årets nynorskbrukar: Generalløytnant Morten Haga Lunde er kåra til Årets nynorskbrukar 2017. Han er sjef for Etterretningstenesta i Forsvaret. foto: Olav Standal tangen/Forsvaret
(Foto: Olav Standal Tangen / Forsvaret)

årets nynorskbrukar: Generalløytnant Morten Haga Lunde er kåra til Årets nynorskbrukar 2017. Han er sjef for Etterretningstenesta i Forsvaret. foto: Olav Standal tangen/Forsvaret Foto: Olav Standal Tangen / Forsvaret

Etterretningssjefen er årets nynorskbrukar

Sjef for Etterretningstenesta, generalløytnant Morten Haga Lunde, er kåra til Årets nynorskbrukar 2017.

Han får prisen «for å gi bruk av nynorsk den autoriteten som trengst på eit område som har vore mindre språkleg mangfaldig enn resten av samfunnet.», seier styret i Nynorsk kultursentrum i grunngivinga si.

– Eg må få takke for ei overraskande og særs ærerik pristildeling, seier Morten Haga Lunde i ei pressmeding frå Nynorsk kultursentrum.

– I eit langt yrkesliv i Forsvaret har eg vore utsett for ulike språkpåverknader i ulike område av landet. Det har alltid vore viktig for meg å halde på identiteten min ved å nytte mitt eige talespråk. Etter kvart som eg har fått leiande stillingar i Forsvaret, har eg også lagt vinn på å nytte nynorsk i offentleg kommunikasjon.

Prisen er på 100 000 kroner og eit grafisk blad av Arne Nøst som blir delt ut under opningshøgtida for Dei nynorske festspela i Ørsta 29. juni. Lunde kjem til å gi prissummen til ei verdig føremål.

Bryt med språklege konvensjonar

Morten Haga Lunde (fødd 1960) frå Os i Hordaland er generalløytnant i Forsvaret og sjef for Etterretningstenesta frå 1. januar 2016. Med utdanning frå Luftkrigsskulen blei han utnemnd til oberst i 2002, seinare brigader og generalmajor, var nestkommanderende ved Forsvarets operative hovudkvarter frå 2010 og utnemnd til generalløytnant og sjef for Forsvarets operative hovudkvarter i 2013.

Det er 17. gongen Nynorsk kultursentrum kårar Årets nynorskbrukar. Prisen blir rekna som den fremste nynorskprisen og blir tildelt personar eller institusjonar som har synt evne til å bryte med språklege og kulturelle konvensjonar om bruk av nynorsk, som gjennom sitt føredøme eller praktiske arbeid gjer det lettare å vere nynorskbrukar, eller som skaper større allmenn forståing for nynorsk.

Vurderte 38 kandidatar

Då styret i Nynorsk ultursentrum skulle ta avgjerda, hadde dei 38 kandidatar å velje mellom. Eit av dei eksterne framlegga var nettopp å gi prisen til Lunde. Då hadde han nettopp lagt fram «Fokus 2017. Etterretningstenesta si vurdering av aktuelle tryggingsutfordringar».

– Litt diskret etterretning stadfesta at dette var eit svært godt framlegg som styret raskt samla seg om, seier direktør Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum.

Nettsida Forsvaret.no/fokus er på nynorsk, og det er alt anna enn sjølvsagt, seier Grepstad. – I statistikkane for bruk av nynorsk i offentleg kommunikasjon har Forsvarsdepartementet dei fleste åra vore ein av verstingane. Det skal mykje til for å gi ein pris til nokon for at dei følgjer norsk lov, men språkleg jamstilling i offentleg forvaltning er eit leiaransvar. Lunde er eit lysande døme på kva som skjer når leiarar tek det ansvaret og gir bruk av nynorsk ein autoritet som ikkje kan drøftast eller bortforklarast, seier Ottar Grepstad i Nynorsk kultursentrum

Årets nynorskbrukar 2000–2017

2000     Høgsterettsdomar Karl Arne Utgård

2001     Hotelldirektør og visepresident i NHO Gerd Kjellaug Berge

2002     Ringstabekk skole

2003     Redaktør Martin Toft

2004     Musikkgruppa Side Brok

2005     Forfattar Kjartan Fløgstad

2006     Forretningskvinne og toppidrettsutøvar Kari Traa

2007     Forlagsredaktør Guri Vesaas

2008     ÅmliAvisa v/redaktør Inger Stavelin

2009     Seksjonsoverlege Ottar Rekkedal

2010     Forfattar Maria Parr

2011     Bloggar Linda Sæbø

2012     Journalistane Ingvild Bryn og Arill Riise

2013     Professor i filosofi Gunnar Skirbekk

2014     Songlyrikarane Aasmund Nordstoga og Odd Nordstoga

2015     Kunsthistorikar og journalist Jorunn Veiteberg

2016     Facebook-omsetjar Martine Rørstad Sand

2017     Generalløytnant Morten Haga Lunde, sjef Etterretningstenesta

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

- Dei fleste ser heilt friske ut, og det er vanskeleg for andre å sjå og forstå at dei er sjuke

Oddhill var ei energibombe. Så sa det stopp

Det var ingenting som kunne stoppe Oddhill Sætre (51). Ho var ei energibombe. Alltid på farta. Så sa det stopp. Bom stopp.

Dalegubben opp

Under timen på Dalegubben

Andreas Skylstad frå Øye var førstemann på Dalegubben opp søndag.

Søkjer byggjeløyve for tømmerkaia

Tømmerdal Consult har no søkt byggjeløyve for den nye tømmerkaia ved Ørstaterminalen.

Tilseth Blomster er 15 år

- Målet er å ha landets beste blomsterbutikk

Tilseth Blomster på Amfi i Ørsta feirar i desse dagar 15 år.

Sommaren er ikkje over

Ørsta får tjue varmegrader i morgon

Det vert dagar med kjempevêr i Ørsta neste veke

Tok til tårene i kjensleladd innlegg

Marit Aklestad (SV) heldt eit kjensleladd innlegg då ho fekk kommunestyret med seg på å halde barnetrygda utanfor når sosialhjelp skal bereknast i Ørsta kommune.

– Inge Kolås var ugild i saka om bustadfelt på Legene

– Leiar i samfunnsutvalet og kommunestyremedlem Inge Kolås har vore ugild med å førebu og å treffe avgjerder som gjeld bustadfeltet Legene på Åmås i tidsrommet mars 2013 til desember 2016.

Mattilsynet:

- Har vorte strengare mot dyreeigarane

Mattilsynet har i år politimeldt fleire dyreeigarar enn tidlegare. Talet på bekymringsmeldingar aukar også, viser ein rapport frå tilsynet.

Vidundermedisin mot hudsjukdom?

Frisk av silderogn

Håvard Vartdal vart frisk av silderogn-produkt frå Ørsta-bedrift

Sjå stort bildegalleri

1000 opplevde fartsshow på Mosflata

Med kring tusen tilskodarar var det reine folkevandringa til dragrace-showet på Mosflata laurdag.