Bente og Olaug sikrar konfirmasjonsmaten

Når konfirmasjonane no startar for fullt, er det to driftige og blide søstrer på Vallabøen som sikrar selskapsmaten.

Presten takka frivillige og naudetatar

– Heldigvis er det ikkje snakk om anti-kristelege eller satanistiske handlingar.

Ørsta Taxi

Nytt selskap og nye lokale

Nyskipa selskap og nye lokale er status for Ørsta Taxi.

Leika seg gjennom bronsealderen

– Det er mykje leik og moro her i dag, men for dei som levde i bronsealderen var nok livet ein god del hardare.

Statens vegvesen med klar melding:

– Ørstafjorden må vente på Vartdalsfjorden

– Dersom de insisterer på at Voldatunnelen og Ørstafjordkryssinga skal kome i den same pakken, risikerer de å utsette begge prosjekta på ubestemt tid.

Vedtok ei ramme på 190,4 millionar kroner

Klart for bygging av fleirbrukshallen

Men fleire i kommunestyret var svært kritiske til kostnaden.

– Lær borna nettvett

– Heime- og åleinefesten skjer ikkje lenger medan de er vekke. Han skjer i kjellarstova, der bornet ditt sit åleine med dataskjermen, men er på nett med heile verda.

Storinnrykk til korpsdag

– Eg har testa alle instrumenta. Trombone, kornett, saxofon, trommer, fløyte, horn og klarinett. Det er kjempeartig.

– Les bøker for å trene fantasien

– Vi er ikkje flinke nok til å trene fantasien vår. Difor er det viktig å lese bøker, og du får mykje hjernetrim av å lese.

Ordføraren svarer:

– Auka areal gjev dyrare hall

– Det handlar ikkje om nokon budsjettsprekk for fleirbrukshallen. Det handlar om at hallen vert dyrare enn det som var førespegla i desember fordi det er lagt til 1.300 kvm meir areal.

Dårleg kommuneøkonomi får konsekvensar

Mange svake gatelys Ørsta

For små lyspærer gir dårlegare gatelys i Ørsta.

Fylkesmannen vil forby fiske etter laks og sjøaure frå båt i munningsfredingssona

Innstramming av fiske

Fylkesmannen foreslår ei kraftig innstramming av høvet til laks- og aurefiske i sjø. Elveeigarlaget i Ørsta er samde, og vil stenge for aurefiske i Ørstavass- draget 2017.

Skiftane vêr, men landbruksmessa vart vellukka for tredje året på rad

Investeringslyst blant bøndene

– Om vêret hadde vore for godt så hadde folk blitt heime i staden for å kome hit.

Lykkelege dagar i Urke-bygda for to og firbeinte

Janine Berg er oppvaksen på sauegard på New Zealand med tusenvis av dyr. No satsar ho og ektefellen på ullkledde firbeinte på Urke.

Møtte arbeidsministeren:

Ei suksesshistorie for Charlotte

Charlotte Kvistad stod på bar bakke og i ein krevjande situasjon i november i fjor. Då bestemte ho seg for å komme seg tilbake i arbeidslivet.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie besøkte Vik Ørsta

– Automatisering er ein god ting

– Vi bør ikkje ønskje oss tilbake til tida då folk risikerte liv og lemmar i jobbar i mekanisk industri.

Amper stemning mellom ytre og Ørsta og Volda

Det var høg temperatur på generalforsamlinga i Tussa då Ørsta og Volda kommunar banka gjennom framlegg om at Mørenett skal vere samlokalisert i Ørsta - og ikkje i Dragsund.

Auke på Festøya, nedgang på Volda-Folkestad

Medan Festøya-Solavågen hadde ein relativt stor auke i trafikken i 2016, held nedgangen fram på Volda-Folkestad.

MC-Deler på Vartdal må utvide med ny hall

MC-Deler på Vartdal har opplevd stor ekspansjon siste åra. Difor ynskjer verksemda no å byggje ut med ein ny hall.

Ørsta og Volda kommunar

Er imot flytting til Dragsund

Ørsta og Volda kommunar er imot at Mørenett samlokaliserer aktiviteten på søre i Dragsund. Fredag er det generalforsamling i Tussa.

55 tilsette får base i Furene

Furene vert base for Enotek Møre der voldingen Leif Reidar Røv (51) er tilsett som divisjonssjef.

