Sølvi Myrene Innselset og sonen Kenneth Innselset røysta i Hovden krins.
(Foto: Roy-Arne Folkestad)

Sølvi Myrene Innselset og sonen Kenneth Innselset røysta i Hovden krins. Foto: Roy-Arne Folkestad

Strøymer til røystelokala

Det ser ut til å verte god oppslutnad i Ørsta kring stortingsvalet.

- Vi har hatt jamn tilstrøyming av folk heile tida, fortel leiar for valstyret i Hovden valkrins, Gudny Fagerhol.

Også på Ørsta kulturhus, der stemmene frå Velle valkrins vert handsama, var det ein jamn straum av folk som ville røyste. Og då dørene opna klokka åtte måndag morgon, var det kø for å røyste.

- Det er viktig å røyste fordi dei som styrer landet skal gjere dei rette vala, seier Kenneth Innselseth.

Han kom saman med mora til vallokalet på Hovden skule.

I alt 1.909 personar har førehandsrøysta i Ørsta. Det er rekord.

Spenninga er no knytt til om det store talet på førehandsrøyster vil slå ut på røystetrafikken i ettermiddag og kveld, etter arbeidstid.

Meir å lese på Møre-Nytt:
Dette vert lest no:

- Dei fleste ser heilt friske ut, og det er vanskeleg for andre å sjå og forstå at dei er sjuke

Oddhill var ei energibombe. Så sa det stopp

Det var ingenting som kunne stoppe Oddhill Sætre (51). Ho var ei energibombe. Alltid på farta. Så sa det stopp. Bom stopp.

Dalegubben opp

Under timen på Dalegubben

Andreas Skylstad frå Øye var førstemann på Dalegubben opp søndag.

Søkjer byggjeløyve for tømmerkaia

Tømmerdal Consult har no søkt byggjeløyve for den nye tømmerkaia ved Ørstaterminalen.

Tilseth Blomster er 15 år

- Målet er å ha landets beste blomsterbutikk

Tilseth Blomster på Amfi i Ørsta feirar i desse dagar 15 år.

Sommaren er ikkje over

Ørsta får tjue varmegrader i morgon

Det vert dagar med kjempevêr i Ørsta neste veke

Tok til tårene i kjensleladd innlegg

Marit Aklestad (SV) heldt eit kjensleladd innlegg då ho fekk kommunestyret med seg på å halde barnetrygda utanfor når sosialhjelp skal bereknast i Ørsta kommune.

– Inge Kolås var ugild i saka om bustadfelt på Legene

– Leiar i samfunnsutvalet og kommunestyremedlem Inge Kolås har vore ugild med å førebu og å treffe avgjerder som gjeld bustadfeltet Legene på Åmås i tidsrommet mars 2013 til desember 2016.

Mattilsynet:

- Har vorte strengare mot dyreeigarane

Mattilsynet har i år politimeldt fleire dyreeigarar enn tidlegare. Talet på bekymringsmeldingar aukar også, viser ein rapport frå tilsynet.

Vidundermedisin mot hudsjukdom?

Frisk av silderogn

Håvard Vartdal vart frisk av silderogn-produkt frå Ørsta-bedrift

Sjå stort bildegalleri

1000 opplevde fartsshow på Mosflata

Med kring tusen tilskodarar var det reine folkevandringa til dragrace-showet på Mosflata laurdag.