Retningslinjer og vilkår

Annonsetorget er berre for private rubrikkannonsar og mindre annonsar frå firma, plassert i kategoriane Motor, Bustad, Båt, Arbeid, Stort-smått og Tapt-funne.

Annonsar frå firma skal ha same utsjånad som ein privat rubrikkannonse, utan firmaprofilering i verken tekst eller bilde.

Bilete må vere av objektet som skal seljast/kjøpast, ikkje logoar osv.

Skriv teksten rett fram utan opplisting eller manuelle linjeskift.

Annonsar som på grunn av kategorisering eller utsjånad ikkje naturleg høyrar heime på Annonsetorget viser vi til ordinær annonseplass. Dette gjeld bl.a. kontaktannonsar (Personleg), underhaldningsannonsar, undervisningsannonsar, kunngjeringar, osv. For slike bestillingar send e-post eller ring aktuell avis, sjå under.

Vi forheld oss retten til å korrigere språklege feil, feilstava ord og feil forkortingar.

Annonsar som er i strid med våre retningsliner blir fjerna.

 

Bestilling av annonse på Annonsetorget

Bestilling skal skje på nett, klikk her

Dersom bestilling skjer per telefon, el.l. til avisa sitt kundesenter kan det kome eit pristillegg.

Dei ulike avisene kan ha pristillegg dersom annonsa ikkje vert bestilt på nett, men per telefon, el.l. til avisa sitt kundesenter.

For å bestille annonse må ein først registrere seg og logge seg inn.

Ein vel kategori, annonsepakke og avis.

Skriv annonseteksten og fyll ut felt.

Bileter kan også nyttast, sjå Pakkar/prisar under.

Annonsen blir publisert på Annonsetorget på nett med det same og i valt papiravis så snart som mogleg.

Du kan sjølv endre nettannonsen i løpet av innrykksperioden og står fritt til å slette den om ønskjeleg.

Faktura blir sendt til deg i posten.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Berre 29 kr første månad:

Få tilgang på heile morenytt.no

Kjøp abonnement her.

Abonnerer du på Møre-Nytt?

Opprett brukar og få automatisk tilgang

Det er fort gjort!

E-avisa:

Les Møre-Nytt før avisbodet står opp

E-avisa er alltid tilgjengeleg frå klokka 22.

Familiedeling:

Del Møre-Nytt med familien

Du kan dele abonnementet ditt med inntil to i same husstand.

Ordførarar og rådmenn på Sunnmøre

Drog på digital studietur

Ordførar Stein Aam og andre ordførarar, i tillegg til rådmenn på Sunnmøre, har vore på studietur i utlandet for å studere digitale løysingar.

Vil utvikle masterplan for reiseliv i Ørsta-regionen

No tek reiselivslaget og næringskontoret, saman med fylket og kommunen, eit initiativ for å få fart i vidareutviklinga av Hjørundfjorden.