Viser fram landbruket med konferanse og messe

– Landbruket er viktig for Ørsta. Det vert gjort tydeleg fredag og laurdag med messe og konferanse.

Olianne Viddal og Endre Sætre har kjempa for draumen i femten år:

– Vi vil drive næring på Sætre

– Vi ynskjer dialog med politikarane i Ørsta kommune. For oss er det ikkje aktuelt å bu her no slik planane våre for eigedomen er. Vi ynskjer å drive næringsutvikling.

Andreas Moe (54) vart ramma av hjerneslag for eitt år sidan. No kjempar han for å kome tilbake

Andreas kjempar for å kome tilbake etter hjerneslag

– Det er ikkje lett å sjå lyst på livet når eg er fanga i eigen kropp.

Deltakarrekord i påskerebusen på Sæbø

– Dette er første gong vi er med, men vi tek sikte på siger!

80 år med dugnad for Varden

Forsamlingshuset Varden på Nordre Vartdal vart bygd i 1935, og har hatt ei soge som fortel om stor innsats frå bygdefolket, fortel Synneve Aarskog i denne artikkelen.

Påskemat:

Påskelammet er i boks

Ei skikkeleg god lammesteik som er steikt korrekt gir mørt og saftig kjøt som nesten smeltar på tunga. Denne steika har sprøtt parmesan- og urtelôk, frisk ertepuré med mynte og raudvinssjy.

Hjørundfjord kulturvernlag held fram opprustinga på Stavset

Pengar til internatskulen

Hjørundfjord kulturvernlag har fått 390.000 kroner frå Kulturminnefondet til restaureringa av gamle Stavset Internatskule.

Det nye legesenteret er i rute

– Dette har vore kongstanken min dei siste sju åra. Sjå på dette! Det er fantastisk.

Alle i TF Volda Taekwon-Do-klubb fekk godkjent gradering med glans

Lærer disiplin og høflegheit

– Høflegheit, ærlegdom, sjølvkontroll og sjølvdisiplin er mellom hovudprinsippa i kampsporten taekwon-Do. Dette kan overførast til det daglege liv.

Fem vil bygge tømmerkai i Ørsta

– Dette får vi til

Torstein Holsvik fortalde om dykkareventyret

Frå 0 til 200 mill. på få år

Dykkarverksemda som Torstein Holsvik starta på hobbybasis i 1994 har opplevd eventyrleg vekst dei siste åra.

Sindre Sæbønes (23) sklei på skaren på veg mot Skårasalen

– Eg tenkte berre på at eg måtte overleve

Blåfrosen skare lurte Sindre Sæbønes då han var på veg mot toppen av Skårasalen.

No startar renoveringa

Ørsta Kino avsluttar med stil og inviterer til kino-maraton før renoveringa av kinosalen startar like over påske.

Dette er trendane på polet no

Det er slutt på den tida sunnmøringane berre hadde raudt eller kvitt i glasa.

Nye sykkelhjelmar og vedhogst for Frisk og rask-gjengen ved Ørsta ungdomsskule

– Vi treng eldsjelene

Eit samarbeid med Ørstavik sanitetsforeining har gitt Ørsta ungdomsskule 20 nye sykkelhjelmar. I tillegg er elevane i gang med veding på tomta til den nye fleirbrukshallen.

– Kjende meg lurt

– Då eg såg at tilrådinga var negativ, og at administrasjonen ikkje ville gi dispensasjon til parkeringsplass, kjende eg meg lurt. Eg har brukt 30.000 kroner på dette så langt.

– Jesus heng på ein kross i gågata

– Korleis rakk Jesus å verta vaksen så raskt? Han vart jo nettopp fødd, i jula!

– Kommunen må tenke framtidsretta

– Skal den positive veksten for Sæbø og området rundt halde fram, må her også vere barnehage-plassar.

– Den beste måten å få ro i saka

Kontrollutvalet meiner handsaminga av Osgeil-saka i samfunnsutvalet, inneheld mest alle feil som er mogleg å gjere i ei sak.

Aambakk herja for Storhamar

Etter ein tung periode for Storhamar med fleire tap losna det på bortebane mot Gjerpen. Malene Aambakk var sentral i snuoperasjonen, og trenar Arne Senstad er positiv til fornya kontrakt.