Veks: Volda kommune er i vekst, og har sterkare vekst enn Ålesund i første kvartal.
(Foto: Kjell Arne Steinsvik)

Veks: Volda kommune er i vekst, og har sterkare vekst enn Ålesund i første kvartal. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Størst folketalsvekst i Volda

Volda hadde den største folketalsveksten på Søre Sunnmøre i første kvartal.

Det viser nye tal som Statistisk Sentralbyrå publiserte denne veka.

Volda hadde ein folketalsvekst på 20 personar i første kvartal. Det var 9.122 folkeregistrerte personar i kommunen ved utgangen av første kvartal.

Ørsta hadde ein folketalsvekst på ni personar i førstekvartal, og det budde 10.753 personar i kommunen ved utgangen av kvartalet.

I begge kommunane kom folketalsveksten som følgje av innflytting. Volda hadde eit fødselsunderskot på 3, medan det var 4 i Ørsta. Volda hadde ei nettinnflytting på 23 personar, medan nettoinnflyttinga var 13 personar i Ørsta. Innflytting er ein kombinasjon av innanlandsk flytting og innvandring frå utlandet.

Søre Sunnmøre

Ulstein hadde den nest sterkaste folketalsveksten på Søre Sunnmøre i første kvartal, med 15 personar. Her kjem veksten som følgje av eit fødselsoverskot på 15 personar. Flyttetala til Ulstein er negativ, med ei nettoutflytting på 5 personar.

Både Ulstein og Volda har faktisk sterkare folketalsutvikling enn Ålesund i første kvartal. Folketalet i den største byen i fylket vaks med berre 13 personar i første kvartal.

Dei andre kommunane på Søre Sunnmøre har negativ folketalsutvikling i første kvartal: Vanylven (-2), Sande (-1), Herøy (-9) og Hareid (-1).

Nordfjord

I Nordfjord utmerkar Eid seg med sterk folketalsutvikling. Folketalet auka med 19 personar i første kvartal. Kommunen hadde både fødselsoverskot (+13) og nettoinnflytting (+6) i første kvartal.

Stryn hadde ein vekst på seks personar i første kvartal, takka vere nettoinnflytting. Hornindal gjekk opp med to personar, og klatra dermed over 1.200-grensa igjen.

Folketalet i utvalde kommunar ved utgangen av første kvartal var som følgjer (vekst i parantes).

Ålesund: 47.212 (+13)

Ørsta: 10.753 (+9)

Volda: 9.122 (+20)

Sula: 9.011 (+4)

Herøy: 8.948 (-9)

Ulstein: 8.472 (+15)

Giske: 8.216 (+40)

Sykkylven: 7.689 (-6)

Stryn: 7.224 (+6)

Eid: 6083 (+19)

Hareid: 5.184 (-1)

Skodje: 4.669 (+2)

Stranda: 4.590 (-33)

Vanylven: 3.201 (-2)

Sande: 2.539 (-1)

Hornindal: 1.200 (+2)

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

- Dei fleste ser heilt friske ut, og det er vanskeleg for andre å sjå og forstå at dei er sjuke

Oddhill var ei energibombe. Så sa det stopp

Det var ingenting som kunne stoppe Oddhill Sætre (51). Ho var ei energibombe. Alltid på farta. Så sa det stopp. Bom stopp.

Dalegubben opp

Under timen på Dalegubben

Andreas Skylstad frå Øye var førstemann på Dalegubben opp søndag.

Søkjer byggjeløyve for tømmerkaia

Tømmerdal Consult har no søkt byggjeløyve for den nye tømmerkaia ved Ørstaterminalen.

Tilseth Blomster er 15 år

- Målet er å ha landets beste blomsterbutikk

Tilseth Blomster på Amfi i Ørsta feirar i desse dagar 15 år.

Sommaren er ikkje over

Ørsta får tjue varmegrader i morgon

Det vert dagar med kjempevêr i Ørsta neste veke

Tok til tårene i kjensleladd innlegg

Marit Aklestad (SV) heldt eit kjensleladd innlegg då ho fekk kommunestyret med seg på å halde barnetrygda utanfor når sosialhjelp skal bereknast i Ørsta kommune.

– Inge Kolås var ugild i saka om bustadfelt på Legene

– Leiar i samfunnsutvalet og kommunestyremedlem Inge Kolås har vore ugild med å førebu og å treffe avgjerder som gjeld bustadfeltet Legene på Åmås i tidsrommet mars 2013 til desember 2016.

Mattilsynet:

- Har vorte strengare mot dyreeigarane

Mattilsynet har i år politimeldt fleire dyreeigarar enn tidlegare. Talet på bekymringsmeldingar aukar også, viser ein rapport frå tilsynet.

Vidundermedisin mot hudsjukdom?

Frisk av silderogn

Håvard Vartdal vart frisk av silderogn-produkt frå Ørsta-bedrift

Sjå stort bildegalleri

1000 opplevde fartsshow på Mosflata

Med kring tusen tilskodarar var det reine folkevandringa til dragrace-showet på Mosflata laurdag.