<strong>Star MC-rekkverk:</strong> Dei siste femten åra har Star MC-rekkverk blitt utvikla. Underskinna i plast skal beskytte motorsylistar får å ski ut av vegbana eller treffe «farlege» rekkverksstolpar. Foto: Hallingsplast
(Foto: Hallingsplast)

Star MC-rekkverk: Dei siste femten åra har Star MC-rekkverk blitt utvikla. Underskinna i plast skal beskytte motorsylistar får å ski ut av vegbana eller treffe «farlege» rekkverksstolpar. Foto: Hallingsplast Foto: Hallingsplast

Vil redde liv med nytt trafikktryggingssystem

Verdsomspennande avtale for Vik Ørsta og Hallingplast.

Vik Ørsta og Hallingplast har inngått distribusjonsavtale for Star MC-rekkverk. Rekkverket skal beskytte motorsyklistar frå å skli ut av vegbana eller treffe «farlege» rekkverksstolpar.

Star MC-rekkverk består av ei underskinne som vert montert under stålskinnerekkverket. Om ein motorsyklist er i ei ulykke vil rekkverket gi etter og trygt fange opp MC-føraren slik at han ikkje sklir ut av vegbana eller treff rekkverksstolpane. Dette rekkverket har Hallingsplast, Vik Ørsta si avdeling i Vik, Vegdirektoratet og Norsk Motorcykkel Union (NMCU) utvikla dei siste femten åra, og har hatt som mål å få internasjonal godkjenning.

For å få godkjenning måtte rekkverket gjennom testar, både åleine og saman med eit komplett vegrekkverk. Dette for å vise korleis underskinna fungerer både for bilar og motorsyklar. I samarbeid med Vik Ørsta vart det i 2013 og 2014 utført ei rekkje testar der underskinnerekkverket vart montert på stålskinnerekkverket. Det har blitt gitt europeisk godkjenning på denne løysinga, og det har ført til at Hallingplast og Vik Ørsta no nyleg har inngått ein verdsomspennande distribusjonsavtale. Avtalen medfører at Vik Ørsta tek over arbeidet med å marknadsføre og selje Star MC-rekkverk. Det var Våre Vegar som først skreiv om avtalen mellom bedriftene.

– Interessa for systemet verkar å vere stor. Vi fekk god respons under ei messe i Polen førre veke. I Noreg har systemet blitt testa ut i fleire fylke. Vi forventar at interessa vil auke, og vi er i byrjinga av marknadsføringa, seier salssjef Lars Michal Holstad i Vik til Møre-Nytt.

Frå Vik Ørsta vert det poengtert at det er ulike behov i Europa og Noreg, men at systemet skal fungere like godt i varmt og kaldt klima.

– I andre europeiske land har det blitt utvikla stålløysingar for demping av slag når motorsyklistar er i ei ulykke. I Noreg har vi utfordringar om vinteren med m.a. snøbrøyting. Plastmaterialet meiner vi er godt eigna, og vi har eit system som kan stå i mange år utan vedlikehald. I tillegg oppfyller systemet den europeiske godkjenninga og standarden og det toler mekanisk belastning.

Standarden som rekkverkssytemet no oppfyller kom i 2012.

– Det vart montert opp prøvestrekningar i 2007 og 2008 der m.a. haldbarheita vart testa. Vi har stor tru at plastmaterialet i Star MC-rekkverk er rett materialval, og saman med vårt eige stålskinnerekkverk har systemet optimal utforming.

Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

<strong>Trafikktryggingsdag:</strong> Vik Ørsta har vist fram det nye systemet både i Noreg og utlandet. Her frå trafikktryggingsdagen for MC ved Lånkebanen i Tjørdal. F.v. Petter Sandnes, Tor Ose og Lars Michal Holstad i Vik Ørsta. (Foto: Privat)

Trafikktryggingsdag: Vik Ørsta har vist fram det nye systemet både i Noreg og utlandet. Her frå trafikktryggingsdagen for MC ved Lånkebanen i Tjørdal. F.v. Petter Sandnes, Tor Ose og Lars Michal Holstad i Vik Ørsta. Foto: Privat

Dette vert lest no:

Timålssiger

Braksiger for Ørsta på heimebane.

Framtida for Bjørke

Stiller på møte

Både Hornindal og Volda kommune kjem til å stille på folkemøtet på Bjørke 27. september, sjølv om dei meiner Ørsta går feil fram i saka.

Delte meiningar om kommunetilhøyrsle Stryn/Volda:

Men fleirtalet meiner Kjøs skal til nye Volda

– Prioriterer Vartdal i risikoanalyse

– Vi jobbar med ein risikoanalyse, og etter det som skjedde på Vartdal, vil vi prioritere dette området først.

PP-tenesta i Ørsta og Volda kollapsa

Skal ha vore lamma av konfliktar i minst to år.

Kinoen stengd

Må stenge kinoen i Ørsta

Ørsta kino opna dørene etter ombygging fredag. No er kinoen stengd.

- Ordbruken frå sakshandsamaren burde vore moderert

Rådmannen meiner sakshandsamar i kommunen brukte for harde ord i korrespondanse med Yngve Dale.