Leskur: Det nye leskuret frå Vik Ørsta er på plass på Mørebil-området.

Leskur: Det nye leskuret frå Vik Ørsta er på plass på Mørebil-området.

Leskuret er på plass

Til stor glede for trafikantane er det nye leskuret på Mørebil-området på plass.

Leskuret er eit samarbeidsprosjekt mellom Ørsta kommune, fylkeskommunen og Vik Ørsta.

Etter at Mørebil-bygningen vart riven, har trafikantane etterlyst ein plass å kome seg i skjul for vind og ver, og det vart difor frå kommunen si side teke kontakt med Vik Ørsta om dei hadde ei straksløysing tilgjengeleg.

Det viste seg å vere tilfelle, og no er det femten meter lang skuret på plass. Skuret gjer at passasjerane kan stå tørre medan dei ventar på bussar til og frå på området.

Måndag var kommunen sine folk i gang med å fjerne det gamle skuret, og i tillegg vart det fjerna ein rabatt, og planert – før ny asfalt skal kome.


– No kjem det nye leskur

No vert det fleire nye leskur i kommunen. Ørsta kommune og Vik Ørsta samarbeider om dette.

 
Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Dette vert lest no:

Timålssiger

Braksiger for Ørsta på heimebane.

Framtida for Bjørke

Stiller på møte

Både Hornindal og Volda kommune kjem til å stille på folkemøtet på Bjørke 27. september, sjølv om dei meiner Ørsta går feil fram i saka.

Delte meiningar om kommunetilhøyrsle Stryn/Volda:

Men fleirtalet meiner Kjøs skal til nye Volda

– Prioriterer Vartdal i risikoanalyse

– Vi jobbar med ein risikoanalyse, og etter det som skjedde på Vartdal, vil vi prioritere dette området først.

PP-tenesta i Ørsta og Volda kollapsa

Skal ha vore lamma av konfliktar i minst to år.

Kinoen stengd

Må stenge kinoen i Ørsta

Ørsta kino opna dørene etter ombygging fredag. No er kinoen stengd.

- Ordbruken frå sakshandsamaren burde vore moderert

Rådmannen meiner sakshandsamar i kommunen brukte for harde ord i korrespondanse med Yngve Dale.