Veks: Volda kommune er i vekst, og har sterkare vekst enn Ålesund i første kvartal.
(Foto: Kjell Arne Steinsvik)

Veks: Volda kommune er i vekst, og har sterkare vekst enn Ålesund i første kvartal. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Størst folketalsvekst i Volda

Volda hadde den største folketalsveksten på Søre Sunnmøre i første kvartal.

Det viser nye tal som Statistisk Sentralbyrå publiserte denne veka.

Volda hadde ein folketalsvekst på 20 personar i første kvartal. Det var 9.122 folkeregistrerte personar i kommunen ved utgangen av første kvartal.

Ørsta hadde ein folketalsvekst på ni personar i førstekvartal, og det budde 10.753 personar i kommunen ved utgangen av kvartalet.

I begge kommunane kom folketalsveksten som følgje av innflytting. Volda hadde eit fødselsunderskot på 3, medan det var 4 i Ørsta. Volda hadde ei nettinnflytting på 23 personar, medan nettoinnflyttinga var 13 personar i Ørsta. Innflytting er ein kombinasjon av innanlandsk flytting og innvandring frå utlandet.

Søre Sunnmøre

Ulstein hadde den nest sterkaste folketalsveksten på Søre Sunnmøre i første kvartal, med 15 personar. Her kjem veksten som følgje av eit fødselsoverskot på 15 personar. Flyttetala til Ulstein er negativ, med ei nettoutflytting på 5 personar.

Både Ulstein og Volda har faktisk sterkare folketalsutvikling enn Ålesund i første kvartal. Folketalet i den største byen i fylket vaks med berre 13 personar i første kvartal.

Dei andre kommunane på Søre Sunnmøre har negativ folketalsutvikling i første kvartal: Vanylven (-2), Sande (-1), Herøy (-9) og Hareid (-1).

Nordfjord

I Nordfjord utmerkar Eid seg med sterk folketalsutvikling. Folketalet auka med 19 personar i første kvartal. Kommunen hadde både fødselsoverskot (+13) og nettoinnflytting (+6) i første kvartal.

Stryn hadde ein vekst på seks personar i første kvartal, takka vere nettoinnflytting. Hornindal gjekk opp med to personar, og klatra dermed over 1.200-grensa igjen.

Folketalet i utvalde kommunar ved utgangen av første kvartal var som følgjer (vekst i parantes).

Ålesund: 47.212 (+13)

Ørsta: 10.753 (+9)

Volda: 9.122 (+20)

Sula: 9.011 (+4)

Herøy: 8.948 (-9)

Ulstein: 8.472 (+15)

Giske: 8.216 (+40)

Sykkylven: 7.689 (-6)

Stryn: 7.224 (+6)

Eid: 6083 (+19)

Hareid: 5.184 (-1)

Skodje: 4.669 (+2)

Stranda: 4.590 (-33)

Vanylven: 3.201 (-2)

Sande: 2.539 (-1)

Hornindal: 1.200 (+2)

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

Vil opprette eiga minoritetsklasse

Det er kraftig auke i talet på elevar i Ørsta-skulen som ikkje har norsk som hovudmål. No vil kommunen opprette ei eiga introduksjonsklasse for desse.

Vurderer meir aktiv hamnepolitikk

Administrasjonen i kommunen vil greie ut oppretting av eit nytt hamnedistrikt for heile Ørsta, som skal danne grunnlag for ein meir aktiv hamnepolitikk.

Stafettgull til Ørsta på Akslaleikane

Ørsta IL friidrett tok gull på 4 x 100 meter stafett på Sparebanken Møre Akslaleikane med tida 52,6 sek.

Elias Hovden Nilsen tok gull under Hardarleikane

Tredje beste i landet

Elias Hovden Nilsen tok gull i spyd i klassen G16 med gode 53,06 meter på Hadarleikane.

Rektor Roppen avviser endring av strategien for Høgskulen i Volda

Roppen avviser NTNU-frieri

No er Vik Ørsta-eigaren børsnotert

Vik Ørsta-eigaren Saferoad vart måndag notert på Oslo Børs.

Ein mill. til samanslåing

Volda og Hornindal kommunar får også i år ein mill. til innovasjon og utvikling i den nye kommunen frå fylkesmannen.

Berre damer i 15 år

Åmdalskoret Berre damer går ikkje stille i dørene, så når dei no feirar 15 år med berre damer i koret, då gjer dei det slik dei kan best.

Oter-opprør mot turveg til 25 mill. i Volda

– Når vi føler at kommunen prøver å «sminke bort» ein brysam raudlista art, då måtte vi berre ta saka i eigne hender.