Leif Hogne Rygh spelar saman med MixMasters i Volda

Vert hylla med konsert

– Det er veldig kjekt at dei orkar å bruke tid på ein snart 74 år gammal mann, seier jazzmusikar og pensjonert urmakar, Leif Hogne Rygh.

Fartsforviklingar i Barstadvik

Det har nyleg vorte gjennomført trafikktryggingstiltak i Barstadvik. Då vart også fartsgrensene endra til det uforståelege. No rettar vegvesenet feilen.

Foreldreutvalet ved Velle skule

Avviser SFO-forslag

Foreldreutvalet ved Velle skule går langt i å avvise forslaget til nye vedtekter for SFO-ordninga i Ørsta kommune. Mellom anna fryktar FAU at det vert for dyrt.

Bed kontrollutvalet sjå på Osgeil-saka

Janne G. Vatne og Morten Ose bed kontrollutvalet i kommunen om å vurdere sakshandsaminga av Osgeil-saka.

– Openberre feil

Leiar i kontrollutvalet i Ørsta, Sven Castberg, seier at utvalet vil sjå på Osgeil-saka.

– Tenkjer ikkje på behovet for sol på Ose

– Det er ikkje teke omsyn til solforholda på Ose. Det er ingen stad å vere for dei som ynskjer å nyte sola på dagtid.

Desse prosjekta kan kome med i vegpakken

Arbeidet med å samle prosjekta som skal inn i bompengepakken for Volda og Ørsta er i gang.

Opplevde vekst på alle frontar

– Fora Form er svært godt nøgde med 2016

Fora Form leverer eit svært godt resultat for 2016. Omsetninga auka med seksten prosent, og sluttresultatet auka frå tre til åtte millionar kroner.

Peder er ny skogbrukssjef for Ørsta og Volda

Peder Magnussen (30) er tilsett som ny skogbrukssjef for Ørsta og Volda.

Snart startskot for «nye» Svendsengarden

– Dette vert fantastisk bra!

Dei danske arkitektane i Tegnestuen Felt er klare med heilt nye planar for hagen og området rundt Svendsengarden.

Ungdomsskuleelevar fekk innblikk i bygg- og anleggsfaget

– Eg skal definitivt velje denne yrkesvegen

Synfaring skal syte for rekruttering til bygg- og anleggsbransjen.

Widerøe vil rekne på trondheimsrute

Ei rute frå Hovden til Trondheim har vore eit ønske i mange år. No seier Widerøe endeleg ja til å rekne på ruta.

– Vi vil bruke Hovden, men prisane er for høge

Widerøe meiner det har gått om lag som forventa etter at statsstøtta vart fjerna frå Hovden-Oslo. No vil dei skape vekst i ruta igjen. Det vil krevje lågare prisar, meiner reisebyrå.

Margrete Otterlei Lunde (41) drog til Mexico i håp om å stoppe sjukdomen

Vart sjuk av MS-behandling

Margrete Otterlei Lunde (41) frå Hovdebygda drog til Mexico med von om å stoppe MS-sjukdomen sin. I dag er forma hennar elendig.

Kaffi og kunst er populært

Kombinasjonen kaffibar og kunstutstilling smakar godt, registrerer eigarane av Fugl Fønix kaffibar.

Ada Sofie Austegard til foreldre og barnehagetilsette om vald og overgrep mot barn

– Ta alle signal frå born og unge på alvor

– Vald og overgrep mot barn er det største samfunnsproblemet vi har i Noreg i dag. Og mest ingen snakkar om det.

Vil byggje 64 bueiningar på Ryste

Går alt etter planen vil det snart verte bygt 64 konsentrerte bueiningar på Ryste ved Rystefeltet.

Pizzakrigen herjar: No prutar ørstingane når dei kjøper pizza

Pizzakrigen herjar i Ørsta. Etter at Pizzabakeren etablerte seg har ørstingane byrja å prute på pizzaen.

16.577 gjekk i Ørsta-kyrkjene i fjor

Ørstingane er trufaste kyrkjegjengarar. Det viser statistikken for 2016. Kyrkjene i dei fire sokna hadde totalt 16.577 besøkande, mot 17.521 i 2015.

Suksess for "vesle" Rotlaus frå Ørsta

"Eg trudde aldri eg skulle få oppleve dette igjen"

111 dekar industriområde skal opparbeidast

Arbeidet på Melsgjerdet går raskt framover

I oktober skal det nye industriområdet på Melsgjerdet vere opparbeidd slik at Volda og Ørsta Reinhaldsverk kan få etablert ein omlastingsstasjon for matavfall og restavfall.

