Solceller: Berte Kanutte-huset ved Høgskulen i Volda skal få solcelleanlegg på taket. Oppdraget vart ikkje lyst ut på anbod, men gitt til Tussa Installasjon gjennom ein rammeavtale.
(Foto: Janne-Marit M. Falch)

Solceller: Berte Kanutte-huset ved Høgskulen i Volda skal få solcelleanlegg på taket. Oppdraget vart ikkje lyst ut på anbod, men gitt til Tussa Installasjon gjennom ein rammeavtale. Foto: Janne-Marit M. Falch

Meiner solcelleprosjekt burde vore på anbod

Ein entreprenør stiller seg undrande til at Statsbygg ikkje har lyst ut solcellesatsinga ved høgskulen på anbod. Statsbygg forsvarer valet.

- Dette er eit klart avgrensa prosjekt, og eit nytt innkjøp, ikkje service eller vedlikehald.

Difor stiller vi oss undrande til at prosjektet ikkje har vore gjenstand for offentleg anbod, skriv verksemda Klar Energy i Hareid i ein e-post til Statsbygg.

I mai kom nyheita om at Høgskulen i Volda satsar stort på montering av solcelleanlegg på taket til Berte Kanutte-huset.

Tussa fekk oppdraget

Tussa Installasjon fekk oppdraget med å montere 570 solceller over 1.000 kvadratmeter på taket. Solcellene skal levere om lag 10 prosent av straumen til huset.

- No blir Berte Kanutte-huset eit av dei første bygga som Statsbygg eig med solcellepanel på taket, sa Frank Lande i Statsbygg til nettstaden til Høgskulen i Volda då prosjektet vart offentleggjort.

Hovudregelen at det offentlege skal gjennomføre anbodskonkurransar før dei tildeler kontraktar eller gjer innkjøp. Solcellejobben ved høgskulen har ein verdi på 2,5 mill. kroner, ifølgje Klar Energy.

Nytta rammeavtale

Statsbygg forklarer den manglande anbodskonkurransen med at dei har nytta seg av ein rammeavtale.

Statsbygg nyttar rammeavtalar som eit verktøy i forvaltninga vår av eigedommar, og disse blir alltid lyste ut i Doffin (anbodsportal på nettet, journ.merk.) for dei blir inngått. I rammeavtalen våre for drift og vedlikehald kan det også innebere oppgradering ved utskifting av anlegg, slik som i dette tilfellet der vi skiftar ut eit sinktak med solceller. I dette tilfellet valde vi å nytte rammeavtalen, men Statsbygg har planar om å installere fleire anlegg med solceller på bygningsmassen vår, og då er det stort sannsyn for at desse blir annonserte i Doffin, skriv eigedomsforvaltar Geir Skaaren i Statsbygg i svaret til Klar Energy.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Fortvilar over skadeverk

Arne fekk båt skadd etter steinkasting.

Store utfordringar med fyrsteslåtten

Bøndene i Ørsta har utfordringar med årets fyrsteslått, grunna mykje nedbør. Dei fleste ligg langt bak skjema.

Siste sirkus på Utstillingsplassen

Torsdag vart sirkusteltet til Cirkus Arnardo reist på Utstillingsplassen i Ørsta for siste gong.

Elevane sigra mot lærarane

I år var det elevane ved Ørsta ungdomsskule som kunne juble høgast i den tradisjonsrike fotballkampen mellom elevane og lærarane.

NAV til Tindebygget

NAV Ørsta og Volda flyttar frå Strandgata til nye lokale i Tindebygget i Ivar Aasen-gata.

Kommunen kjøper hamna i Volda

I dag vedtek truleg Volda kommune at dei kjøper den statlege fiskerihamna i sentrum frå Kystverket.

Åtvarar mot kulturhus i sentrum

Rådmannen i Volda åtvarar mot å insistere på eit kulturhus i sentrum framfor samarbeid med høgskulen på campus.