Retningslinjer og vilkår

Annonsetorget er berre for private rubrikkannonsar og mindre annonsar frå firma, plassert i kategoriane Motor, Bustad, Båt, Arbeid, Stort-smått og Tapt-funne.

Annonsar frå firma skal ha same utsjånad som ein privat rubrikkannonse, utan firmaprofilering i verken tekst eller bilde.

Bilete må vere av objektet som skal seljast/kjøpast, ikkje logoar osv.

Skriv teksten rett fram utan opplisting eller manuelle linjeskift.

Annonsar som på grunn av kategorisering eller utsjånad ikkje naturleg høyrar heime på Annonsetorget viser vi til ordinær annonseplass. Dette gjeld bl.a. kontaktannonsar (Personleg), underhaldningsannonsar, undervisningsannonsar, kunngjeringar, osv. For slike bestillingar send e-post eller ring aktuell avis, sjå under.

Vi forheld oss retten til å korrigere språklege feil, feilstava ord og feil forkortingar.

Annonsar som er i strid med våre retningsliner blir fjerna.

 

Bestilling av annonse på Annonsetorget

Bestilling skal skje på nett, klikk her

Dersom bestilling skjer per telefon, el.l. til avisa sitt kundesenter kan det kome eit pristillegg.

Dei ulike avisene kan ha pristillegg dersom annonsa ikkje vert bestilt på nett, men per telefon, el.l. til avisa sitt kundesenter.

For å bestille annonse må ein først registrere seg og logge seg inn.

Ein vel kategori, annonsepakke og avis.

Skriv annonseteksten og fyll ut felt.

Bileter kan også nyttast, sjå Pakkar/prisar under.

Annonsen blir publisert på Annonsetorget på nett med det same og i valt papiravis så snart som mogleg.

Du kan sjølv endre nettannonsen i løpet av innrykksperioden og står fritt til å slette den om ønskjeleg.

Faktura blir sendt til deg i posten.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Drukningsulykka i Volda

- Dette må ikkje skje igjen

- To gongar er to gongar for mykje, seier Peter Hasfjord Bjørneset. Ungdomspolitikaren var ein av dei som var vitne til drukningsulykka ved Rotevatnet onsdag kveld.

Rotevatnet i Volda

Same ulykke for andre gong

Ein bevisstlaus mann vart henta opp av Rotevetnet i kveld. Ulykka er nesten identisk med ei hending i fjor.

Gullår for fiskebåtane «Granit» og «Sæbjørn»

Vartdal-båten «Sæbjørn» og den tidlegare Vartdal-båten «Granit» gjorde det godt i fjor.

Mann i ulykke i Rotevatnet

Politiet melder at ein mann er henta opp frå Rotevatnet.

I Ørsta og Volda

Villeiande infoskilt

Informasjonsskilta som skal helse folk velkomne til Ørsta og Volda er utdaterte. Mellom anna er verken Eiksundsambandet eller Kvivsvegen på kartet.

- I barndomen skein sola på sætra kvar dag

Audun Ellingsen er gjest i sommarpraten.

Godt opptak for Høgskulen i Volda

1.442 søkjarar har fått tilbod.

Volda Golfklubb

Deltek i NM

Volda GK skal delta i Lag NM i Stavanger 21. til 23. juli. Fire medlemer reiser nedover for å representere klubben. Det er første gong den lokale klubben stiller lag.

Kommunen må handsame Sætre-saka på nytt

Ørsta kommune må handsame konsesjonssaka til Endre Sætre på Sætre i Hjørundfjorden på nytt. Det har Fylkesmannen i Møre og Romsdal bestemt.