Får direktørstilling: Karen Lomeland Jacobsen blir truleg ny høgskuledirektør.
            (Foto: Privat)

Får direktørstilling: Karen Lomeland Jacobsen blir truleg ny høgskuledirektør.Foto: Privat

Ho blir truleg ny høgskuledirektør

Høgskulestyret vedtok torsdag å tilby Karen Lomeland Jacobsen (40) stillinga som høgskule-direktør.

Jacobsen bur i Volda og arbeider no i HELFO (Helseøkonomiforvaltninga), skriv høgskulen på nettstaden sin.

Ho har tidlegare hatt ei rekkje leiarstillingar i bank og forsikring.

Noverande direktør Jacob Kjøde jr har vore direktør sidan 2001. Han går no av med pensjon.

Økonomidirektør Ingunn Welle fungere vil fungere som direktør frå 1. august 2017 og fram til ny direktør er på plass.

Det var tolv søkarar på stillinga då søknadsfristen gjekk ut i mai.

Høgskuledirektøren er den øvste administrativt tilsette ved høgskulen. I mosetnad til rektoren, som er vald, er direktøren tilsett i åremål.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Nytt utspel i Bjørke-debatten

I eit brev underskrive av 25 personar på Bjørke vert det reist kritikk mot «unge vaksne » sitt utspel om grensejustering.

Portrett

Brødrene Øyehaug - ved to av dei

For brørne Einar og Per Øyehaug er nøysemd, gründerånd og skepsis til banklån noko dei har i blodet.

75 års-jubileum

Ein siste skanse i møbelbygda

Denne hausten feirar Brødr. Øyehaug 75-årsjubileum. Dei har ei historie å vere stolte av.

Siste dans for Marna

Marna Haugen Burøe er ute av "Skal vi danse"

Tatt for fyllekøyring

Politiet stoppa bilførar i Hovdebygda. Mistanke om promille.

- Ein pris mange fortener ein bit av

Per Oddvar «Prots» Hildre om å ha fått St. Olavs Orden.

Høgtideleg seremoni

Prots fekk St. Olav

Kordirigenten Per Oddvar "Prots" Hildre fekk overrekt St. Olavs orden laurdag.