Ordførar i Volda, Jørgen Amdam (t.v.), og rektor ved Høgskulen i Volda, Johann Roppen, ønsker Språkrådet velkomne til bygda, om det skal flyttast.

Ordførar i Volda, Jørgen Amdam (t.v.), og rektor ved Høgskulen i Volda, Johann Roppen, ønsker Språkrådet velkomne til bygda, om det skal flyttast.

– Språkrådet er velkomne til Volda/Ørsta

Ordførarane i Volda og Ørsta og Høgskulen i Volda ønskjer Språkrådet velkomne til Volda/Ørsta, om det blir aktuelt med utflytting frå Oslo.

Høgskulen i Volda og Volda og Ørsta kommunar er klare til å ta i mot Språkrådet om det blir utflytting.

– Vi vil legge tilhøva godt til rette for Språkrådet, både fagleg og på andre måtar seier ordførar Stein Aam i Ørsta, ordførar Jørgen Amdam i Volda og rektor for Høgskulen i Volda Johann Roppen.

Språkrådet står på lista over statlege institusjonar som kan vere aktuelle å flytte ut frå Oslo, og Volda/Ørsta melder seg no på som ein av stadene som ønskjer Språkrådet velkomne. Tidlegare har også Bergen meldt seg på i denne konkurransen.

– Vi har fleire tenlege kontorlokale for dei ca 35 tilsette i Språkrådet og det er mange attraktive bustader i Volda/Ørsta og i pendleavstand i regionen, seier ordførarane og rektoren som også framhevar god livskvalitet og lange kulturelle og språklege tradisjonar.

Det språklege fagmiljøet ved Høgskulen i Volda, Nynorsksenteret og Aasentunet i Hovdebygda i Ørsta kommune tel ca. 40 personar.

– Vi er defintivt ikkje det største språkmiljøet i landet, men samtidig ville vi kunne gje Språkrådet meir støtte og betre tilrettelegging fordi Språkrådet ville verte ein svært viktig arbeidsplass i regionen, seier ordførar Stein Aam, Jørgen Amdam og rektor Johann Roppen.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene