Veks: Volda kommune er i vekst, og har sterkare vekst enn Ålesund i første kvartal.
(Foto: Kjell Arne Steinsvik)

Veks: Volda kommune er i vekst, og har sterkare vekst enn Ålesund i første kvartal. Foto: Kjell Arne Steinsvik

Størst folketalsvekst i Volda

Volda hadde den største folketalsveksten på Søre Sunnmøre i første kvartal.

Det viser nye tal som Statistisk Sentralbyrå publiserte denne veka.

Volda hadde ein folketalsvekst på 20 personar i første kvartal. Det var 9.122 folkeregistrerte personar i kommunen ved utgangen av første kvartal.

Ørsta hadde ein folketalsvekst på ni personar i førstekvartal, og det budde 10.753 personar i kommunen ved utgangen av kvartalet.

I begge kommunane kom folketalsveksten som følgje av innflytting. Volda hadde eit fødselsunderskot på 3, medan det var 4 i Ørsta. Volda hadde ei nettinnflytting på 23 personar, medan nettoinnflyttinga var 13 personar i Ørsta. Innflytting er ein kombinasjon av innanlandsk flytting og innvandring frå utlandet.

Søre Sunnmøre

Ulstein hadde den nest sterkaste folketalsveksten på Søre Sunnmøre i første kvartal, med 15 personar. Her kjem veksten som følgje av eit fødselsoverskot på 15 personar. Flyttetala til Ulstein er negativ, med ei nettoutflytting på 5 personar.

Både Ulstein og Volda har faktisk sterkare folketalsutvikling enn Ålesund i første kvartal. Folketalet i den største byen i fylket vaks med berre 13 personar i første kvartal.

Dei andre kommunane på Søre Sunnmøre har negativ folketalsutvikling i første kvartal: Vanylven (-2), Sande (-1), Herøy (-9) og Hareid (-1).

Nordfjord

I Nordfjord utmerkar Eid seg med sterk folketalsutvikling. Folketalet auka med 19 personar i første kvartal. Kommunen hadde både fødselsoverskot (+13) og nettoinnflytting (+6) i første kvartal.

Stryn hadde ein vekst på seks personar i første kvartal, takka vere nettoinnflytting. Hornindal gjekk opp med to personar, og klatra dermed over 1.200-grensa igjen.

Folketalet i utvalde kommunar ved utgangen av første kvartal var som følgjer (vekst i parantes).

Ålesund: 47.212 (+13)

Ørsta: 10.753 (+9)

Volda: 9.122 (+20)

Sula: 9.011 (+4)

Herøy: 8.948 (-9)

Ulstein: 8.472 (+15)

Giske: 8.216 (+40)

Sykkylven: 7.689 (-6)

Stryn: 7.224 (+6)

Eid: 6083 (+19)

Hareid: 5.184 (-1)

Skodje: 4.669 (+2)

Stranda: 4.590 (-33)

Vanylven: 3.201 (-2)

Sande: 2.539 (-1)

Hornindal: 1.200 (+2)

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

Drukningsulykka i Volda

- Dette må ikkje skje igjen

- To gongar er to gongar for mykje, seier Peter Hasfjord Bjørneset. Ungdomspolitikaren var ein av dei som var vitne til drukningsulykka ved Rotevatnet onsdag kveld.

Rotevatnet i Volda

Same ulykke for andre gong

Ein bevisstlaus mann vart henta opp av Rotevetnet i kveld. Ulykka er nesten identisk med ei hending i fjor.

Gullår for fiskebåtane «Granit» og «Sæbjørn»

Vartdal-båten «Sæbjørn» og den tidlegare Vartdal-båten «Granit» gjorde det godt i fjor.

Mann i ulykke i Rotevatnet

Politiet melder at ein mann er henta opp frå Rotevatnet.

I Ørsta og Volda

Villeiande infoskilt

Informasjonsskilta som skal helse folk velkomne til Ørsta og Volda er utdaterte. Mellom anna er verken Eiksundsambandet eller Kvivsvegen på kartet.

- I barndomen skein sola på sætra kvar dag

Audun Ellingsen er gjest i sommarpraten.

Godt opptak for Høgskulen i Volda

1.442 søkjarar har fått tilbod.

Volda Golfklubb

Deltek i NM

Volda GK skal delta i Lag NM i Stavanger 21. til 23. juli. Fire medlemer reiser nedover for å representere klubben. Det er første gong den lokale klubben stiller lag.

Kommunen må handsame Sætre-saka på nytt

Ørsta kommune må handsame konsesjonssaka til Endre Sætre på Sætre i Hjørundfjorden på nytt. Det har Fylkesmannen i Møre og Romsdal bestemt.