40.000 besøkte Ørsta folkebibliotek i 2016

Om lag 10.000 fleire besøkte Ørsta folke- bibliotek i 2016 samanlikna med 2015.

400 mora seg på Ytrestøylen

Det var reine folkevandringa til Ytrestøylen laurdag.

Vassendgutane bur seg på eit nytt år – har nesten fullbooka heile 2017

Øvde nytt i smørjehallen

Bussane i smørjehallen i Furene var bytt ut med festcountry-heltane i Vassendgutane laurdag.

Vil vere med i stor NRK-satsing

Dotter og mamma, Jenni Bratteberg Aamås og Lena Bratteberg er mellom mange lokale som ønskjer å gå til filmen.

Ungdata-granskinga i Ørsta:

Færre unge drikk alkohol og røykjer

Færre unge i Ørsta drikk alkohol enn for tre år sidan. Langt færre røykjer, og færre bruker snus.

Gjøglande tenorar løfta taket på Ørsta kulturhus

– Alt dei song var høgdepunkt for meg!

– Alt dei song var høgdepunkt for meg. Dette var fantastisk!

Fleire eldre har auka vekta etter matomlegging på Ørstaheimen

Bebuarane på Ørstaheimen et meir etter at middagen no vert servert seinare. Og nokre har gått opp i vekt.

Ose ingeniørkontor med innspel til sentrumsplanen

Vil bygge om eit heilt kvartal

Grunneigarar vil gi kvartalet mellom Webjørn Svendsen-gata, Ivar Aasen-gata og Vikegata kan få seg eit ansiktsløft.

– No treng pelsdyrnæringa ro

Stortinget sa torsdag ja til at det framleis skal vere pelsdyrhald i Noreg. Det vert også høve til å ha grupper av mink i bur.

Vil ha moglegheit til utbygging på Nekken

Nekken Forretningsutvikling AS vil ha moglegheit for framtidig utvikling av Vikegata 1 på Nekken

Selde nesten 200 køyretøy frå Vartdal i fjor

– Sidan 2014 har vi hatt ein formidabel vekst, og i fjor rulla det ut akkurat under 200 køyretøy, smått og stort, frå MC-Deler på Vartdal.

Suksess med bandcamp for kulturskulane i Volda og Ørsta

– Vonar at mange vil vere med på UKM

Frå kvar ein krik og krok i Telebygget kjem det tonar og idear når musikkinteressert ungdomar frå Volda og Ørsta er samla til bandcamp.

Hovdebygda IL langrenn hadde 21 løparar på startstreken i helga

Hovdebygda IL langrenn har stor breidde og stilte med 21 deltakarar på krinsrenn/landsrenn i Molde og på Ullsheim i helga.

Hjørundfjord filmteater satsar på stumfilmkonsert

Set musikk til Chaplin

Hjørundfjord filmteater tek stumfilmen fram frå mørkeloftet, og fornyar han med levande musikk denne våren.

No skal Sunnmøre seljast på nynorsk

Skal selje Sunnmøre på nynorsk

Grasrotandelen for Volda og Ørsta 2016

Slik vert 1,3 mill. kr fordelt

Historia bak namna

Nekken og Simahaugen. Svendsengarden og Havtor Hovden-plassen. Kva er historia bak namna?

Amfi-senteret i Ørsta selde varer for nær 387 millionar

Sette ny salsrekord i 2016

Jubileumsåret i fjor vart nok eit rekordår for Amfi-senteret i Ørsta.

Fekk over 101.000 passasjerar:

– Stor tru på flyplassen

– Eg har stor tru på framtida til Ørsta – Volda lufthamn, Hovden. Vi fekk ein nedgang i flytrafikken i 2016, men han vart lågare enn kva vi hadde frykta.

Laks med raud currypaste og kokosmjølk

Nyttår er ofte tid for ettertanke, både om kva ein har gjort gjennom året føre og om kva ein kan gjere annleis neste år.

Deler den beste helgamaten

Den nye matspalta til Møre-Nytt skal inspirere til matglede og gode måltid i helga.

– Tips og råd om språk

Ein kalender skal hjelpe førskuleborn i Ørsta til å verte meir førebudde til skulestart.

Tine driv prosjekt i Ørsta og Volda

Vil halde oppe produksjonen

Tine SA driv for tida eit prosjekt for å halde oppe produksjonen av kjøt og mjølk i Ørsta og Volda.

Vil skape eit endå betre tilbod ved Ørsta skisenter

Mats satsar på skikafeane

– Eg ynskjer å skape ei best mogleg oppleving for gjestane på kafeane her på Bondalseidet, og dette er noko som eg har lyst til å drive med.

