Krigsteneste: Major Ove Røv i uniform og væpna med pistol. Bildet er teke i Mazar E Sharif hausten 2009.
(Foto: Roy-Arne Folkestad)

Krigsteneste: Major Ove Røv i uniform og væpna med pistol. Bildet er teke i Mazar E Sharif hausten 2009. Foto: Roy-Arne Folkestad

Tidlegare major Ove Røv rår folk om å ta forholdsreglar i storbyar

Skjerpa av terror

Tidlegare major Ove Røv meiner det er viktig å ta forholdsreglar når ein ferdast ute i verda no når terroren har kome nærare oss.

– Vi må berre innsjå at Noreg har vorte eit mindre trygt land å vere i. På bakgrunn av erfaring og utdanning tek eg alltid nokre forholdsreglar når eg er i større byar, fortel Røv.

Krigsteneste

Han er tidlegare major og har hatt krigsteneste i Libanon og Afghanistan i regi av NATO og FN. Røv har fleire gonger opplevd farlege og dramatiske situasjonar, også som sivil. I Afghanistan opplevde han at bomber på 500 kilo, som den Anders Breivik brukte då han sprengde Regjeringskvartalet, gjekk av i nærleiken av han. To gonger i Israel har han vore nær bomber som small, og i London på 1990-talet gjekk ei bombe av i etasjen over i eit kjøpesenter der Røv oppheldt seg.

Opplevingane har gjort at Røv er meir merksam når han ferdast på opne plassar med mykje folk. Ikkje minst etter episodane der terroristar brukar store bilar som dei køyrer inn i folkemengder med.

– Når eg kjem til større opne plassar i byar ser eg etter plassar der det går an å kome seg unna ein terrorist og gøyme seg. Slik verdsbildet har endra seg er det faktisk viktig å vere vaken på at dramatiske ting kan skje. Eg har ein rutine der eg ser etter utvegar og portrom som kan vere i nærleiken. Dette er slett ikkje noko eg brukar mykje tid på, men eg synest det er greitt å gjere ei rask registrering og verte ferdig med det, fortel Røv.

Vanskeleg

Han erfarer at det kan vere vanskeleg å finne ut kvar eit skot kjem frå, då ein kan vere lurt av lyden av eit anslag og deretter sjølve skotet.

– Dette kan gjere at folk vert forvirra, og spring mot den som skyt i staden frå motsett veg, seier Røv.

Viss folk oppheld seg i eit lokale der det oppstår skyting, rår han til at ein prøver å finne bakvegen, og at ein unngår vindauge og dører.

Skulle ein kome over ein person som trugar med kniv, er det berre ein ting å gjere:

– Løp! Seier Røv.

Han meiner politiet i Noreg bør gå med våpen.

– Eg gjekk med våpen til ei kvar tid då eg tenestegjorde. Det var aldri noko problem. Ein kjem ikkje langt med ein elektrosjokkpistol.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Bombe: Ove Røv har fleire gonger opplevd bomber på nært hald. Her i Kabul.
(Foto: Roy-Arne Folkestad)

Bombe: Ove Røv har fleire gonger opplevd bomber på nært hald. Her i Kabul. Foto: Roy-Arne Folkestad

Dette vert lest no:

Drukningsulykka i Volda

- Dette må ikkje skje igjen

- To gongar er to gongar for mykje, seier Peter Hasfjord Bjørneset. Ungdomspolitikaren var ein av dei som var vitne til drukningsulykka ved Rotevatnet onsdag kveld.

Rotevatnet i Volda

Same ulykke for andre gong

Ein bevisstlaus mann vart henta opp av Rotevetnet i kveld. Ulykka er nesten identisk med ei hending i fjor.

Gullår for fiskebåtane «Granit» og «Sæbjørn»

Vartdal-båten «Sæbjørn» og den tidlegare Vartdal-båten «Granit» gjorde det godt i fjor.

Mann i ulykke i Rotevatnet

Politiet melder at ein mann er henta opp frå Rotevatnet.

I Ørsta og Volda

Villeiande infoskilt

Informasjonsskilta som skal helse folk velkomne til Ørsta og Volda er utdaterte. Mellom anna er verken Eiksundsambandet eller Kvivsvegen på kartet.

- I barndomen skein sola på sætra kvar dag

Audun Ellingsen er gjest i sommarpraten.

Godt opptak for Høgskulen i Volda

1.442 søkjarar har fått tilbod.

Volda Golfklubb

Deltek i NM

Volda GK skal delta i Lag NM i Stavanger 21. til 23. juli. Fire medlemer reiser nedover for å representere klubben. Det er første gong den lokale klubben stiller lag.

Kommunen må handsame Sætre-saka på nytt

Ørsta kommune må handsame konsesjonssaka til Endre Sætre på Sætre i Hjørundfjorden på nytt. Det har Fylkesmannen i Møre og Romsdal bestemt.