Leskur: Det nye leskuret frå Vik Ørsta er på plass på Mørebil-området.

Leskur: Det nye leskuret frå Vik Ørsta er på plass på Mørebil-området.

Leskuret er på plass

Til stor glede for trafikantane er det nye leskuret på Mørebil-området på plass.

Leskuret er eit samarbeidsprosjekt mellom Ørsta kommune, fylkeskommunen og Vik Ørsta.

Etter at Mørebil-bygningen vart riven, har trafikantane etterlyst ein plass å kome seg i skjul for vind og ver, og det vart difor frå kommunen si side teke kontakt med Vik Ørsta om dei hadde ei straksløysing tilgjengeleg.

Det viste seg å vere tilfelle, og no er det femten meter lang skuret på plass. Skuret gjer at passasjerane kan stå tørre medan dei ventar på bussar til og frå på området.

Måndag var kommunen sine folk i gang med å fjerne det gamle skuret, og i tillegg vart det fjerna ein rabatt, og planert – før ny asfalt skal kome.


– No kjem det nye leskur

No vert det fleire nye leskur i kommunen. Ørsta kommune og Vik Ørsta samarbeider om dette.

 
Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Sjå bildeserie:

Storkonsert for fullsett sal

78 elevar frå Ørsta kulturskule viste fram talenta sine på scena onsdag.

Slutt for Amine

Har meldt oppbod.

– Det er eit nytt stort steg for oss

Budsjettforlik med ny satsing på nynorsk.

Vil gjere Ørsta til eit meir demensvennleg samfunn

Alle slag sørvisverksemder kan no få opplæring i korleis dei skal gå fram overfor demente kundar og brukarar. I Ørsta har dei fyrste verksemdene no hatt kurs.

Frå kritisk til betre ved Velle skule

– Vi hadde ein situasjon ved Velle skule som var kritisk ille. No er det betre, seier assisterande rådmann Eldar Rune Øye.

– Sett pris på – reint bokstaveleg

– Å vinne Brageprisen igjen – det kjennest - heilt bokstaveleg – å verte sett pris på!

Nær tusen hos Ørsta Skisenter

– Det vart den beste opningsdagen vi nokon gong har hatt. Og det viser behovet for eit godt fungerande skisenter.