Retningslinjer og vilkår

Annonsetorget er berre for private rubrikkannonsar og mindre annonsar frå firma, plassert i kategoriane Motor, Bustad, Båt, Arbeid, Stort-smått og Tapt-funne.

Annonsar frå firma skal ha same utsjånad som ein privat rubrikkannonse, utan firmaprofilering i verken tekst eller bilde.

Bilete må vere av objektet som skal seljast/kjøpast, ikkje logoar osv.

Skriv teksten rett fram utan opplisting eller manuelle linjeskift.

Annonsar som på grunn av kategorisering eller utsjånad ikkje naturleg høyrar heime på Annonsetorget viser vi til ordinær annonseplass. Dette gjeld bl.a. kontaktannonsar (Personleg), underhaldningsannonsar, undervisningsannonsar, kunngjeringar, osv. For slike bestillingar send e-post eller ring aktuell avis, sjå under.

Vi forheld oss retten til å korrigere språklege feil, feilstava ord og feil forkortingar.

Annonsar som er i strid med våre retningsliner blir fjerna.

 

Bestilling av annonse på Annonsetorget

Bestilling skal skje på nett, klikk her

Dersom bestilling skjer per telefon, el.l. til avisa sitt kundesenter kan det kome eit pristillegg.

Dei ulike avisene kan ha pristillegg dersom annonsa ikkje vert bestilt på nett, men per telefon, el.l. til avisa sitt kundesenter.

For å bestille annonse må ein først registrere seg og logge seg inn.

Ein vel kategori, annonsepakke og avis.

Skriv annonseteksten og fyll ut felt.

Bileter kan også nyttast, sjå Pakkar/prisar under.

Annonsen blir publisert på Annonsetorget på nett med det same og i valt papiravis så snart som mogleg.

Du kan sjølv endre nettannonsen i løpet av innrykksperioden og står fritt til å slette den om ønskjeleg.

Faktura blir sendt til deg i posten.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

Hørselssentralen på plass med kontor på Volda sjukehus

– Dette er ein merkedag, sa leiar i Hørselsforeininga i Ørsta og Volda, Bjarne Øye, då han torsdag var med på å opne Hørselssentralen sitt kontor ved Volda sjukehus.

Oddvar var med på å berge kyrkja

- Eg trur denne brannen kunne vorte stor.

Ørsta kyrkje:

Ein person pågripen etter brann

Skadar på inngangspartiet og røykskadar inne i kyrkja.

Leika seg gjennom bronsealderen

– Det er mykje leik og moro her i dag, men for dei som levde i bronsealderen var nok livet ein god del hardare.

Statens vegvesen med klar melding:

– Ørstafjorden må vente på Vartdalsfjorden

– Dersom de insisterer på at Voldatunnelen og Ørstafjordkryssinga skal kome i den same pakken, risikerer de å utsette begge prosjekta på ubestemt tid.