Tilskot til kulturføremål i Ørsta

Levekårsutvalet har fordelt 200.000 kroner til kulturføremål for 2017.

Får tilskot: Volda og Ørsta Ballettskule får 18.000 kroner i tilskot frå Ørsta kommune.  Foto: Janne-Marit Myklebust

Nyheiter

Song og musikk:

(samla 64.000 kroner)

Jazzklubben Volda/Ørsta 2.000 kr

Ervingen Blandakor 5.000 kr

Songkoret Lyst 5.000 kr

Vartdalsstranda generasjonskorps 10.000 kr

Hovden og Ørsta skulekorps 12.000 kr

Åmdalskoret Berre Damer 5.000 kr

Follestaddalen Hornmusikk 10 .000 kr

Songkoret Cantando 5.000,-

Ørsta Frikyrkjekor 5.000 kr

Hjørundfjord Mannskor 5.000 kr

Idrett:

(samla 69.000kroner)

Bjørke IL 4.000 kr

Ørsta IL 22.000 kr

Norangdal IL 4.000 kr

Åmdal IL 13.000 kr

Vartdal T&IL 13.000 kr

Sæbø IL 13.000 kr

Barne- og ungdomsarbeid:

(samla 45.000 kroner)

Volda og Ørsta Ballettskule 18.000 kr

Skjåstaddalen frilynde UL 6.000 kr

Ørsta Ungdomslag 7.000 kr

Mosmarka søndagsskule 1.000 kr

UL Slogen 3.000 kr

«Musikk i sentrum» 10.000 kr

Andre søkjarar:

(samla 22.000 kroner)

Ørsta Sogelag 3.000 kr

Hjørundfjord kulturvernlag 3.000 kr

Ørsta Mållag 3.000 kr

Ørsta/Volda internasj. folkedanslag 2.000 kr

Ørsta Filatelistklubb 3.000,-

Ørsta Kunstlag 3.000 kr

Sæbø grendalag 3.000 kr

«Luftkjølt laurdag» 2.000 kr