Talet på utrykkingar gjekk opp for Ørsta brannvern i 2016

Færre større hendingar

I 2016 hadde Ørsta brannvern rundt hundre utrykkingar. Det er ei auke på ti ifrå 2015, men berre fem av hendingane er kategorisert som brann i objekt.

Samfunnsutvalet inviterer til høyring om fartsdempande tiltak i Osgeila

– Infrastrukturen på Ose er forsømt

30-sone og fartsdempande tiltak skal gjere Osgeila sikrare.

Universitetsmuseet i Bergen krevutgraving av fleirbrukshalltomta

Skarp arkeolog-kritikk

Arkeologane ved Universitetsmuseet i Bergen er kritisk til korleis kulturminna på fleirbrukshalltomta har vorte handsama tidlegare.

Kallar inn til møte om skiltplan/trafikktrygging

Vil ha midlertidig løysing for Osgeila

– Medan vi ventar på at nye tilkomstvegar kjem på plass, må vi snarleg få til ei midlertidig løysing for skiltplan og trafikktrygging i Osgeila.

Frode er med på å halde liv i bygdene

Etter ein dag på mjølkebilen forstår du kvar omgrepet «mjølkerute» kjem frå.

Hovdebygda og Ørsta vil spele lokaloppgjer 16. mai neste år

Forundra over terminlista

– Vi er forundra over at fotballkretsen ikkje tek ønska til klubbane til følgje, og det skuffar meg litt.

Bygg 1 omset for 115 millionar kroner i år

Leverer 75.000 dører før nyttår

Dørgrossisten Bygg 1 Produkter i Ørsta har nok ein gong sett omsetningsrekord. I år sel dei dører for 115 millionar kroner.

Martin vil spele meir for Molde og er spent på eit nytt fotballår

-Det har vore ein god sesong for min del sjølv om det hadde vore ønskeleg med fleire innhopp i eliteserien. Det er hard kamp om å få sleppe til på Molde FK sitt a-lag, seier Martin Ove Roseth.

Ferja tok juleferie – bønder måtte tømme ut mjølka

6.000 liter mjølk i vasken

Bønder i Norangsdalen måtte tømme ut mjølk til ein verdi av om lag 30.000 kroner fordi ferja tok juleferie.

Historisk avtale om grunn til idrettsanlegg:

Signerte historisk avtale

Det vart ein historisk dag på Ørsta rådhus onsdag. Avtalen om grunn til idrettsanlegg på Vartdal vart underskriven.

«Attraktive mål i Ørstafjorden»

Natta mellom 4. og 5. desember 1944 var ei kald førejulsnatt i Ørsta og på Søre Sunnmøre.

«Det er noko eg må fortelje!»

- Eg visste eg måtte kome meg til Oslo, der var dei, dei homofile!

Medisinmann og storskipper

Ein skipper må kunne meir enn å finne fisken og styre båten. På styrmannsskulen i Ålesund øvde elevane seg på å sy i rått kalvekjøt.

Bak OL-scena i Rio de Janeiro

Lyden av Ipanema. Tung sjø mot ei sandstrand og ein frisk bris i håret. Biltrafikken frå millionbyen Rio de Janeiro er stengd ute. Berre å gå der jenta frå Ipanema gjekk i Tom Jobim sin song. Ho som alle såg, men som sjølv gjekk rett fram utan å sjå nokon. Klart eg må ta på bossen Jobim som står i bronse rundt ei nov på den berømte stranda: - Nei, e´ du me’ her?

Jarle Sørheim bur seg på nok ei einsam julehøgtid

Jarle bur seg på nok ei einsam julehøgtid

– Eg treng nokon å snakke med. No er det nesten berre småfuglane eg matar som er mine næraste venner.

Berge & Co kjøper tidlegare Autoservice

– Vi går inn med hud og hår

– Vi er veldig glade for å få Berge & Co som eigarar. Vi kjenner kvarandre og deler den same kulturen. Det er stor stas, og litt av ei julegåve vi har fått.

I tryggleik etter Balkan-ruta til Ørsta

Vakre Homs. Meir enn fire tusen år gammal. Kjend for dei mange souk-ane under tak. For verdsarvstadene Krak des Chevaliers og citadellet i Salah Ed-Din. For fjella. For sitt gode klima. Men i våre dagar mest kjend som «hovudstad for revolusjonen».

Marine Harvest på Ytre Standal

Vurderer stor utviding