BokkeReidars feirar 35 år med konsert på Chat Noir

Stjernespekka fest for sunnmørsbluesen

I Aasen-tunet fredag

Syng barnesongar

Fredag er det verdspremiere for nye nynorske barnesongar i Aasen-tunet. Dei vert framført av elevar frå kulturskulane på Søre Sunnmøre.

Leiar 24. juni:

Sjå til Sæbø

NAV flyttar inn i februar neste år

Snart fullt i Tindebygget

Når NAV over nyttår flyttar inn i Tindebygget, kjem nær hundre personar og tolv leigetakarar til å ha arbeidsplassen sin i bygget.

– Eg er nøgd med jobben du gjer, Kåre

– Eg er godt nøgd med jobben du har gjort for Grøvik Verk, Kåre. Det ser bra ut, seier Kåre Liadal senior.

Senterpartiet ligg an til rekordval i vårt fylke

Sjølv om oppslutnaden til Sp fell på fleire nasjonale målingar, stormar partiet fram i Møre og Romsdal.

– Det gode fisket har halde seg oppe

Bondalselva hadde ein eventyrleg start på årets laksesesong og har hatt godt fiske den første veka. I Ørstaelva har laksen blitt litt mindre bitevillig etter at elva vaks seg stor grunn nedbøren.

Store utfordringar med fyrsteslåtten

Bøndene i Ørsta har utfordringar med årets fyrsteslått, grunna mykje nedbør. Dei fleste ligg langt bak skjema.

Kommunen kjøper hamna i Volda

I dag vedtek truleg Volda kommune at dei kjøper den statlege fiskerihamna i sentrum frå Kystverket.

Åtvarar mot kulturhus i sentrum

Rådmannen i Volda åtvarar mot å insistere på eit kulturhus i sentrum framfor samarbeid med høgskulen på campus.

– Liadal går godt

Styrar i Liadal barnehage, Lisbeth Therese Myklebust, ønskjer endra fokus i barnehagedebatten.

Åmdalskoret Berre Damer jubilerte i stil

15 år med song og latter

At Åmdalskoret Berre Damer har det kjekt i lag er det liten tvil om, og det smitta over på publikum då koret inviterte til sommar- og jubileumsfest laurdag ettermiddag.

– Nye moglegheiter når Stad skipstunnel vert bygt, meiner teknisk sjef Rolf Magnus Sundgot

– Må jobbe for hurtigbåt via Rjåneset

Teknisk sjef Rolf Magnus Sundgot meiner kommunen no må planlegge med mål om hurtigbåtanløp på Rjåneset etter at Stad skipstunnel vert bygt.

Fryktar sniknedlegging av Søre Sunnmøre tingrett

Ordførarane i både Ørsta og Volda går no ut og stiller spørsmål ved planane om å flytte Søre Sunnmøre tingrett til administrasjonsbygget til Sunnmørsheimen.

Bussjåførar fryktar uhell på Osbrua

Sjåførgruppa i Nettbuss Furene er uroa for at det skal skje trafikkuhell med større køyretøy på Osbrua i Ørsta.

Kulturarbeidar på arbeid fjorden rundt

Å vere kulturarbeidar er i utgangspunktet travelt. Ekstra travelt vart det sist veke for Øyvind Skatvedt Robak

– Klart best i klassen

Fredag signerte fire nye lærlingar kontraktane sine med Volda maskin. Totalt har verksemda ni lærlingar og det utgjer totalt fjorten prosent av arbeidsstokken til verksemda.

Sa ja til fleire barnehageplassar på Sæbø

Kommunestyret vedtok med stort fleirtal å opprette ekstra barnehageplassar på Sæbø så snart det let seg gjere.

Dramagruppa med superdrama

Dramagruppa ved kulturskulen i Ørsta viste særs kreative evner med kidnapping og sjakk.

Forfriskande honningmelon-lemonade

Lemonade er originalt ein drikk laga av sitronjuice, vatn og sukker og kan enkelte gongar også innehalde kolsyre. Dei fyrste skrivne bevisa på lemonade har blitt funne i Egypt heilt tilbake til ca. 1000 år sidan, og framleis er drikken like aktuell.

Vil ha Ørstafjordkryssinga med i Nasjonal Transportplan

– Semje med Volda

Signerte fleirbrukshall-kontrakten

– Vi er i gang!

– No er vi i gang! Om det fyrste spadetaket er før eller etter ferien, er ikkje vesentleg. Det viktige er at hallen står ferdig 16. november 2018.

Tiltale med 21 år strafferamme

Far tilstår overgrep mot eiga dotter

Ein småbarnsfar i 30-åra vedgjekk seksuelle overgrep mot si eiga dotter, då rettssaka mot han starta i Søre Sunnmøre tingrett torsdag.

