Leskur: Det nye leskuret frå Vik Ørsta er på plass på Mørebil-området.

Leskur: Det nye leskuret frå Vik Ørsta er på plass på Mørebil-området.

Leskuret er på plass

Til stor glede for trafikantane er det nye leskuret på Mørebil-området på plass.

Leskuret er eit samarbeidsprosjekt mellom Ørsta kommune, fylkeskommunen og Vik Ørsta.

Etter at Mørebil-bygningen vart riven, har trafikantane etterlyst ein plass å kome seg i skjul for vind og ver, og det vart difor frå kommunen si side teke kontakt med Vik Ørsta om dei hadde ei straksløysing tilgjengeleg.

Det viste seg å vere tilfelle, og no er det femten meter lang skuret på plass. Skuret gjer at passasjerane kan stå tørre medan dei ventar på bussar til og frå på området.

Måndag var kommunen sine folk i gang med å fjerne det gamle skuret, og i tillegg vart det fjerna ein rabatt, og planert – før ny asfalt skal kome.

– No kjem det nye leskur

No vert det fleire nye leskur i kommunen. Ørsta kommune og Vik Ørsta samarbeider om dette.

 

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

Å ha det travelt er eit gode for Dorit

– Eg kallar det ikkje dugnad. Eg kallar det å hjelpe andre. Slik at vi kan skape glede for kvarandre.

Spektakulært på Hallehornet

– Dette er ikkje noko de skal prøve på utan trening, og utan redsel. Sjølv er eg livredd.

Laks både for far og son

Steinar Nordang og Einar Arve Nordang har sikra seg julelaksen.

– Eit høgdepunkt

Fjorten lokale alderbestemte lag skal i år ta del i det som for mange er sesongens høgdepunkt, Dana Cup og Norway Cup.

I storelva i Barstadvik

Får fisk i Barstadvik trass storflaum

Flaumen i fjor gjorde store skadar på elva i Barstadvik, men dei får fisk likevel.

Knallvêr i vente for Naturfestivalen

– Eg meiner vi no er på det rette sporet. Starten på Naturfestivalen har barne- og familiefokus med naturcampen i Romedalen. Og så får vi det vêret.

Marius slo til

Fekk sin første

Marius Saure Riise (11) var mellom laksefiskarane som sto på i regnvêret tidleg i veka.

Mange nyttar finvêret til å kome seg til fjells

Fjella trekkjer folk

Familien Gåsbakk Vinjevoll er komne heilt frå Trondheim for å nyte sommarvêret, men dei er ikkje åleine.