

1 / 4

– Kjekk og aktiv utedag

Tysdag hadde åttandeklassingane ved Ørsta ungdomsskule aktivitetsdag med natursti, opplæring i førstehjelp og laging av seljefløyte ved Hovdevatnet.

– Hovdevatnet er svært godt eigna og tilrettelagt plass for å ha slike dagar. Vi var nesten fulltalige som nytta sykkelen for å kome oss til og frå Hovdevatnet. Elevane stilte med syklar og hjelmar i staden for at foreldra køyrer dei i bilar. Dette er ein del av trimmen og aktiviteten på tvers av klassene. Det var nesten ingen bilar å sjå, og det er slik det skal vere, seier kroppsøvingslærar Einar Myrold.

Målet med aktivitetsdagen er å fremje glede over fysisk aktivitet og å vere ute i naturen. Det var lagt opp til mange aktivitetar for dei fire åttandeklassene.

– Elevane var gjennom ein natursti. Her nytta elevane seg av mobiltelefon til å legge inn svara på spørsmåla, og då kunne lærarane raskt halde seg oppdatert på om elvane hadde svart riktig eller gale på spørsmåla. Elevane fekk og testa ferdigheitene sine då dei skulle prøve å lage seljefløyte. I tillegg hadde vi ein post der elevane fekk innføring i hjarte- og lungeredning.

Dei ulike elevgruppene rullerte mellom aktivitetane, og det var og tid til felles matpause ved den kommunale badeplassen.

– Med tilgang til toalett og ulike grillstadar er Hovdevatnet eit flott område. Det er og sett ut bosbytter som gjorde at det er svært enkelt å rydde etter seg.

Aktivitetsdagen til åttandeklassingane ved Ørsta ungdomsskule vart ein suksess, og det var mange blide andlet å sjå då skuledagen var over.

– Ein slik aktivitetsdag handlar om opplevingar, og å få vere med på aktivitetar som både er spennande og utfordrande. Det å bruke ein heil skuledag ved Hovdevatnet er ingen problem. Eg skulle gjerne sett at det var meir av slike aktivitetsdagar, og dagar det vi flytta klasserommet ut. Vi er heldige i Ørsta som har mange flotte stadar som eignar seg godt til å drive uteskule. Gjennom ein slik dag får elevane samarbeide på andre område enn vanleg, og det har mykje å seie for miljøet.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Å bruke ein heil skuledag ved Hovdevatnet er ingen problem

Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene