Sjef: Rolf Magnus Sundgot er teknisk sjef i Ørsta kommune.
(Foto: Janne-Marit M. Falch)

Sjef: Rolf Magnus Sundgot er teknisk sjef i Ørsta kommune. Foto: Janne-Marit M. Falch

Vil ringje folk om framtida til Bjørke

Grendelaget på Bjørke vil at det skal gjennomførast telefonundersøking i samband med spørsmålet om Bjørke skal gå over til Volda kommune eller ikkje.

Dette kom fram på eit samarbeidsmøte Bjørke grendalag hadde med toppleiinga i Ørsta kommune 22. mai.

Ørsta kommune er positiv til at det vert gjennomført spørjeundersøking om ja/nei til overflytting til Volda kommune. Undersøkinga skal gjennomførast etter stortingsvalet, og etter eit folkemøte til hausten.

– Viss spørjeundersøkinga gir nei til svar, er saka avslutta. Seier ho ja, må ho til kommunestyret, seier teknisk sjef Rolf Magnus Sundgot.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Fortvilar over skadeverk

Arne fekk båt skadd etter steinkasting.

Store utfordringar med fyrsteslåtten

Bøndene i Ørsta har utfordringar med årets fyrsteslått, grunna mykje nedbør. Dei fleste ligg langt bak skjema.

Siste sirkus på Utstillingsplassen

Torsdag vart sirkusteltet til Cirkus Arnardo reist på Utstillingsplassen i Ørsta for siste gong.

Elevane sigra mot lærarane

I år var det elevane ved Ørsta ungdomsskule som kunne juble høgast i den tradisjonsrike fotballkampen mellom elevane og lærarane.

NAV til Tindebygget

NAV Ørsta og Volda flyttar frå Strandgata til nye lokale i Tindebygget i Ivar Aasen-gata.

Kommunen kjøper hamna i Volda

I dag vedtek truleg Volda kommune at dei kjøper den statlege fiskerihamna i sentrum frå Kystverket.

Åtvarar mot kulturhus i sentrum

Rådmannen i Volda åtvarar mot å insistere på eit kulturhus i sentrum framfor samarbeid med høgskulen på campus.