Vil ringje folk om framtida til Bjørke

Grendelaget på Bjørke vil at det skal gjennomførast telefonundersøking i samband med spørsmålet om Bjørke skal gå over til Volda kommune eller ikkje.

Sjef: Rolf Magnus Sundgot er teknisk sjef i Ørsta kommune.  Foto: Janne-Marit M. Falch

Nyheiter

Dette kom fram på eit samarbeidsmøte Bjørke grendalag hadde med toppleiinga i Ørsta kommune 22. mai.

Ørsta kommune er positiv til at det vert gjennomført spørjeundersøking om ja/nei til overflytting til Volda kommune. Undersøkinga skal gjennomførast etter stortingsvalet, og etter eit folkemøte til hausten.

– Viss spørjeundersøkinga gir nei til svar, er saka avslutta. Seier ho ja, må ho til kommunestyret, seier teknisk sjef Rolf Magnus Sundgot.