60 nye politifolk til Møre og Romsdal

Ventar styrking på Søre

Møre og Romsdal får 60 nye politifolk i år. Nokre av dei vil kome til Søre Sunnmøre, trur lensmann Guttorm Hagen.

Satsar stort på trafikksikring

Vik Ørsta utviklar ny produksjonslinje for lysmaster som vil doble produksjonen

Møre Folkehøgskule startar opp aktiv fritidsordning

Startar opp aktiv fritidsordning

– Vi er ein godt utstyrt skule og borna skal få eit variert og godt tilbod her.

350 elevar er på plass i ny bygning

Tok Øyra skule i bruk

350 forventningsfulle elevar tok fredag nye Øyra skule i bruk. Det gjorde dei med ei felles samling i det store og flotte amfiet i skulebygningen.

Grendalaget tek initiativ til møte om Sæbønesvegen

– Vinn-vinn-situasjon

Det har vore stillstand i saka om utbetring av Sæbønesvegen i mange år. No tek Sæbø grendalag initiativ til eit møte om vegen, og vonar at det vert framgang i saka.

– Byggjestart i 2019 – om alt går på skinner

– Det er på ingen måte noko poeng i å ruste opp den vidaregåande skulen i Ørsta. Difor går vi for nybygg.

– Eg er sjokkert og redd

Syraren Mahmoud Dasho utsett for hærverk på bilen sin.

Bygg- og oppmålingsavdelinga rekk ikkje over alt

Er overarbeidd

Bygg- og oppmålingsavdelinga i Ørsta kommune er overarbeidd, og rekk ikkje over alt.

No blir kaia reparert

Ferjekaia på Skår blir no utbetra, etter ein vinter utan ferjeanløp i den veglause bygda.

Inge Kolås svarar på kritikken:

– Alt handlar om ei mistyding

– Eg er ingen part i saka som gjeld gangvegen forbi Frode Weider sin eigedom, og utbygginga av Pe-marka, og eg har aldri hatt forretningsmessig kontakt med utbyggjar av Pe-marka.

Ville tilstandar på Hotel Union Øye

– Det er heilt vilt! Fjoråret var fantastisk. Vi omsette for 14,3 millionar kroner.

Kjenner seg uthengt

– Det var ikkje eg som enkeltperson som stilte spørsmål om Osgeil-saka.

– Ære vere Supperådet

– Topp! Fantastisk! Mange spennande nye supper, og utruleg sosialt.

Biskopen vitja Bjørke og Storfjorden sokn for første gang

Fekk kjenne på vasskrafta

– Eg har vore på Sæbø fleire gonger tidlegare, men eg har ikkje vore på Bjørke. Det var på tide.

AG Plan og Arkitektur svarar på kritikken

– Er utan binding

– Den økonomiske interessa vår er berre knytt til rolla som rådgivar og planfagleg konsulent utan binding til om kommunestyret ville vedta planen.

– Saka er for alvorleg til at ho bør handle om mine e-postar

– Eg har vore tydeleg på at eg har sterke personlege interesser i saka.

Hotell Ivar Aasen leitar etter direktør

Det vert no leita etter ny direktør på Hotell Ivar Aasen.

Det vart 70 fleire innvandrar i både Ørsta og Volda i 2016

Her er innvandrartoppen i Ørsta og Volda

Innvandrarbefolkninga auka med 70 personar i både Ørsta og Volda i 2016. Sjå kva land det kjem flest innvandrarar frå.

Bispevisitasen i Ørsta er i gang

Bispevisitasen i Ørsta, Vartdal, Storfjorden og Hjørundfjord sokn er i gang, og onsdag føremiddag tok biskop Ingeborg Midttømme del i institusjonsandakten på Ørstaheimen.

Jobbar dag og kveld heime på Berkneset

Roar, den siste rosemålaren

Inviterer «mannen i gata» med i ABBA-kor med 100–200 songarar

– Glitter, glam og stor korsong!

– Vi etterlyser mannen i gata. Han eller ho som syng i dusjen, eller som går med ein songar i magen, men som aldri har tatt steget ut. Og sjølvsagt, alle dei som syng i kor frå før.