Startar eige firma etter å ha mist jobben i offshorenæringa

I mai i fjor fekk Roger Brunstad den tunge beskjeden: Han var arbeidslaus. No satsar han på å skape sin eigen arbeidsplass.

Slik vert den nye butikken:

– Får større vekst på Ose

– På Amfi-senteret fekk vi ikkje den veksten vi hadde håpa på. Vi har stor tru på langt betre omsetning i ny butikk på Ose.

– Gåvebua har vore ein livsstil for oss

– Det har vore ein livsstil for oss. Og det har vore ei glede å gå på arbeid kvar dag. Men alt har si tid.

Hagestova dagsenter på Ørstaheimen offisielt opna

– Vi har fått det så fint

Den nye lokala til dagtilbodet for demens, Hagestova dagsenter, vart offisielt opna onsdag.

Vil ha huset ved Velle skule rive før 17. mai

Området ved Velle skal verte fint og trafikksikkert

Med sentrumspådrivaren Lars Oscar Fossen Øvstegård og kommunen i spissen skal det no verte både vakrare og tryggare i området ved Velle skule.

Dugnad for kulturminna

– Vi vil at de skal blande dykk inn i denne prosessen. Dette er langt på veg ein dugnad for det som skal verte ein kulturminneplan.

Leiarskifte i Ørsta Venstre

Arnfinn tek over for Anne

Arnfinn Sætre tek over leiarjobben i Ørsta Venstre etter Anne Ellingsen.

Planlegginga av Ørstafjord- kryssinga må vente til 2020

– Det er umogleg å planlegge for ei Ørstafjordkryssing så lenge vi ikkje veit om brua vil treffe vegen.

Samfunnsutvalet handsama den betente Osgeil-saka

Ordføraren refsa samfunnsutvalet

Min yndlingsmusikk fylte Ørsta kyrkje med musikk

– La det ljome i Ørsta kyrkje

Konsertkonseptet Min yndlingsmusikk, i regi av Ørsta sokneråd og Volda og Ørsta Kyrkjeakademi, vart ein suksess med tonar og ord til både smil og ettertanke.

Får overført lyd og bilete direkte frå Vartdal kyrkje til Vartdal helsetun

– Det er både godt og kjekt for oss

Etter at kyrkjeklokkene har ringt inn til guds- teneste i Vartdal kyrkje er det ikkje berre dei som fysisk er til stades i som følgjer godt med på det som skjer i kyrkja.

Ynskjer ro om Osgeil-saka

Ordførar Stein Aam og varaordførar Karen Høydal er overtydde om at samfunnsutvalet tysdag (i dag) får Osgeil-saka inn på dei meiner er rett spor.

Stort engasjement rundt Bjørxit

– Vil gå vidare i prosessen

Bjørke grendalag bestemte på årsmøtet fredag kveld å straks starte arbeidet som kan gjere at bygda forlèt Ørsta kommune.

– Eg er homofil, og merkar negative haldningar

– Det er for det meste greitt å vere homofil i Ørsta, men eg merkar også negative haldningar frå nokre.

- Flaumvernet fungerer

I førre veke kom det store nedbørsmengder, men etter det lensmann Guttorm Hagen kjenner til har det ikkje blitt rapportert om skader i vassdraga i Bondalen, Mosdalen og Barstadvik.

– Vil mangle p-plassar ved fleirbrukshallen

Kommunestyret vedtok samrøystes detaljreguleringsplanen for fleirbrukshallen.

Ramoen-fisken er på plass

Det var aldri så lite historie som vart skrive på Vartdal i førre veke. Då vart den fyrste lasta med frosenfisk frå den nye Ramoen lossa på land til Vartdal fryseri, og fisken går fort ut dørene på Spar Vartdal.

Helse og oppvekst-rekord

Aldri før har interessa for helse og oppvekstfag på Ørsta vidaregåande vore så stor som no.

– Saka om drosjesentral har gått litt varm

Ordføraren vedgår at saka om ny drosjesentral har gått litt varm. – Men no er ho på skjener, seier han.

Kjem med krass kritikk av Domstoladministrasjonen:

– Skaper uro

Både Ørsta og Volda meiner Torvmyrvegen no er på gli

Klare for å gå vidare i Torvmyra

– Utfordringa er det økonomiske, men det må gå an å finne ei løysing på det også.

Toppsjefen i Lånekassa besøkte Ørsta tysdag med lovnad om arbeidsro

– Prosessen var knalltøff