Bondalen Maskin AS satsar på nisjeverksemd i landbruket

– Viktig med nytenking

– Vi har laga oss ein nisje vi håper kan verte eit levebrød. Det er viktig å tenke nytt i landbruket.

Ny direktør snart på plass og fasaden vert måla

Hotellet får ny sjef og ny fasade

Satsinga på Hotell Ivar Aasen held fram. Snart er ny direktør på plass, fasaden vert pussa opp, og etter sommaren opnar «Påfuglen».

Etterlengta turområde snart klart ved på Vartdal

Lagar turveg til Hammaren ved helsetunet

Snart kan brukarane ved Vartdal helsetun ta i bruk turvegen til Hammaren bak helsetunet, og nyte god utsikt utover Vartdalsfjorden.

Bygger’n-kjeda har etablert seg på Rystelandet og opnar i dag, torsdag

– Skal ta vår del av kaka

Når den landsdekkande kjeda Bygger’n no har etablert seg på Rystelandet, er det duka for auka konkurranse mellom byggevareforhandlarane i distriktet.

– Vi treng ny bru

– Strekninga Mo/Brungot fram til Høgebrua var heilt ute av prioriteringslista. No er det tilbake.

Rår til nye klasserom på Velle skule til 25 mill.

Med fem mot fire røyster rår levekårsutvalet til at det vert bygt fire nye klasserom på Velle skule.

Det er observert mykje laks i dei lokale elvane

Kan verte knallsesong

Gjer laksefiskarane jobben sin, kan det gå mot ein kanonsesong i dei lokale lakseelvane.

– Ein stor dag for Bakketunet

– Dette er ein milepåle for Bakketunet.

Kronerulling har finansiert stamcellebehandling for Ole Jørgen Olsvik frå Vartdal

– Eg er uendeleg takksam for all støtte

– Eg er overvelda. Mållaus. Kjende og ukjende har stilt opp for meg. Det er ei ubeskriveleg kjensle.

Klagar på planane om samleveg i Smådalane

– Dersom Hansholen vert hovudsamleveg vil dette verte ein like stor risiko for våre barn, som det som er problemet no i Osgeila.

Dei tame villsauene

– Vanlege sauer er runde med fire stolpar i kvart hjørne. Villsauen er derimot vakker!

Marie og Åsmund fekk draumestipendet

Marie Haugen (19) og Åsmund Arnesen Farstad (15) drøymer om å leve av kunsten og musikken. Med draumestipendet er dei steg vidare på vegen.

Den nye skyssbåten er på plass på Hjørundfjorden

– Gler meg til å kome i gang

Denne veka entra MS Tollesund Hjørundfjorden for første gong. Båten har frakta sine første passasjerar til Christian Gaard på Trandal, og komande veke tek den over som kommunal skyssbåt i Hjørundfjorden med Daniel Storeide i styrhuset.

Bjørdal forklarte seg i lagmannsretten

Difor endra han meining

Nestleiar Petter Bjørdal i styret i Helse Møre og Romsdal forklarte fredag kvifor han snudde og landa på Hjelset som tomt for nytt fellessjukehus.

Kompromissforsøk om naust gjekk ikkje gjennom

Fleirtalet i samfunnsutvalet sa nei til Inge Kolås sitt forsøk på eit kompromiss om eit naust ved Vatnevatnet i Åmdalen.

– Adminstrasjonen er handlingslamma

Administrasjonen meiner eit vedtak i samfunnsutvalet har gjort kommunen ute av stand til å gripe inn i ulovleg gravearbeid i Hjørundfjord.

Markerte Kva er viktig for deg?-dagen i Ørsta

Asbjørg trente seg heim

Vil ha styrt avvikling av pelsdyrnæringa:

Fredric Holen Bjørdal (Ap) går imot sine eigne i Ørsta

Stortingsrepresentant Fredric Holen Bjørdal (Ap) går imot Ørsta Arbeidarparti sitt syn på pelsdyr, og vil ha ei styrt avvikling av pelsdyrnæringa og dei sju-åtte pelsdyrfarmane i Norangdal.

200 mm meir nedbør enn normalt så langt i 2017

Mai var langt under normalen

Namnenemnda går mot innbyggjarundersøkinga:

Tilrår Selja som namn

Sunnmøre kulturnæringshage fyller fem år

54 nye bedrifter

– Målet var å bidra til seks nye bedrifter kvart år, og vi har overprestert.

Høgst aktivitet i Ørsta

Ørsta hadde klart høgare aktivitet på bustadmarknaden i mai enn det Volda hadde.

Foreslår heilårsdrift ved Ørsta skisenter

– Ein attraksjon

– Ein veg opp til Eitrefjell vil vere ei satsing som vil vise att langt utover Ørsta sine grenser.

– Løna er å sjå gleda når dei unge meistrar

– Hopp, seier Olve Øyehaug (49), og alle hoppar på Ørsta stadion.