Venteliste: Fem born fekk ikkje plass på Sæbø barnehage ved årets opptak. Desse har i staden fått tilbod om barnehageplass i sentrum.
(Foto: Janne-Marit Myklebust)

Venteliste: Fem born fekk ikkje plass på Sæbø barnehage ved årets opptak. Desse har i staden fått tilbod om barnehageplass i sentrum. Foto: Janne-Marit Myklebust

Får lagt fram sak om Sæbø barnehage

Formannskapet vil ha ei eiga sak om Sæbø barnehage til neste møte.

Målet er å prøve å finne ei løysing slik at dei som ønskjer å ha borna sine i barnehagen får plass. Det var Synnøve Rekkedal Hill (Sp) som fremja forslaget om å få utarbeidd ei sak.

Under formannskapsmøtet i førre veke orienterte Reidun Mo, seksjonsleiar barnehage i kommunen, formannskapet om opptaket og situasjonen for barnehagane i Ørsta.

Det var 137 søkarar ved årets opptak. 102 born fekk førstevalet sitt, ni born fekk andrevalet sitt og 26 born fekk andre tilbod. Det har kome inn to klager på opptaket.

Barn i sentrum som ikkje får tilbod i sentrum, får tilbod om plass på Liadal barnehage. 13 born frå sentrum fekk i år tilbod om plass på Liadal.

Fem born fekk ikkje plass på Sæbø ved årets opptak. Desse har fått tilbod om barnehageplass i sentrum.

Det har vore engasjement rundt barnehagesituasjonen på Sæbø, og mange meiner noko må gjerast for å gi plass til alle borna i barnehagen.

Dersom dette skal gjerast, vil det få følgjer som kan gjere at Liadal barnehage mistar driftsgrunnlaget, sa Mo til formannskapet. Dersom dei fem borna på Sæbø får plass på Sæbø, vil sentrumsborn bli flytta frå Liadal til sentrum. Ein reduksjon på fem born vil utgjere eit tap på 770.000 kroner i tilskot for Liadal barnehage.

Nettokostnaden med å opprette ei avdeling på Sæbø vil vere om lag 620.000 kroner.

– Det er flott med utvikling både i sentrum og på bygdene. Men for oss må alle bygdene vere like viktig. Den som slit mest per i dag, er Liadal. Vi er forplikta til å bruke denne barnehagen så lenge han blir riven.

Dersom Sæbø barnehage skal utvidast, må kommunen ut og leige areal.

– Det er det ikkje rom for med dagens ramme, då må det ei løyving til, sa Mo.

– Er det mogleg å skalere ned Liadal barnehage? Det gir ikkje meining med ein barnehage med mange tomme plassar, om det er slik det er, sa Marit Aklestad (SV).

Rådmann Wenche Solheim sa at Liadal er viktig for å ha nok plassar å spele på i sentrum.

– Vi har nok plassar så lenge Liadal driv. Om dei legg ned, må vi gjere noko anna. Om de gjer ei politisk prioritering om utviding på Sæbø, så følger vi opp det. Men det er ikkje vår tilråding, sa ho.

Målet er at saka om Sæbø barnehage skal vere klar til formannskapsmøtet 30. mai.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

Vil opprette eiga minoritetsklasse

Det er kraftig auke i talet på elevar i Ørsta-skulen som ikkje har norsk som hovudmål. No vil kommunen opprette ei eiga introduksjonsklasse for desse.

Vurderer meir aktiv hamnepolitikk

Administrasjonen i kommunen vil greie ut oppretting av eit nytt hamnedistrikt for heile Ørsta, som skal danne grunnlag for ein meir aktiv hamnepolitikk.

Stafettgull til Ørsta på Akslaleikane

Ørsta IL friidrett tok gull på 4 x 100 meter stafett på Sparebanken Møre Akslaleikane med tida 52,6 sek.

Elias Hovden Nilsen tok gull under Hardarleikane

Tredje beste i landet

Elias Hovden Nilsen tok gull i spyd i klassen G16 med gode 53,06 meter på Hadarleikane.

Rektor Roppen avviser endring av strategien for Høgskulen i Volda

Roppen avviser NTNU-frieri

No er Vik Ørsta-eigaren børsnotert

Vik Ørsta-eigaren Saferoad vart måndag notert på Oslo Børs.

Ein mill. til samanslåing

Volda og Hornindal kommunar får også i år ein mill. til innovasjon og utvikling i den nye kommunen frå fylkesmannen.

Berre damer i 15 år

Åmdalskoret Berre damer går ikkje stille i dørene, så når dei no feirar 15 år med berre damer i koret, då gjer dei det slik dei kan best.

Oter-opprør mot turveg til 25 mill. i Volda

– Når vi føler at kommunen prøver å «sminke bort» ein brysam raudlista art, då måtte vi berre ta saka i eigne hender.