<strong>Star MC-rekkverk:</strong> Dei siste femten åra har Star MC-rekkverk blitt utvikla. Underskinna i plast skal beskytte motorsylistar får å ski ut av vegbana eller treffe «farlege» rekkverksstolpar. Foto: Hallingsplast
      (Foto: Hallingsplast)

Star MC-rekkverk: Dei siste femten åra har Star MC-rekkverk blitt utvikla. Underskinna i plast skal beskytte motorsylistar får å ski ut av vegbana eller treffe «farlege» rekkverksstolpar. Foto: HallingsplastFoto: Hallingsplast

Vil redde liv med nytt trafikktryggingssystem

Verdsomspennande avtale for Vik Ørsta og Hallingplast.

Vik Ørsta og Hallingplast har inngått distribusjonsavtale for Star MC-rekkverk. Rekkverket skal beskytte motorsyklistar frå å skli ut av vegbana eller treffe «farlege» rekkverksstolpar.

Star MC-rekkverk består av ei underskinne som vert montert under stålskinnerekkverket. Om ein motorsyklist er i ei ulykke vil rekkverket gi etter og trygt fange opp MC-føraren slik at han ikkje sklir ut av vegbana eller treff rekkverksstolpane. Dette rekkverket har Hallingsplast, Vik Ørsta si avdeling i Vik, Vegdirektoratet og Norsk Motorcykkel Union (NMCU) utvikla dei siste femten åra, og har hatt som mål å få internasjonal godkjenning.

For å få godkjenning måtte rekkverket gjennom testar, både åleine og saman med eit komplett vegrekkverk. Dette for å vise korleis underskinna fungerer både for bilar og motorsyklar. I samarbeid med Vik Ørsta vart det i 2013 og 2014 utført ei rekkje testar der underskinnerekkverket vart montert på stålskinnerekkverket. Det har blitt gitt europeisk godkjenning på denne løysinga, og det har ført til at Hallingplast og Vik Ørsta no nyleg har inngått ein verdsomspennande distribusjonsavtale. Avtalen medfører at Vik Ørsta tek over arbeidet med å marknadsføre og selje Star MC-rekkverk. Det var Våre Vegar som først skreiv om avtalen mellom bedriftene.

– Interessa for systemet verkar å vere stor. Vi fekk god respons under ei messe i Polen førre veke. I Noreg har systemet blitt testa ut i fleire fylke. Vi forventar at interessa vil auke, og vi er i byrjinga av marknadsføringa, seier salssjef Lars Michal Holstad i Vik til Møre-Nytt.

Frå Vik Ørsta vert det poengtert at det er ulike behov i Europa og Noreg, men at systemet skal fungere like godt i varmt og kaldt klima.

– I andre europeiske land har det blitt utvikla stålløysingar for demping av slag når motorsyklistar er i ei ulykke. I Noreg har vi utfordringar om vinteren med m.a. snøbrøyting. Plastmaterialet meiner vi er godt eigna, og vi har eit system som kan stå i mange år utan vedlikehald. I tillegg oppfyller systemet den europeiske godkjenninga og standarden og det toler mekanisk belastning.

Standarden som rekkverkssytemet no oppfyller kom i 2012.

– Det vart montert opp prøvestrekningar i 2007 og 2008 der m.a. haldbarheita vart testa. Vi har stor tru at plastmaterialet i Star MC-rekkverk er rett materialval, og saman med vårt eige stålskinnerekkverk har systemet optimal utforming.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

<strong>Trafikktryggingsdag:</strong> Vik Ørsta har vist fram det nye systemet både i Noreg og utlandet. Her frå trafikktryggingsdagen for MC ved Lånkebanen i Tjørdal. F.v. Petter Sandnes, Tor Ose og Lars Michal Holstad i Vik Ørsta. 
      (Foto: Privat)

Trafikktryggingsdag: Vik Ørsta har vist fram det nye systemet både i Noreg og utlandet. Her frå trafikktryggingsdagen for MC ved Lånkebanen i Tjørdal. F.v. Petter Sandnes, Tor Ose og Lars Michal Holstad i Vik Ørsta. Foto: Privat

Dette vert lest no:

Porsekjellaren er tilbake

Gjenopning av klassisk utestad

Sjå bildeserie:

Storkonsert for fullsett sal

78 elevar frå Ørsta kulturskule viste fram talenta sine på scena onsdag.

Slutt for Amine

Har meldt oppbod.

– Det er eit nytt stort steg for oss

Budsjettforlik med ny satsing på nynorsk.

Vil gjere Ørsta til eit meir demensvennleg samfunn

Alle slag sørvisverksemder kan no få opplæring i korleis dei skal gå fram overfor demente kundar og brukarar. I Ørsta har dei fyrste verksemdene no hatt kurs.

Frå kritisk til betre ved Velle skule

– Vi hadde ein situasjon ved Velle skule som var kritisk ille. No er det betre, seier assisterande rådmann Eldar Rune Øye.

– Sett pris på – reint bokstaveleg

– Å vinne Brageprisen igjen – det kjennest - heilt bokstaveleg – å verte sett pris på!

Nær tusen hos Ørsta Skisenter

– Det vart den beste opningsdagen vi nokon gong har hatt. Og det viser behovet for eit godt fungerande skisenter.