Statsbudsjettet

Nye ferjekaier

Pengar til utbetring av ferjekaiene på Festøya og i Volda er mellom løyvingane i samferdslebudsjettet

Løyvingane til vegformål i Møre og Romsdal er i alt på 35,9 milliardar kroner. Pengane går til tiltak som er kjende frå før, mellom anna opprusting av ferjekaiene på Festøya og i Volda. I Volda skal ferjekaia på Vikeneset leggast om, og i tillegg skal det kome ladestasjon for elektriske ferjer. Ordførar Jørgen Amdam opplyser at målet er å kome i gang med arbeidet neste år. Det er også sett av pengar til å finansere undergangen på E-39 Egset, som snart er ferdig. Dessutan er det løyvingar til reguleringsplanen for Voldatunnelen, som nyleg er lagt ut til høyring. Dette er Samferdsledepartementet si liste over tiltak i Møre og Romsdal.

 • Rv 70 Meisingset – Tingvoll, Tingvoll kommune
  Regjeringen vil sette av midler til å videreføre utbyggingen av prosjektet rv 70 Meisingset – Tingvoll. Veien ventes åpnet for trafikk våren 2019.
 • E136 Dølsteinfonna og Fantebrauta, Rauma kommune 
  Regjeringen vil sette av midler til å fullføre skredsikringsprosjektet E136 Dølsteinfonna og Fantebraute i Rauma kommune. Veien ventes åpnet for trafikk i mai 2018.
 • Mindre tiltak på E39 med tilknytninger i Ørsta, Sula, Volda og Molde kommuner
  - Utbedring av ferjekaier på sambandene E39 Festøya – Solavågen og rv 651 Volda – Folkestad i forbindelse med innføring av nye ferjer.
  - Bygging av undergang ved Ekset på E39 i Volda kommune.
  - Etablering av fortau på E39 ved Hjelset i Molde kommune.
  - Refusjon av forskutterte midler til bygging av gangbru over E39 ved Årø i Molde kommune.
 • Mindre fornyingstiltak fornying på E39 med tilknytninger i Ålesund kommune
  Fullføre utbedringen av Blindheim- og Moa-tunnelen i Ålesund kommune.
 • Mindre tiltak på E136 med tilknytninger i Ålesund, Rauma og Giske kommuner
  - Bygging av rundkjøring på rv 658 ved Kverve i Ålesund kommune.
  - Videreføre byggingen av kontrollstasjon på E136 i Rauma kommune.
  - Refusjon av forskutterte midler til å bygge gang- og sykkelvei langs rv 658 fra Gjøsund til Røysa i Giske kommune.
 • Mindre fornyingstiltak på E136 med tilknytninger i Rauma, Ålesund og Giske kommuner
  Videreføre utbedringen av Innfjord- og Måndalstunnelene på E136 i Rauma kommune og Ellingsøy- og Valderøytunnelene på rv 658 i Ålesund og Giske kommuner.
 • Mindre tiltak på rv 70 i Kristiansund kommune
  Det prioriteres midler til å etablere døgnhvileplass i Kristiansund i Kristiansund kommune.
 • Planlegging
  Det settes av midler til planlegging, blant annet til arbeidet med kommunedelplan for E39 Vegsund – Breivika (Ålesund og Sula kommuner) og reguleringsplan for E39 Volda – Furene (Volda kommune).
 • TT-ordningen - tilrettelagt transport for funksjonshemmede
  Møre og Romsdal er omfattet av den statlige, utvidede TT-ordningen som gir brukere med særlige behov, fortrinnsvis rullestolbrukere og blinde/svaksynte, rett til 200 enkeltreiser i året. I budsjettet for 2018 foreslår regjeringen å bevilge 90,4 millioner kroner til ordningen, som omfatter syv fylker. Midlene fordeles etter søknad fra fylkeskommunene. 
Meir å lese på Møre-Nytt:

Møre-Nytt ynskjer ein open og sakleg debatt. Alle innlegg vert kontrollerte etter publisering. Innlegg kan verte forkorta, redigerte eller fjerna. Det fulle namnet ditt må anten gå fram av e-postadressa, brukarnamnet eller Facebook-profilen din.

Undergangen på E39 på Egset i Volda 
      (Foto: Arkivfoto)

Undergangen på E39 på Egset i Volda Foto: Arkivfoto

Dette vert lest no:

- Sæbø kan ha ny skule i 2021

I 2021 trur prosjektutviklar Ivar-Otto Kristiansen at det står ein ny skule på Sæbø. Han trur det vil verte altfor dyrt å reparere på den eksisterande.

Fryktar kryssløysingar i Volda

– Frå Grodås og sørover er der ikkje eit einaste kryss der lokaltrafikken kjem inn på Europavegen. Det er ingen grunn til at vi ikkje skal ha det slik her også.

Alnæs jaktar gjestegitarist frå Ørsta

Frode Alnæs kjem til Ørsta 22. april, og ønskjer å invitere ein lokal gjestegitarist opp på scena.

Ørsta mot Volda den 18. mai

Med Ørsta sitt opprykk til fjerde divisjon, er det igjen klart for lokalfotballens store lokaloppgjer. Den 18. mai er det Ørsta mot Volda.

Voldas Harbid (Ap) vitja Stortinget

– Innvandrarar er like ulike som andre

Volda får ny ferjekai

Vegvesenet lyser ny Volda ferjekai ut på tilbod

Problem med vassforsyninga på Ose

Måndag vil vassforsyninga vere avstengt for abonnentar i delar av Osgeila, Andersholen, Eliholen og Hansholen på Ose.

Utgreiing om drifta for Ørstahellen

Frp: - Viktig å halde tunge beint i munnen

Det gjekk mot ei utsetjing av saka om drift av den nye Ørstahallen i kommunestyret. No skal ei nemnd setje seg ned og greie ut for driftsmodell for Ørsta si nye storstove.

Stor bildeserie:

"Beatles-tilstandar"

Ørsta og Volda Ballettskule samla tre fulle hus.

Hærverk på hytter

Det har vore hærverk på Nipehyttene