AUke: Barnevernssjef Brynhild Solvang kallar auken i uromeldingar for barn sin omsorgssituasjon i kommunane Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta for massiv. Arkiv
(Foto: Roy-Arne Folkestad)

AUke: Barnevernssjef Brynhild Solvang kallar auken i uromeldingar for barn sin omsorgssituasjon i kommunane Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta for massiv. Arkiv Foto: Roy-Arne Folkestad

109 nye uromeldingar for barn sin omsorgssituasjon

– Ein massiv auke

Det interkommunale barnevernet har fått 109 nye uromeldingar om barn sin omsorgssituasjon i første kvartal 2017.

– Dette er ni fleire enn i same periode i fjor. Vi har hatt ein massiv auke, og har følgt mellom 10 og 20 barn til avhøyr på Barnehuset i Ålesund. Slike valds- og overgrepssaker krev store menneskelege ressursar, og tek mykje tid til førebuing, gjennomføring og etterarbeid, skriv barnevernssjef Brynhild Solvang i rapporten.

Meldingane gjeld kommunane Hareid, Ulstein, Volda og Ørsta, som er med i det interkommunale barnevernet.

Tiltak

I rapporten fortel Solvang at dei får flest meldingar frå asylmottaka, UDI, foreldre, politiet og helsestasjonar, men også frå skular, foreldre og andre.

Barnevernet har ingen bort på kravet om gjennomgang av nye meldingar innan ei veke.

Dei har gjennomført 123 undersøkingar i perioden. 91 av desse, dvs. 74 prosent, var innanfor fristen på tre eller seks månader.

– Vi har dermed 26 prosent fristbrot i perioden. Det er framleis for høgt. Vi har sett inn tiltak, og arbeider for å kome ytterlegare ned. Til dette er det også å seie at vi har prioritert personale over til omsorgsteamet, for å stette lovkrava om talet på oppfølgingsbesøk for barn som bur utanfor heimen. Dette har medført ventelister på undersøkingar og oppfølging av heimebuande barn. Her har vi måtte prioritere ut ifrå alvorsgraden i sakene. Men vi vil vere bevisst at det alltid vil vere nokre saker som også av

eksterne årsaker ikkje let seg ferdigstille innan frist.

Tal

Kommunevise tal på saker der undersøkingstida er overskride i perioden januar – april (her kan det vere fleire barn i ein og same familie som gir utteljing. Nokre undersøkingar har også «følgt med» frå før årsskiftet):

Hareid: 6

Ulstein: 5

Volda: 6

Ørsta: 15

Barnevernet har ansvar for 242 heimebuande barn som har teke imot hjelpetiltak i perioden. Dette er tre fleire enn på same tid i fjor. Dette er 38 i Hareid, 42 i Ulstein, 73 i Volda (inkl. 17 einslege mindreårige) og 89 i Ørsta (inkl. 20 einslege mindreårige).

Barnevernet har også ansvar for 80 barn som bur utanfor heimen. 15 i Hareid, 29 i Ulstein, 21 i Volda og 15 i Ørsta.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Omorganiseringar ved AV-senteret

Nettskule frå Volda til Aurskog

Norsk Nettskole og Pedit flyttar frå Volda til Aurskog.

Satsar på ny utekino

I fjor haust kom det over hundre for å sjå grøssaren «De dødes tjern». Til hausten satsar Hjørundfjord filmteater på utekino nok ein gong.

Synnøve er ny formidlar i Aasen-tunet

– Eg er oppteken av å spreie kunnskap om nynorsk og forklare kva som var bakgrunnen for at han kom. Som formidlar i Aasen-tunet får eg drive med det eg brenn for, seier ho.

Lause hestar i Ørsta

- Mann med gulrøter observert springande etter.

– Vil samle bygdefolket på Vartdal

Frå torsdag 24. august til og med søndag 27. august vert årets Vartdalsstranddagar halde.

Den nye hotelleigaren ser eit stort potensial i Hotell Ivar Aasen

– Dess meir eg har vore på Hotell Ivar Aasen, dess meir smiler eg. Dette hotellet har enormt potensial!

Cupkamp framskunda til onsdag

Volda møter neste hinder i NM allereie onsdag kveld, når Førde kjem til Voldahallen.

Kranseskål for det nye legesenteret

- Dette vert eit fantastisk bygg

Bygginga av det nye legesenteret er i rute.

Håskjold Nyland ute av landslaget

Voldingen Ørjan Håskjold Nyland er vraka frå landslaget i fotball.

Har fått første avling av økologiske grønsaker

Kål i mange variantar, bønner, erter, gulrot, fennikel og salat. Det bognar av økologiske godbitar i grønsaksåkeren til Ørsta andelsgard for tida.