349 søkjarar til 307 studieplassar ved Ørsta vidaregåande skule

Motstraums i Ørsta

Færre søkjer yrkesfag i Møre og Romsdal, men i Ørsta går dei motstraums.

Frå Aalborg til Ørsta

Laila Amiri har vorte varm i trøya etter snart halvanna år på baken som kommunepsykolog i Ørsta.

Statens vegvesen gjennomførte beltekontroll i buss

– Positivt overraska

Ungdomsrådet presenterte Ungdata-undersøkinga til politikarane

– Bruken av rus er dobla

– Bruken av rus mellom dei unge som går på ungdomsskulane i Ørsta har dobla seg på tre år, fortel ungdomsrådet.

Nesten hundre musikantar øvde saman

Skulekorpsa og generasjonskorpsa i Ørsta har funne saman, og snart spelar dei ein historisk felleskonsert.

Godkjende nye SFO-reglar frå hausten

Levekårsutvalet har samrøystes godkjent framlegget til nye vedtekter for SFO i Ørsta.

Elevar ved Ørsta vidaregåande skule

Ville skape fred i Syria

Korleis løyse konflikten i Syria, og skape fred i landet. Det var utfordringa for elevane ved Ørsta vidaregåande skule fredag.

Seier nei til naust ved Vatnevatnet

Samfunnsutvalet gir avslag på søknad om dispensasjon for oppsetting av naust ved Vatnevatnet.

Camilia (26) arbeider frivillig for flyktningar

– Før eg reiste til Chios, skamma eg meg over at vi ikkje gjorde noko. Dette skjer jo i Europa. For meg handla det om å brette opp ermane, og gjere ein innsats.

Levekårsutvalet forkasta tilrådinga frå rådmannen om samlokalisering i Ulsteinvik

Krev betre PPT-utgreiing

Fleirtalet i levekårsutvalet krev betre utgreiing av saka om lokalisering av PPT-kontor.

Senterpartiet har store ambisjonar i Møre og Romsdal i haust, og Ørsta er viktig

Sp-leiaren bygde valalliansar i Ørsta

Ørsta er ein av dei største senterpartikommunane i Møre og Romsdal, men før fredag hadde partileiaren aldri vore her på politisk besøk.

Vil byggje båtsauna og ha på Hjørundfjorden

Ei prosjektgruppe på Sæbø søkjer no kommunen om kulturmidlar til å finansiere ei flytande badstue dei ynskjer å ha på Hjørundfjorden.

– Får vi det betre som voldingar?

– Vi veit kva vi har, men ikkje kva vi kan få. Det er det som er kjernen.

Sunniva Myrold er på plass i eigen kommunal bustad

– No er draumen min endeleg oppfylt!

– No er draumen om eigen bustad oppfylt og det er kjekkare å vere meg!

Justerer SFO-tilbodet etter høyring

– Betre tilbod

– Rådmannen er vesentleg meir nøgd med den ordninga som no vert foreslått, enn med både tidlegare ordning og høyringsutkastet.

Strålande vinterferieavslutning på Bondalseidet

– Kan ikkje få det betre

Brit vert hyttevertinne i moden alder

Alder er berre eit tal, også for Brit Aanning Aarseth. I moden alder har den snart 78 år gamle dama vorte hyttevertinne.

Fryktar høg bompengetakst

– Vi må unngå at pakken blir altfor stor og uhandterleg, slik at vi endar opp med ei skyhøg bompengerekning.

– Kan få kraftsenter for helse på Bakk Ola-marka

Ei prosjektgruppe i kommunen meiner at området Bakk-Ola-marka kan verte eit kraftsenter for den framtidige primærhelsetenesta i heile Ørsta kommune.

Leif Hogne Rygh spelar saman med MixMasters i Volda

Vert hylla med konsert

– Det er veldig kjekt at dei orkar å bruke tid på ein snart 74 år gammal mann, seier jazzmusikar og pensjonert urmakar, Leif Hogne Rygh.

100 år sidan kollisjonen i Vartdalsfjorden

27. februar 1917 kolliderte «Stella Maris» frå Åmelfot i Indre Dalsfjord med det langt større skipet «Aagot» frå Drammen. Tre frå «Stella Maris» døydde.